صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز سه شنبه ۱۱ قوس ۱۳۹۹

    دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۹ میزان ۱۳۹۸ هجری شمسی 

        مشرانوجرگه شورای ملی، تدویرمؤفقانه انتخاب ریاست جمهوری را با نقش سازنده نیروهای امنیتی کشورستود واعلان نتایج آنرا ازطریق کمیسیونهای انتخاباتی، قابل اعتبارویک امرقانونی دانست.

9-Mizan98-JAL1.JPG 

      این جلسه که به ریاست فضل هادی مسلم یار رییس مجلس تدویریافت، سناتوران با تمجید ازنقش اساسی نیروهای امنیتی دردفع وطرد دسایس دشمنان در روزانتخابات دربسیاری ازمناطق، مدیریت انتخابات را نیزنسبت به گذشته، بهترتوصیف نمودند، ولی ازکمرنگ بودن شرکت رای دهنده گان ویک سلسله مشکلات تخنیکی دراین پروسه انتقاد نموده افزودند باید اعتراضات وشکایات موجود ازطریق کمیسیون رسیده گی به شکایات انتخاباتی پیگیری شود ونظر به قوانین نافذه واعلام نشدن نتایج انتخابات ازسوی کمیسونهای انتخاباتی، ازهرگونه پیش داوری مبنی برنده بودن این وآن نامزد که ذهنیت عامه را مغشوش می سازد خود داری شود، چون اصول دموکراسی ایجاب می نماید به فیصله های کمیسیونهای انتخاباتی تمکین شود وهرتیم که برنده انتخابات اعلان شود سایرنامزدها وهمه مردم به آرای اکثریت ارج گذارند.

       درعین حال سناتوران ازکمیسیون های انتخاباتی خواستند که طبق تعهدات وظیفوی، تمامی شکایات وتخلفات انتخاباتی را بررسی فنی نموده، آرای پاک را ازنا پاک جدا سازند تا مردم به آینده انتخابات وروند دموکراسی ونظام جمهوری، باورمند شوند .

     برخی اعضای مجلس گفتند انتخابات ریاست جمهوری که به حیث یک اولویت ملی برگزار گردیده است، حالا باید به روند صلح که ضرورت جدی شهروندان است ترتیب اثرداده شود.

     همچنان درجلسه، سناتورمولوی عبدالوهاب عرفان، وضعیت امنیتی ولایت تخار را نگران کننده خوانده گفت گروه طالبان درحومه های شهرتالقان رسیده وراه‌های مواصلاتی چندین ولسوالی را مسدود نموده اند وافزود همین اکنون معاون اول وزارت دفاع ملی وسایرمسوولان ذیربط به شهرتالقان حضوریافته اند امید است با توظیف نیروهای بیشتر امنیتی، ازسقوط احتمالی شهرتالقان جلوگیری به عمل آید.

9-Mizan98-JAL2.JPG

     تأکید بربهبود وضعیت امنیتی ولایت کندز،  انتقاد ازمشخص نشدن ارقام اشتراک کنندگان درانتخابات، تاکید برجلوگیری کسانیکه می‌خواهند پروسه انتخابات را بدنام سازند، تاکید برسپردن اسناد ومدارک مستند ازتقلب های انتخاباتی به مراجع مربوط آن وخود داری ازنشر آن قبل ازفیصله کمیسیون مربوطه، پافشاری روی توزیع شناسنامه های برقی بخاطرشفافیت درانتخابات های بعدی، تذکراز فعالیت های موثر امنیتی در ولایت غزنی وبرخی مسایل دیگر نیز درجلسه مطرح شد.

       درختم مباحث آزاد، رییس مجلس با ابرازتسلیت با خانواده های که درجریان پیکارهای انتخاباتی و روزانتخابات، عزیزان شانرا ازدست داده اند وتمجید ازقهرمانی های نیروهای امنیتی کشور که انتخابات را از چالش های موجود بیرون ساختند؛ تصریح کرد که شهروندان با وصف تهدیدات امنیتی و کاستی های دیگر درانتخابات شرکت نموده ونظام جمهوری این پروسه ملی را با شجاعت و شعوربلند سیاسی شان موفق ساختند.

       فضل هادی مسلم یار علاوه نمود باوجودیکه برخی سیاسیون، شماری ازکشورهای همسایه و حتی ایالات متحده امریکا به بهانه گفتگوهای صلح، نمی‌خواستند انتخابات ریاست جمهوری تدویریابد ولی این پروسه ملی با قاطعیت سیاسی ونقش برجسته شهروندان اختتام یافت وانتخابات پیروزگردید واکنون بر کمیسیونهای انتخاباتی است که دین ورسالت ملی شانرا ادا نموده، شکایات را بررسی ونتایج انتخابات را در زمان موعود آن اعلام نمایند.

رییس مشرانوجرگه افزود اعضای این مجلس بنابرفیصله های قبلی خویش به نفع ویاضررهیچ نامزد بحث وتبلیغ نکرده ونخواهند کرد بلکه منتظراعلام نتایج شفاف وواقعی انتخابات می‌باشد ونیز از کمیسیون مستقل انتخابات خواست که به اساس فیصله خویش (اگر نام یکتعداد رای دهندگان درفهرست رایدهی ویاهم در دستگاه بایومتریک نباشد می توانند  بعد از تاییدی ناظرین درحضور داشت آنان در محل های که درانتخابات قبلی رای داده اند ، رای بدهند) عمل نماید، تا واجدین شرایط ازحق رای محروم نشوند.

        رئیس مجلس، ازایثار وزحمات بی‌دریغ نیروهای امنیتی ودفاعی کشور درتامین امنیت انتخابات، ابراز قدر دانی کرد و ازمسوولان خواست تا تهدیدات جدی امنیتی را در ولایت های تخار وکندز هرچه عاجل بر طرف نمایند.

    هکذا درجلسه، درمورد قطع فعالیت‌های شبکه های مخابراتی دربرخی از مناطق صحبت و فیصله به عمل آمد که سرپرست وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی درجلسه روزیک شنبه هفته آینده، برای استجواب به مجلس حضوریابد.

9-Mizan98-JAL3.JPG  

درختم جلسه سناتور فرحناز پامیری گزارش هیئت پارلمانی کشور از اشتراک در نشست سالانه رؤسای پارلمان های کشورهای جنوب آسیا که در مالدیف تدویریافته بود را ارایه نمود. سناتورفرحناز پامیری افزود هدف این نشست توسعه پایدار درکشورهای جنوب آسیا بوده وهیئت شورای ملی ضمن اینکه در این نشست حضورفعال داشته درحاشیه آن با برخی هیئت های پارلمانی نیز دیدن نموده است و درآن روی تحکیم روابط پارلمانی و بلند بردن ارتقای ظرفیت نیروهای امنیتی ودفاعی کشور بحث نموده است.