صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز سه شنبه ۲۹ دلو ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۷ سنبله ۱۳۹۸ هجری شمسی

محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه درحالیکه ظل محمدزلمی نوری نماینده مردم پنجشیردرمجلس نماینده گان حضورداشت، دیروز ازوضعیت نيرو هاي امنيتي مستقردر كوتل انجمن، منطقه مرزی میان ولایت های پنجشیروبدخشان بازد ید به عمل آورد.

7-Sunbola98-GEN1.JPG

نشستی که باحضورداشت نایب اول مشرانوجرگه، مل پاسوال محمد اسحق تمکین قومندان امنیه و داکترگلستان صدیقی رییس امنیت ملی ولایت پنجشیر، دگروال رجب خان سروری فرمانده هماهنگی، برخی فرماندهان جهادی وشماری ازمتنفذین صورت گرفت، دگرجنرال تاج محمد جاهد مشاور

7-Sunbola98-GEN2.JPG

7-Sunbola98-GEN3.JPG

ارشد ریاست جمهوری درامور نظامی ومسوول سوق واداره نیروهای امنیتی درآن ساحه درمورد وضعیت امنیتی معلومات داده گفت نیروهای امنیتی با روحیه عالی وحمایت هوایی امروزعملیات شانرا به منظور واپس گیری برخی ساحات که ازسوی طالبان تصرف گردیده بودآغاز نمودند که خوشبختانه

7-Sunbola98-GEN4.JPG

ساحات ازوجود هراس افگنان پاکسازی  وبه دشمن تلفات سنگین واردگردیده است وپیشروی نیروهای امنیتی طبق برنامه وپلان منظم ادامه خواهد داشت.

7-Sunbola98-GEN5.JPG


همچنان وی ازتحکیمات وافرازپوسته ها درنقاط کلیدی وحمایت مردمی ازنیروهای امنیتی درخطوط مقدم نبرد یادآوری نموده، اطمینان دادکه دیگر دشمن توان مقاومت وپیشروی به سوی کوتل انجمن راندارد.

7-Sunbola98-GEN6.JPG

نایب مجلس سناضمن بازدید ازسنگرهای نیروهای امنیتی وبررسی وضعیت درآن ساحه، طی صحبتی شهامت و روحيه بلند نيرو های دلیرامنيتی را ستوده و از تكاليفی كه در راه دفاع ازوطن وتمامیت ارضی کشورمتقبل ميشوند، ابرازتشکری نمود و تاکید کرد که مسوولین ذیربط امنیتی آمادگی های لازم  بخاطر دفاع از احتمال حمله وجلوگیری ازنفوذ دشمن درمنطقه داشته باشند.

7-Sunbola98-GEN7.JPG

به همین گونه محمدعلم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه طی دیدارهای جداگانه شان با باشندگان مناطق مختلف ولسوالی های حصه اول وپریان ولایت پنجشیر ؛ مشکلات وخواست های  آنان را  ازناحیه عدم تطبیق برخی پروژه های انکشافی، معضل بیکاری جوانان ،دیدگاه هایشان درمورد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، روندگفتگوهای صلح، نگرانی ازافزایش ناامنی ها را شنید  که ازسوی نایب اول مجلس  پیرامون آن توضیحات مفصل ارایه شد.