صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۱۴ جوزا ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۳ میزان ۱۳۹۸ هجری شمسی

جلسات کمیسیون‌های مشرانوجرگه امروز روی موارد مختلف دایرگردید

درجلسه کمیسیون اقوام، قبایل، سرحدات،کوچی‌ها، مهاجرین وورثه شهدا به ریاست محمداجان منگل، پیرامون موافقتنامه امتیازات مصونیت‌های صندوق جهانی،جهت مبارزه با ایدز، توبرکلوز وملاریا بحث گردید جهت تدقیق ومطالعه بیشتربه جلسه بعدی کمیسیون موکول شد.

دربخش دیگرجلسه برعلاوه رسیدگی به عرایض واصله، پیرامون شکایات شماری ازمعلولین ولایات مختلف کشورمبنی برمشکلات درپرداخت معاشات معلولین، نبودزمینه اشتغال زایی برای معلولین وورثه شهدا وبرخی موارد دیگر صحبت به عمل آمده ازمسوولین ذیربط خواسته شد تا درقسمت حل مشکلات معلولین ورسیدگی به خواست‌های برحق شان درمطابقت به قوانین نافذه کشورهمکاری نمایند.

13-Mizan98-Aqwam.JPG 

درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست انجنیرفرهاد"سخی" درمورد انتخابات ریاست جمهوری صحبت به عمل آمده خاطرنشان گردید که انتخابات یک پروسه ملی بوده وایجاب می‌نماید که نامزادان ازحوصله‌مندی کارگرفته، ازاظهارات قبل ازوقت اجتناب ورزند تا اذهان مردم تخریش نگردد ونیزازکمیسیون‌های انتخاباتی خواسته شد تا ازدقت کامل وشفافیت درپروسه شمارش آرا کارگیرند.

دربخش دیگر جلسه روی موافقتنامه معافیت مالی به ارتباط کمک‌های مالی میان جمهوری اسلامی افغانستان وایالات متحده امریکا بحث و مورد تایید اعضای کمیسیون قرارگرفت.

همچنان درجلسه برعلاوه رسیدگی به عرایض واصله، درمورد روند گفتگوهای صلح افغانستان صحبت گردیده، ابرازامیدواری شد که این پروسه به مالکیت خودافغان‌ها به پیش رود واین روند پس ازاعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ازسرگرفته شود.

همینگونه اعضای کمیسیون از دیدار مقام‌های پاکستانی با نماینده گان طالبان در اسلام‌آباد انتقاد کرده و آنرا خلاف تمام اصول روابط میان دو کشورتلقی نمودند.

13-Mizan98-Bio.JPG 

درجلسه کمیسیون اقتصاد ملی ،مالی و بودجه به ریاست صالحه مهرزاد معاون کمیسیون، اعضای کمیسیون روز معلم را برای تمام معلمین کشور تبریک عرض نموده گفتند هنوزهم در برخی ولایات برای شماری از اطفال کشور زمینه دروس مساعد نیست، از مسوولین ذیربط تقاضا به عمل آمد تا در راستای فراهم سازی زمینه‌های بهترآموزش و پرورش درکشورتوجه مزید مبذول بدارند.

هکذا در جلسه موافقتنامه‌های معافیت مالیاتی به ارتباط کمک‌های مالی میان حکومت ایالات متحده امریکا و جمهوری اسلامی افغانستان وامتیازات و مصونیت‌های صندوق جهانی جهت مبارزه با ایدز و توبرکلوز و مالاریا بصورت جداگانه مطالعه گردیده و قرار شد اعضای کمیسیون نظریات شانرا پیرامون آن در جلسه عمومی ارایه نمایند.

در بخش اخیر برعلاوه بررسی عرایض واصله، ابلاغیه وزارت مالیه در مورد ضمیمه بودجه عادی وانکشافی سال مالی 1398درشماری از واحدهای بودجوی مطالعه گردیده و این اقدام وزارت مالیه مثبت ارزیابی گردید.

