صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز سه شنبه ۲۴ سرطان ۱۳۹۹

     دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۵ اسد ۱۳۹۸ هجری شمسی

      درجلسه فوق العاده امروزمشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، ضمن استماع گزارش هیئت عالیرتبه مجلس، ازجمهوری اسلامی ایران روی مسایل جاری کشورمباحثی صورت گرفت.

15-Asad98-JAL1.JPG

     درآغازجلسه، رئیس وسایراعضای مجلس سنا، وفات شخصیت علمی وروحانی، دانشمند برجسته جهان اسلام ورهبرجهادی کشورشیخ محمد آصف محسنی را یک ضایعه جبران ناپذیردرمحیط علمی واکادمیک عنوان نموده، ضمن صدورپیام تسلیت وهمدردی به همین مناسبت، به روح آن مرحومی با تلاوت آیه های قرآنکریم، اتحاف دعا نمودند.

    سپس سناتوران درمورد دورهشتم گفتگوهای صلح طالبان مسلح با امریکا درقطر، نظریاتی ارایه نموده گفتند باشنده گان این سرزمین تشنه صلح اند ودرصورتیکه درمذاکرات حکومت افغانستان شریک نباشد اصلاً این پروسه ناقص است وباید درگفتگوها عزت، حاکمیت وجایگاه مردم ودولت افغانستان حفظ بوده وروند مذاکرات به رهبری ومالکیت افغان ها صورت گیرد ونیزازجانب ایالات متحده امریکا خواستند که جزئیات مذاکرات را با شهروندان کشورشریک سازد.

     همچنان درجلسه رئیس وسایراعضا گفتند مطابق فرمان رئیس جمهور، شورای ملی بخاطرنهایی سازی وطی مراحل بودجه وسط سال جاری 1398، جلسات فوق العاده خویش را ادامه می دهد ولی خلاف قانون وفرمان رئیس جمهور وزارت‌های مالیه ودولت درامورپارلمانی بودجه را دراختیارمجلس سنا قرارنداده که باید ازاین عملکرد غیرقانونی جلوگیری به عمل آید زیراکه سهل انگاری بیشتردرزمینه قابل قبول نمی باشد ودرضمن ازنمایندگان مردم درولسی جرگه خواستند که به بودجه مذکورکه درآن موارد مهم واساسی به شمول بودجه انتخابات ریاست جمهوری شامل است رای تایید بدهند.

      درجلسه، سناتوران حمله برموترکارمندان تلویزیون خصوصی خورشید را نکوهش نموده گفتند این کاردشمنان زشت وناگواراست وتعرض برآزدای بیان ودیموکراسی می باشد وازحکومت خواستند که عاملین این جنایت را شناسایی ومجازات نموده ودرتأمین امنیت رسانه ها وکارمندان آن تلاش‌ نماید.

15-Asad98-JAL2.JPG

    سناتوران ضمن تاکید بربرگزاری انتخابات ریاست جمهوری به وقت تعیین شده ازکمیسیون مستقل انتخابات وسایرادارات ذیربط خواستند که دربرگزاری شفاف این پروسه ملی، تلاش‌های شانرا بیشترساخته زمینه شرکت گسترده رای دهندگان را درسراسرکشورمساعد سازند.

       درجمع بندی مباحث، فضل هادی مسلم یاررئیس مشرانوجرگه، ضمن نکوهش حملات اخیر تروریستی به موترحامل کارمندان تلویزیون خورشید، حمله دیروزوامروز درهرات وخوست گفت که به تازگی یک جوان کشوربنام همدرد درهالند طورمرموزشهید گردیده است وباید وزارت امورخارجه این قضیه را ازمجاری دیپلوماتیک تعقیب و به خانواده اش معلومات دهند.

     رئیس مشرانوجرگه درادامه سخنانش وفات محمد حسن ولسمل را یک ضایعه دانسته، ضمن ابرازتسلیت به فامیل وباشندگان زون شرق کشور ازوی به عنوان یک شخصیت چند بعدی، سیاسی، فرهنگی، ادبی و ژورنالیست توانا نام برد.

     مسلم یاربا اشاره به گفتگوهای صلح قطرگفت این گفتگوها میان طالبان وامریکا می باشد وما زمانی خوشبین می باشیم که صلح میان حکومت افغانستان وگروه طالبان صورت گیرد وافزود ایالات متحده امریکا به عنوان یک هم پیمان استراتیژیک افغانستان نباید درگفتگوهای صلح بالای سرنوشت مردم معامله نماید زیراکه تاحال برای بقای نظام ودستاوردهای هژده سال گذشته، هزاران تن ازجوانان رشید ودلیر قوای مسلح کشورجان های شانرا ازدست داده اند.

    مسلم یار ضمن تاکید برگفتگوهای صلح به محوریت ومالکیت دولت افغانستان گفت حکومت مکلف است ازپراگندگی های که دراین روند وجود دارد جلوگیری نموده هیئت همه شمول را برای پیشبرد این امرمهم وسرنوشت ساز تعیین نماید

15-Asad98-JAL3.JPG.

    دراخیرجلسه مولوی عبدالوهاب عرفان گزارش سفرهیئت عالی رتبه مجلس سنا را به جمهوی اسلامی ایران ارایه نمود که گزارش مکمل آن به طورجدا گانه به نشر میرسد .