صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز شنبه ۲۹ سنبله ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۱ عقرب ۱۳۹۸ هجری شمسی

درجلسات کمیسیون‌های مشرانوجرگه امروزموضوعات مختلف به بحث گرفته شد

درجلسه کمیسیون اقتصاد ملی، مالی و بودجه به ریاست محمد عظیم قویاش رئیس  کمیسیون با اشتراک معین مالی و بودجه وزارت تحصیلات عالی، رئیس اجرائیه بودجه ملی و نماینده ریاست خزاین وزارت مالیه درمورد دلایل عدم تطبیق پروژه‌های انکشافی وزارت تحصیلات عالی که مایه نگرانی اعضای کمیسیون گردیده بود مباحثی صورت گرفت .

معین مالی وزارت تحصیلات عالی و رئیس مالی و بودجه وزارت تحصیلات گفتند دلایل عدم تطبیق پروژه‌های انکشافی وزارت تحصیلات عالی مشکلات تدارکات و نبود امنیت می‌باشد، ولی در اخیر ربع سوم و چهارم سال 1398 سطع مصرف در پروژه‌ها تغییرخواهد کرد که مصرف پروژه‌های انکشافی وزارت تحصیلات عالی الی اخیر سال مالی به سی درصد خواهد رسید.

اعضای کمیسیون  دلایل آن‌ها را موجه ندانسته تاکید نمودند دراخیر ربع چهارم سال مالی معین مالی و اداری با رئیس مالی و بودجه وزارت تحصیلات عالی پیرامون مصرف بودجه انکشافی 27پروژه انکشافی صفرو12 پروژه انکشافی که مصرف آن کمتر ازسی در صد است در یکی از جلسات کمیسیون توضیحات  ارایه نمایند.

11-Aqrab98-Mali.JPG 

درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست کامل بیک حسینی معاون کمیسیون، ضمن بحث پیرامون وضعیت امنیتی درکشورصحبت گردیده قرارشد، مسوولین حوزه پنجم امنیتی درمورد افزایش رخ دادهای امنیتی درآن ساحه درجلسات بعدی کمیسیون توضیحات دهند.

11-Aqrab98-Dfai.JPG 

همین‌گونه درکمیته مختلط به ریاست استادمحمداکبری پیرامون فرمان تقنینی درموردقانون امورذاتی افسران بریدملان وساتمنان  بحث صورت گرفته وقانون مذکور ردشده محسوب گردید.

 11-Aqrab98-Difai1.JPG

درجلسه کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی به ریاست عبداللطیف نهضت یار  رئیس کمیسیون درمورد سفر نظارتی اعضای کمیسیون جهت رسیده گی به مشکلات متعلمین و معلمین در لیسه‌های ذکور واناث مکاتب، رسیده گی به مشکلات علما، استفاده و دسترسی به اطلاعات صحبت و قرار شد اعضای کمیسیون به ولایات کنر، ننگرهار ولغمان سفر نمایند.

همچنان درجلسه پیرامون بورسیه‌های تحصیلی در مقطع لیسانس درکشور بنگله دیش صحبت و تاکید به عمل آمد تا مسوولین وزارت تحصیلات عالی درمعرفی واجدین شرایط  اقدامات لازم را رویدست گرفته وعادلانه برخورد نمایند.

 11-Aqrab98-Farhangi.JPG

درجلسه کمیسیون امورشورای ولایتی مصونیت وامتیازات به ریاست قاری میرحاتم تره خیل رئیس کمیسیون، برعلاوه بررسی عرایض واصله، درمورد فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد تعدیل و ایزاد در برخی ازمواد قانون تشکیل و صلاحیت څارنوالی صحبت و قرار شد فرمان مذکور جهت غور بیشتر در جلسه بعدی نیز مورد بحث قرار گیرد.

 11-Aqrab98-Emtiazat.JPG

درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست انجنیرفرهاد سخی رئیس کمیسیون، باحضورداشت معاون امورقنسلی وزارت امورخارجه مشکلات مردم ازرهگذراخذ ویزه کشورترکیه مطرح بحث قرارگرفت.