13-Mizan98-Mali.JPG 

درجلسه کمیسیون امور تقنینی عدلی و قضایی به ریاست غلام محی الدین منصف گزارش کتبی سال مالی 1397 وزارت عدلیه که شامل طرح‌های پیشنهادی و مشکلات عمده در امورات مربوطه شان مبنی بر نبود تعمیر مراکزاصلاح دربرخی ولایات نبود وسایط نقلیه برای مرکز اصلاح و تربیت اطفال بعضی از ولایات، کمبود وسایط نقلیه غرض انتقال مساعدین حقوقی به مراجع ذیربط اعضای مسلکی قضایای دولت، ضعف روحیه همکاری بین ارگان‌های ذیربط ادارات دولتی و شاروالی که اسناد ومدارک مورد ضرورت قضایای دولت را به وقت و زمان معین آن در اختیار این ریاست‌ها قرار نمی‌دهند و نبود تعمیر برای ریاست‌های عدلیه ولایات فراه، نورستان و ارزگان مطالعه گردید وادامه گزارش در جلسات بعدی موکول شد .

13-Mizan98-Adli.JPG 

درجلسه کمیسیون امور زنان و جامعه مدنی به ریاست گلالی اکبری، اعضای کمیسیون سیزدهم میزان روزخجسته معلم را برای کافه معلمان کشور خاصتا معلمین زن که نان آور خانه می‌باشند تبریک گفته وازخداوند متعال برای شان در راستای تعلیم و تربیت سالم متعلمین توفیقات مزید استدعاگردید.

هکذا در جلسه در مورد چگونگی میکاینزم بودجه جندر ادارات دولتی، مشکلات و چالش‌های خانه امن صحبت و تصامیم لازم اتخاذ گردید.

 13-Mizan98-Zanan.JPG

درجلسه کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی به ریاست عبداللطیف نهضت یار، اعضای کمیسیون روزخجسته معلم به تمامی معلمان کشور تهنیت ومبارک گفته افزودند خدمات ارزنده و زحمات را که معلمان برای رهنمایی وتربیت فرزندان کشور انجام می‌دهند غیرقابل انکار بوده وازنتیجه همین تلاش‌هاست که جوانان آراسته با زیورعلم به جامعه تقدیم می‌شوند وبرای رشد وشگوفایی کشورشان افغانستان وارد میدان‌های عمل می‌گردند.

اعضای کمیسیون خاطرنشان ساختند متأسفانه معلمان واستادان کشور درمشکلات بی شمار ازجمله پایین بودن حقوق وامتیازات و بی سرپناهی به سرمی‌برند وباوجود این‌که مسوولین بارها تعهدهای را جهت بهترشدن وضع معیشتی زندگی آنان داده است؛ اما تاکنون هیچگونه جنبه عملی نداشته که ایجاب می‌نماید درحد ممکن یک سلسله سهولت‌های لازم برای بهترشدن زندگی معلمان مدنظرگرفته شود.

در اخیرروی عریضه دین محمد مدیرعمومی نظارت برتشکیل ریاست معارف شهرکابل بحث وجهت اجراات بعدی به مرجع مربوطه آن ارسال گردید.

 13-Mizan98-Farhangi.JPG

درجلسه کمیسیون مواصلات و مخابرات به ریاست لطف الله بابا، عدم حضور رئیس افغان تیلی کام و رئیس شرکت سلام غرض ارایه توضیحات از فعالیت‌های انجام شده آن شرکت‌ها مبنی برچگونگی پیشرفت پروژه‌های فایبر نوری از جمله پروژه فایبرنوری واخان بدخشان، چگونگی پیشرفت کار پروژه تایم ریال و جمع آوری ده فیصد محصول خدمات مخابراتی، غیر فعال بودن شبکه‌های مخابراتی دربرخی ولایات در روزهای انتخابات و فعلا در برخی مناطق درشب هنگام ، نصب تاورها و آنتن‌های مخابراتی و چگونگی تدارکات آن‌ها مورد انتقاد شدید اعضای کمیسیون قرار گرفت و تاکید شد اگرمسوولین در جلسه مورخ 17 میزان به جلسه اشتراک نورزند با اقدام قانونی ازسوی کمیسیون مواجه خواهند شد.

