صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۷ عقرب ۱۳۹۹

جهت دانلود فایل PDF  روی لینک ها مراجعه کنید

گروپ دوستی پارلمانی مجلس سنای افغانستان وپارلمان کشور شاهی عربستان سعودی

گروپ دوستی پارلمانی مجلس سنای افغانستان وپارلمان جمهوری خلق چین

گروپ دوستی پارلمانی مجلس سنای افغانستان وپارلمان کشور جمهوری فرانسه

گروپ دوستی پارلمانی مجلس سنای افغانستان وپارلمان کشور جمهوری ایتالیا

گروپ دوستی پارلمانی مجلس سنای افغانستان وپارلمان کشور جاپان

گروپ دوستی پارلمانی مجلس سنای افغانستان وپارلمان کشور جمهوری اسلامی پاکستان

گروپ دوستی پارلمانی مجلس سنای افغانستان وپارلمان کشور جمهوری پولند

گروپ دوستی پارلمانی مجلس سنای افغانستان وپارلمان کشور جمهوری فدراتیف روسیه

گروپ دوستی پارلمانی مجلس سنای افغانستان وپارلمان کشور جمهوری ترکیه