اعضای کمیسیون گفتندکه ازمبلغ 170دالرجهت اخذ ویزه کشورترکیه،80 دالرآن را سفارت وبقیه مبلغ متذکره به شرکت قراردادی(ری رید) تعلق می‌گیرد.معاون امورقنسلی ازامضای قراردادفی مابین وزارت امورخارجه وشرکت مذکوراظهاربی خبری نموده که مایه نگرانی اعضای کمیسیون گردید وفیصله برآن شد که درجلسه مورخ22عقرب معین امورسیاسی، رئیس امورقونسلی ومسوول دسک کشورترکیه وزارت امورخارجه همراه بامسوول شرکت قراردادی درمورد توضیحات دهند، درصورت عدم حضورمسوولین شرکت، آنان به نهادهای عدلی وقضایی معرفی می‌گردند ونیزقرارشد وزیردولت درامورپارلمانی پیرامون تنظیم هرچه بهترمسوولین درجلسه کمیسیون مورخ22عقرب حضوریابند.

 11-Aqrab98-Bio.JPG

    درجلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست لطف الله بابا رئیس کمیسیون، شکایات شهروندان کشور، کندی روند تاییدی تذکره‌های کاغذی با دوتن ازمسوولان ذیربط اداره ثبت احوال نفوس مطرح گردید.

    ایشان کندی روند را ناشی ازنبود کتاب اساس برخی ولسوالی‌ها درمرکزعنوان نموده گفتند بخاطر دقت دراین روند وجلوگیری ازتذکره‌های جعلی مسوولان درآن اداره مکلف اند که تمام مراحل قانونی را طی نمایند که این امرسبب می‌شود که تاییدی تذکره‌ها به زودترین فرصت صدور نگیرد وافزودند درصورتیکه همه شهروندان ازتذکره‌های برقی مستفید شوند، این چالش مرفوع خواهند شد واطمینان دادند که مطابق قانون با اعضای شورای ملی همکاری خواهند کرد.

   دربخش دیگرجلسه، رئیس اداری وزارت معادن وپترولیم، درمورد نامناسب بودن مکان ترازوی آن وزارت که سبب ازدحام ترافیکی گردیده است معلومات ارایه نموده اطمینان داد که برای انتقال ترازوازمکان فعلی اجراات لازم صورت گرفته وتراز درسرک رینگ رود نصب خواهند شد؛ اما کمیسیون ازعدم مکررشرکت رئیس معادن ولایت ننگرهار درجلسه کمیسیون انتقاد نموده خاطرنشان گردید اگر موصوف درنشست بعدی حاضرنگردد به اثربی اعتنایی وبی کفایتی به سارنوالی معرفی خواهند شد.

 11-Aqrab98-Mukhabirat.JPG

درجلسه کمیسیون امورتقنینی عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف رئیس کمیسیون، پیرامون نامه رسمی وزارت دولت درامور پارلمانی درمورد ارسال استدلال اداره امور ریاست جمهوری درمورد تعدیل قانون اشاعه وثبت دارایی های مقامات وکارکنان دولتی که در نتیجه فیصله طرح اعضای ولسی جرگه وتعدیلات مشرانوجرگه اکنون به کمیته مختلط مجلسین شورای ملی راجع گردیده است ومنتظر فیصله این کمیسیون می‌باشد. کمیسیون فیصله نمود براساس قانون هیچ یک ازمجلسین صلاحیت مداخله در تعدیلات وارده را ندارد وصرف کمیته مختلط بالای آن تصمیم گرفته می‌تواند.

در بخش دیگر پیرامون فرمان تقنینی  رئیس جمهور در مورد  تعدیل و ایزاد دربرخی از مواد  قانون تشکیل وصلاحیت حارنوالی  صحبت و فیصله شد تا مسوولین مربوطه دریکی  ازجلسات کمیسیون به سوالات سناتوران توضیحات ارایه نمایند.ِ

دربخش اخیرجلسه پیرامون شکایت حقوقی داکتر مطیع اله باشنده ولایت ننگرهار در مورد برکناری اش از شفاخانه 80 بستر معتادین ازسوی سرپرست وسوپروایزرآن شفاخانه صحبت وقرارشد مسوولین ذیربط در یکی ازجلسات کمیسیون درمورد وضاحت دهند. 

    درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست دکترزلمی زابلی رئیس کمیسیون، شکایات واصله از قاچاق پول دالرازمرزهای غربی کشور،عدم شفافیت درروند لیلام پول دالر دربازارارزکشور وچگونگی نظارت بانک مرکزی، ازبانک‌های خصوصی وشکایت متضررین تجارت الکترونیکی ازشرکت ویژن با سرپرست ریاست عمومی دافغانستان بانک مطرح گردید.