13-Mizan98-Mukhabirat.JPG 

  درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست داکترزلمی زابلی، شکایات شهریان کابل ازنبود نظم درسیستم ترانسپورت شهری، مشخص نبودن ایستگاه‌ها، ازدحام بیش ازحد ترافیکی، خرید وفروش پیاده روها بخاطرگذاشتن غرفه‌ها، تصرف بعضی ازایستگاه توسط معلولین با رئیس عمومی ترافیک، معین خدمات شهری شاروالی، معاون شهری قوماندانی امنیه ومدیرترافیک کابل، مطرح گردید.

     اراکین مذکوربا تایید اظهارات کمیسیون افزودند دربعضی ساحات کابل فی مترمربع پیاده روها درمقابل 700 الی 800 دالر ازسوی معلولین خرید وفروش می گردد که بعضی ازایشان تحت حمایت حلقات مافیایی قراردارد.

با استماع توضیحات مسوولان اعضای کمیسیون گفتند ازلابلای اظهارات شما چنین استنباط می‌گردد که تفاهم وهماهنگی میان ادارات موجود نبوده حتی عدم اجراآت مسوولین مذکوربا آگاهی ازعملکرد غیرقانونی کرایه وفروش غیرقانونی پیاده روها آن‌هم با مقیاس مترمربع موضوع سوال برانگیزمی باشد. درنتیجه به مسوولین مذکورالی چهارشنبه آینده فرصت داده شد تا درراستای حل مشکلات اقدام وازنتیجه گزارش دهند درغیرآن موضوع غفلت وظیفوی وهمدستی مسوولین با عناصرمخرب به لوی سارنوالی راجع می‌گردد.

همچنان تصاحب غیرقانونی 74 جریب ملکیت پوهنتون کابل و94 جریب ملکیت وزارت زراعت ازسوی پوهنتون امریکایی وسؤاستفاده ازصلاحیت کاری شخص وزیراسبق وزارت تحصیلات عالی (شریف فایض) که بعداً منحیث رئیس پوهنتون امریکایی‌ها نیزایفای وظیفه نموده بود درحضورداشت رؤسا ومسوولین وزارت زراعت، قضایای دولت، معاون پوهنتون کابل ورئیس پوهنتون‌های خصوصی وزارت تحصیلات عالی مطرح بحث قرارگرفت.

   مسوول مربوطه وزارت زراعت ضمن صحبتی گفت ملکیت این وزارت بدون آگاهی ایشان به پوهنتون امریکایی واگذارگردیده است وتلاش‌های بعدی آنها مبنی برمبادله مکاتیب وگزارشات نتیجه بخش نبوده است، کمیسیون ضمن استماع اظهارات ایشان، غفلت وظیفوی،عجزوناتوانی ادارات دولتی را درمقابل یک نهاد خصوصی شرم آور تلقی نموده ودررابطه به عدم حضوررئیس ومسوولین پوهنتون امریکایی درجلسه کمیسیون انتقاد به عمل آمده، فیصله نمودند که کمیسیون بعد ازبرگزاری کنفرانس مطبوعاتی به روزدوشنبه آینده با هماهنگی پولیس ولوی سارنوالی به گونه جدی اقدام خواهند کرد.

    دراخیرجلسه، شکایات واصله آن عده افسران وپرسونل نهادهای امنیتی که ازسالیان متمادی تاکنون درصفوف جنگ وهمچنان ولایات دوردست ناامن ایفای وظیفه می‌نمایند، ولی تا اکنون نه تنها شامل سیستم تبدیلی(روتیشن)نگردیده، بلکه امتیازات وارتقای رتب ایشان هم اجرا نگردیده است، درحضورداشت معاون ریاست پیژنتون وزارت امورداخله مطرح بحث قرارگرفت.

 13-Mizan98-Shikayat.JPG

    موصوف ضمن ارائه معلومات پیرامون موضوع ازتطبیق تبدیلی(روتیشن) درهشت ولایت شمالی یاد آوری نموده گفت متباقی ولایات به دلیل برگزاری انتخابات ولسی جرگه و ریاست جمهوری متوقف می‌باشد اعضای کمیسیون اظهارات موصوف را توجیه پذیرتلقی ننموده تاکید نمودکه مقامات وزارت امورداخله درتطبیق اصلاحات ومبارزه با فساد وعوامل آن بیش ترازپیش گام بردارند ودرجلسه آینده رؤسای پیژنتون وزارت دفاع ملی ورئیس کادروپرسونل امنیت ملی اشتراک ورزند.