صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز شنبه ۲۹ سنبله ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۳ عقرب ۱۳۹۸ هجری شمسی

کمیسیون های مشرانوجرگه موضوعات مختلف را به بحث گرفتند.

     درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست دکترزلمی زابلی رئیس کمیسیون، شکایت معاون تدریسی وتعدادی ازکارمندان ریاست معارف ولایت غزنی مبنی برتبدیلی جبری ایشان به اتهام فساد اداری ازسوی رئیس معارف آن ولا با رؤسای منابع بشری، تفتیش و دفتروزارت معارف مطرح گردید.

شکایت کنندگان مدعی اند که این قضیه ازجانب تفتیش داخلی وزارت معارف و اداره لوی سارنوالی بررسی و برعدم الزامیت و ابقا دروظایف ایشان حکم نموده است؛ ولی تا کنون این حکم ازسوی وزارت معارف تطبیق نگردیده است.

   رئیس منابع بشری وزارت معارف درزمینه گفت اقدام رئیس معارف غزنی ایجاب هماهنگی قبلی را با وزارت می نمود؛ ولی به نسبت عدم تجربه کاری وی، سلسله مراتب رعایت نگردیده است. کمیسیون ضمن استماع اظهارات اراکین و باتوجه به فیصله‌های ادارات ذیربط فیصله نمود که وزارت معارف با اشتراک طرفین قضیه این موضوع را مطابق به رهنمودهای آن وزارت حل نماید.

 همچنان درجلسه، شکایت تعدادی ازباشندگان "بینی حصار"ناحیه هشتم شهرکابل مبنی برادعای فروش ملکیت دولتی ازجانب زورمندان با مسئولین حوزه هشتم امنیتی پولیس مطرح گردید. درجلسه تذکررفت که محاکم به استرداد ملکیت‌های دولتی درآن ساحه حکم نموده است؛ اما افراد زورمند هنوزهم به فروش ملکیت‌ها ادامه می دهند.

  کمسیون با استماع اظهارات عارضین ومسئولین حکومتی، ازعدم تطبیق حکم محکمه انتقاد نموده فیصله نمود که حوزه مربوطه با همکاری سایرادارات درتطبیق حکم، اقدام نموده وهرگاه شخصی ازین ناحیه متضررباشد، می‌تواند درمحکمه علیه اشخاص غاصب دعوی نمایند.

همین‌ ترتیب شکایت تعدادی ازباشندگان ولسوالی ناهورولایت غزنی مبنی برادعای لت کوب، قتل، نابودی محصولات زراعتی وحریق منازل مسکونی شان ازسوی محمد عارف رضایی یکتن ازباشندگان ولسوالی و ولسوال ناوه آن ولایت مورد بحث قرارگرفته، فیصله به عمل آمد که والی غزنی ومحمد عارف رضایی درجلسه آینده توضیحات دهد.

 دراخیرجلسه قراربود که شکایت صدها تن ازافسران قوایی هوایی مبنی برعدم اجرای تقاعد شان، شکایت اهالی زابل ازعدم اجراآت وزارت دفاع درایجاد یک کندک درولسوالی شملزی وشکایت باشندگان ولسوالی مقر ولایت بادغیس ازتاسیس یک بیز اردوی ملی درمیان زمین‌های زراعتی با لوی درستیز و رؤسای پیژنتون وتاسیسات وزارت دفاع ملی مطرح گردد که عدم حضورایشان باعث گردید که به این مسایل رسیدگی صورت نگیرد، کمیسیون ضمن انتقاد ازعملکرد مسوولان فیصله نمود که درجلسه آینده حضوریابند درغیرآن کمیسیون با توصل به مجاری قانونی این موضوع را تعقیب خواهند کرد.

 13-Aqrab98-Shikayat.JPG

    درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست کامل بیک حسینی معاون کمیسیون با رئیس تحقیقات جنایی قوماندانی امینه کابل وسایرمسوولان ذیربط درمورد جلوگیری ازافزایش جرایم جنایی درشهرکابل، ترورهای اخیر به شمول ترورقوماندان امنیه بادغیس درحوزه پنجم امنیتی وسایرمسایل ذیربط مباحثی صورت گرفت.

