صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز شنبه ۲۹ سنبله ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۸ عقرب ۱۳۹۸ هجری شمسی

محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروزطی نشستی کارکردهای رییس عمومی پاسپورت وزارت امورداخله را مورد تقدیرقرارداد.

نایب اول مجلس سنا درحالیکه داکترمحمدفیصل سمیع نایب منشی مجلس ،محمدعظیم قویاش رییس کمیسیون اقتصادملی مالی وبودجه و عبدالمقتدر ناصري رييس عمومي دارالانشاء نیزحضورداشتند طی صحبتی گفت اداره پاسپورت بامدیریت سالم وفراهم سازی سهولت های لازم برای متقاضیان توانسته دربرابرپدیده فساد ایستادگی نماید که تعهد وبرخوردنیک پرسونل آن بامراجعین قابل تحسین می باشد.

8-Aqrab98-MUL1.JPG

نایب مجلس سنادرحالیکه لوح تقدیرمجلس رابه اساس فیصله جلسه عمومی به رییس اداره پاسپورت اهدامی نمود افزود مشرانوجرگه همواره ازطرح ها واجراات آن اداره به شهروندان کشورحمایت می نماید.

سپس مل پاسوال سیدعمرصبوررییس عمومی پاسپورت وزارت امورداخله ضمن سپاسگزاری ازحمایت وهمکاری های همیشگی مجلس سناگفت ازحدودسه ماه بدینسو فورم آنلاین در مرکز فعال وتصمیم داریم که سایرولایات را به این  سیستم وصل نماییم که به اساس آن به متقاضیان پاسپورت سهولت ایجاد می شود و آنان می‌توانند از طریق وسایل همراه شان فورم پاسپورت را خانه پری نمایند.

به  همين ترتيب محمدعلم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه دردفترکارش با مسوول بخش فرهنگی مرکز علم و فرهنگ روسیه مقیم کابل  دیدار نمود.

دراین نشست مسوول فرهنگی مرکزعلم وفرهنگ روسیه ضمن ارایه معلومات پیرامون فعالیت های آن مرکز گفت کشورش باردیگر به هدف گسترش وتحکیم روابط فرهنگی و دادوستد اجتماعی و علمی خویش با افغانستان، این مرکز را بازسازی  ومجهزنموده است .

8-Aqrab98-MUL2.JPG

متعاقبآ نایب اول مجلس سنا ازهمکاری های فدراتیف روسیه به افغانستان به ویژه دربخش تحصیلات عالی وفراهم آوری زمینه های بهترآموزشی برای جوانان افغان ابرازقدردانی نموده، برتدوام همکاری ها درسطوح مختلف تاکید ورزید وبا اهدای لوگوی مشرانوجرگه ازکارکردهای موصوف درجهت احیا وبازسازی مرکزفرهنگی وتوسعه روابط میان دوکشورتمجید کرد.

طبق یک خبر دیگر داکتر محمدفیصل سمیع نایب منشی مشرانوجرگه امروز شکایات شماری از دوکانداران ناحیه اول شهرکابل را با رؤسا کشف وتحقیق وزارت امور داخله و رییس ناحیه اول مطرح نمود.

در این نشت درحالیکه شماری ازسناتوران نیز حضور داشتن چند تن به نمایندگی از اشتراک کننده گان گفتند که چند باب دوکان شان از سوی منسوبین امینیتی تخریب شده  ازسوی دیگر با تهدید  زورمندان مواجه اند تا دوکان های متباقی را رهای نمایند ، آنان در این زمینه خواهان توجه وهمکاری مجلس سنا شدند.

مسئولین  وزارت امور داخله دراین مورد گفتند  قباله های موجود ازسوی نهادهای مربوط باطل شناخته شده و جایدادهای مربوطه ملکیت دولتی تثبیت شده است بناءً به اساس حکم رییس جمهوری اقدام به تخریب آن شده است.

8-Aqrab98-MUL3.JPG

بعد از استماع نظریات طرفین داکتر محمد فیصل سمیع نایب منشی مجلس  گفت هر اقدام باید طبق قوانین نافذه انجام شود تا به هیچ طرف آسیب نرسد به همین ترتیب گفت طی مکتوب از محکمه مربوط خواسته خواهد شد تا در این زمینه بررسی لازم انجام شود.