  سرپرست آن ارگان ضمن ارایه معلومات، گفت شرکت ویژن مطابق به مقررات جواز اخذ نموده بود، ولی به نسبت بروزشکایات واجراآت مشکوک جوازآن لغوگردید؛اما شرکت مذکوربعدازلغو جوازهمچنان فعالیت خویشرا دوام داده و مبالغ هنگفتی از دارایی‌های مشترکین را حیف ومیل نموده ومتواری گشتند، و رئیس این نهاد که ممنون الخروج نیزبود به دلایل نا معلوم ازکشورفرارنموده است که قضیه اکنون تحت بررسی لوی سارنوالی قراردارد.

    موصوف ضمن یاد آوری ازنحوه نظارت ازبانک‌های خصوصی گفت حدود سه هزارنفر جواز فعالیت صرافی اخذ نموده وروند لیلام دالر دربازار ازطریق سیستم الکترونیکی صورت می گیرد.

درمقابل رئیس واعضای کمیسیون، سؤاستفاده شرکت ویژن را مبنی حیف ومیل صدها میلیون دالر پول متضررین ومتواری شدن آن‌ها را ازکشور، بدون هماهنگی وهمکاری مسئولین ورهبری اسبق دافغانستان بانک دورازامکان تلقی نموده افزودند مقامات لوی سارنوالی درجلسات کمیسیون مدعی گردیدند که متضررین به سارنوالی عارض گردیده ومسئولین دافغانستان باوجود اطلاع قبلی ازموارد یادشده موضوع را با این اداره شریک ننموده بودند.

 رئیس وسایراعضای کمیسیون شریک نساختن موضوع را ازجانب اداره بانک مرکزی با ادارات  ذیربط انتقاد نموده وفرار رئیس این شرکت را سوال برانگیزتلقی نموده فیصله نمودند که موضوع درجلسات آینده با سرپرست دافغانستان بانک، رؤسای مربوطه امنیت ملی،  انترپول وزارت امورداخله، تحقیق لوی سارنوالی، قومندان سرحدی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی وبخش مربوطه وزارت مالیه مطرح بحث قرارگیرد.

   همچنان رئیس کمیسیون اجراآت مسوولان را درمورد نحوه لیلام دالر انتقاد نموده گفت باید زمینه شرکت اکثریت صرافان درپروسه داوطلبی مساعد گردد.

   هکذا شکایت تعدادی ازباشنده گان نواحی هفدهم وسیزدهم شهرکابل مبنی برغصب ملکیت ایشان ازسوی افراد زورمند با معاون قومندانی امنیه کابل، رئیس قضایای دولت کابل وروئسای نواحی مذکورمطرح بحث قرارگرفت.

   مسوولان درزمینه گفتند هیچ یک ازطرفین تا اکنون اسناد معتبر که دلالت برذیحق بودن ایشان نمایند ارائه ننموده ونزاع در ناحیه سیزده تحت بررسی محاکم قرارداشته واملاک مربوط ناحیه هفدهم با درنظرداشت نبود اسناد شرعی درنزد طرفین غالباً دولتی می باشد.

 کمیسیون با استماع اظهارات اراکین فیصله نمود که هیاتی متشکل ازادارات ذیربط، بررسی خویش را درساحه مورد منازعه انجام داده وساحات غصب شده را درهمکاری پولیس دوباره مسترد نمایند.

  هکذا باردیگرکمیسیون افزایش اجباری هزینه تحصیلی را دربرنامه‌های شبانه پوهنتون‌های دولتی خلاف ماده 43 قانون اساسی عنوان نموده، فیصله نموند که معین مربوطه وزارت تحصیلات عالی ورئیس مالی آن وزارت درجلسه آینده پاسخ دهد.

 11-Aqrab98-Shikayat.JPG

  همین گونه درجلسه رئیس خزینه تقاعد به اعضای کمیسیون اطمینان داد که الی ختم سال جاری تمامی امتیازات وحقوق متقاعدین سال گذشته وسال جاری پرداخته شده ودرسال بعدی حقوق تقاعد متقاعدین ولایات به ولایت مربوطه فرستاده خواهند شد ونیزشکایت یکتن ازباشنده گان کشور که از اضافه ستانی شرکت کام ایرشکایت نموده بود با رئیس آن شرکت مطرح گردید وموصوف اطمینان داد که موضوع را بررسی وبه آن رسیدگی خواهند کرد.