   مسولان مذکورضمن ارایه توضیحاتی گفتند کثرت بیش ازحد نفوس درپایتخت، ساخت وسازخانه‌های غیرپلانی، فقر، موجودیت بیش ازحد معتادین که ازآن‌ها استفاده ابزاری بخاطر ماین‌گذاری وسایرجرایم جنایی استفاده می‌گردد، گشت وگذارافرادمسلح غیرمسئول با وسایط شیشه سیاه وبدون نمبرپلیت ازعوامل عمده جرایم جنایی درشهرکابل می‌باشد، ولی با آنهم نیروهای پولیس شب وروز درخدمت هموطنان قرارداشته با مجرمین درمبارزه قرارداشته وهر روز شماری ازجنایت کاران را گرفتار و به پنجه قانون می‌سپارد، قسمیکه تنها درماه میزان سال جاری حدود سه صدو پنج مظنون جرایم مختلف را به شمول سرقت‌های مسلحانه، قطاع الطریقی، چوروچپاول موبایل وفروشندگان مواد مخد را گرفتار وبه ارگان‌های عدلی وقضایی معرفی نموده است تا با ایشان برخورد قانونی صورت گیرد.

ایشان ضمن تاکید برجلوگیری ازفعالیت‌های مدارس بدون جوازگفتند علل وعوامل ترور آقای چمتو تحت بررسی جدی پولیس قرارداشته که با تکمیل شدن آن شهروندان ازجزئیات آن آگاه خواهند شد. کمیسیون با استماع توضیحات مسئولان یک سلسله پیشنهادات لازم را بخاطربهبود امور ارایه نمودند.

13-Aqrab98-Difai.JPG 

 درجلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست لطف الله بابا رئیس کمیسیون، موضوع پروژه تطبیقی شاروالی کابل درناحیه 13، اعمارساختمان‌های خودسر، استملاک و چگونگی بهسازی ساحه دشت برچی وبرخی موارد دیگررا بار رئیس پلان وپالیسی شاروالی کابل و رئیس ناحیه 13شهرکابل مطرح بحث قرارگرفت. مسئولین گفتند که درناحیه 13حدود21پروژه تحت کارمی‌باشد که سرک گولایی مهتاب قلعه را به سرک کابل کندهاروصل می‌نماید.

آنان افزودند افزودند قطعه 409 نفری شاروالی کابل با رعایت قوانین ومقررات ودرهماهنگی با رؤسای نواحی شهرکابل با توصیه‌های لازم اجراآت می‌نمایند وهیچگونه اقدامات سرانه نخواهند کرد و نیزمسئولین یادشده وعده سپردند که موضوعات مطرح شده را با جدیت پیگیری می‌نمایند.

دربخش دیگرجلسه موضوع سرک 60متره ولایت جوزجان با معین مالی واداری وزارت ترانسپورت و رئیس شرکت ساختمانی شیکاگومطرح گردید. اعضای کمیسیون ضمن درمیان گذاشتن برخی تخطی‌ها درتطبیق پروژه ازسوی شرکت مذکورگفتند قرارداد ساخت سرک متذکره حدودچهارسال قبل عقد گردیده بود که درمدت دوسال باید تکمیل می‌گردید؛ اما تاکنون 34 فیصدکارآن تکمیل گردیده است.

 معین وزارت ترانسپورت گفت که شرکت مذکورتوانایی تطبیق پروژه را نداشته وازامکانات لازم برخوردارنمی‌باشد وپول شرکت مطابق به کاراجراشده است و افزود به اساس بررسی‌های هیئت باید قرارداد فسخ گردد؛ اما بنابرمشکلات تدارکاتی باشرکت قرارداده کننده همکاری صورت گرفت.

رئیس شرکت یادشده درزمینه گفت انتقال مواد ازولایات بلخ وسرپل که هزینه بیشترمی برد، درحالیکه درقرارداد ساحه درنظرگرفته شده است عملاً مواد موجودنمی باشد که باید وزارت این هزینه را برای شرکت پرداخت نماید. وزارت ترانسپورت درحالیکه مسئولیت این هزینه را به عهده نمی گیرد 90میلیون افغانی پول پیش پرداخت(انوایس) به اساس تقاضای شرکت را اجراننموده وصرف 37میلیون افعانی را قابل پرداخت می‌داند. کمیسیون بااستماع توضیحات جانبین فیصله نمود که تمامی اسناد پروژه جهت غوروبررسی به کمیسیون ارسال گردد تا درمورد تصامیم لازم اتخاذ گردد.

13-Aqrab98-Mukhabirat.JPG 

 درجلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست انجنیر عبدالقادر نورزی معاون کمیسیون درمورد طرح پیشنهادی حکومت پیرامون تعدیل وایزاد در برخی از مواد قانون تنظیم معاش مقامات دولتی بحث صورت گرفته وطرح مذکورمورد تأیید اعضای کمیسیون قرارگرفت.

 در بخش دیگر جلسه شکایت ازچگونگی وفات یک طفل تحت عمل جراحی در شفاخانه صحت طفل اندراگاندی صحبت گردیده، گفته شد که موضوع تحت بررسی‌های شورای عالی طبی قرار دارد وتاکید به عمل آمد که شورا طبی به صورت لازم ومسلکی قضیه را مورد بررسی همه جانبه قرارداده و ازنتایج اجراآت خویش کمیسیون درجریان قراردهند ونیزدرجلسه علاوه رسیدگی به عرایض واصله، ازبرخی شکایت واصله مبنی بربرخورد نا مناسب با اطفال در کودکستان‌ها صحبت گردیده قرارشد در جلسات بعدی کمیسیون درمورد بحث بیشتر صورت گیرد.

13-Aqrab98-Rifai.JPG 

درجلسه کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه به ریاست محمد عظیم قویاش رئیس کمیسیون، فرمان تقنینی رئیس جمهوردرمورد تعدیل وایزاد دربرخی ازمواد قانون تشکیل وصلاحیت‌های سارنوالی مطالعه و قرارشد که درنشست‌های بعدی روی آن تصمیم اتخاذ گردد.

همچنان درجلسه حکم شماره663رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در رابطه به ایجاد واحد اداری(ولسوالی) بنام مرغاب در ولایت غورمورد تایید قرارگرفت.

دراخیرجلسه، نامه وزارت مالیه درمورد ابلاغ ضمیمه بودجه عادی وانکشافی سال مالی 1398 که حاوی تزیید وتنقیص درشماری ازواحداهای مستقل بودجه دولت می‌باشد مطالعه واین اقدام وزارت مالیه یک گام مناسب عنوان گردید.

 13-Aqrab98-Mali.JPG

 درجلسه کمیسیون امورتقنینی،عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف رییس کمیسیون، سرپرست ریاست اجراییه کمیسیون مستقل حقوق بشر ضمن ارایه معلومات دررابطه به برنامه‌های کاری کمیسیون درمرکز و ولایات ازهمکاری شان با شورای ملی به ویژه مجلس سنا یادآوری نموده افزود که این روابط دربخش‌های نظارت‌ ازوضعیت حقوق بشری، رعایت وحمایت ازحقوق بشردرجامعه موثرخواهد بود.  وی از اجراآت آن اداره دربخش کاهش تلفات ملکی، گفت کمیسیون حقوق بشر درمورد اعلامیه‌های را به نشررسانده است. وی یکی ازعوامل افزایش تلفات غیرنظامیان را نقض قوانین جنگی ازسوی طرفین درگیردانسته علاوه کرد که دراین زمینه کمیسیون طرحی را به عنوان جبران خساره به وزارت عدلیه فرستاده ودرمورد خواستارهمکاری کمیسیون درقسمت غنامندی طرح مذکورگردید.

همچنان موصوف وعده سپرد که گزارش اجراآت سال 1397وشش ماه نخست آن اداره را کتباً به کمیسیون ارسال نماید. دربخش دریگرجلسه طرح پیشنهادی حکومت پیرامون تعدیل وایزاد دربرخی ازمواد قانون تنظیم معاش مقامات دولتی مورد مطالعه وغوراعضای کمیسیون قرارگرفته جهت مداقه بیشتربه جلسه بعدی واگذار شد.

 13-Aqrab98-Adli.JPG

درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست گلالی اکبری رئیس کمیسیون، ازعدم حضور معین اول وزارت امورداخله بخاطر بی‌سرنوشتی حکمت شاهی رئیس پیشین جندروزارت امورداخله انتقاد وبی‌توجهی درامورمحوله عنوان شد.

13-Aqrab98-Zanan.JPG 

همین‌گونه مطابق پلان کمیسیون درمورد چگونگی تجلیل از روزجهانی محوخشونت علیه زنان که درآینده نزدیک فرا می‌رسد صحبت وتصامیم اتخاذ شد.