صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز سه شنبه ۱۷ سرطان ۱۳۹۹

 دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۸ اسد ۱۳۹۸ هجری شمسی

    جلسه امروزمشرانوجرگه که دردوبخش به ریاست فضل هادی مسلم یار رئیس ومحمد علم ایزدیارنایب اول تدویرشد، معین وزارت خارجه به پرسش‌های اعضا پاسخ داد.

 8-Asad98-JAL1.JPG

  ازموصوف نخست داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم ازبی توجهی سفارت افغانستان مقیم لندن با تیم کرکت پارلمان کشوریادآوری نموده گفت باآنکه قبلاً پیام های مبنی براعزام این تیم به سفارت افغانستان درلندن خبرداده بود؛اما در فراهم سازی خدمات برای اعضای شورای ملی وتیم کرکت اقدامی صورت نگرفت.

    هکذاپرسش های دیگری ازسوی سناتوران مبنی موجودیت فساد دربرخی نماینده گی های افغانستان، برخورد دوگانه سفارتخانه های کشوربا اعضای شورای ملی، مشکلات دراخذ ویزای هندوستان وپاکستان، تاکید برازدیاد امکانات وتشکیلات درقنسلی افغانستان دراستانبول مطرح گردید.

     سپس ادریس زمان معین سیاسی وزارت امورخارجه درپاسخ هایش، کم توجهی سفارت افغانستان مقیم لندن راناشی ازعدم همآهنگی لازم میان مسوولین سفارت دانسته، ضمن تاکید برهمکاری ها بعدی میان وزارت خارجه ومجلسین اطمینان دادکه این موضوع راپیگیری خواهد نمود وافزود وزارت امورخارجه درامرمبارزه بافساد متعهد می باشدوقراراست هیئت باصلاحیت بخاطرحل مشکلات  عازم ممالک اروپایی گردند.

     معین سیاسی وزارت امورخارجه باتایید برخی نارسایی های درآنوزارت به بالابودن ظرفیت کاری کارمندان آن اداره اشاره نموده گفت امتحان تثبیت سویه پنج لسان بین المللی روی دست گرفته شده است وآخرین دورتعیینات دیپلوماتان به خارج ازسوی کمیته ویژه بااخذامتحان وتثبیت سویه ولسان صورت گرفت.

     آقای زمان پیرامون مشکلات صدورویزای پاکستان وضاحت داده ابرازامیدواری کرد که درنشست های که باارگانهای ذیربط داشته است بتوانند یک راه حل مناسب راجستجونماید.

8-Asad98-JAL2.JPG

     درمباحث آزاد جلسه، نایب اول وسایراعضأ حمله گروهی تروریستی به دفترامرالله صالح رئیس روند سبزومعاون تکت تیم انتخاباتی (دولت ساز) را که درآن شماری ازافراد شهید ومجروح شدند ظالمانه وفاجعه آمیزخوانده تاکید داشتند که حکومت برای خنثی سازی دسایس شوم دشمنان اقدامات موثررا رویدست گیرد.

     درجلسه سناتوران ازآغازپیکارهای رسمی انتخاباتی ابرازخرسندی نموده، ازتیم های انتخاباتی وهواداران آنها خواستند که پیکارهای شانرا مطابق لوایح ومقررات ودرفضای صممیت عیارسازندوافزودند انتظارمیرود که نامزدان ریاست جمهوری چه درداخل ویا خارج نظام اند ازامکانات دولتی سؤاستفاده ننمایند ودرضمن حکومت مکلف است که درتامین امنیت ستاد های انتخاباتی ومساعد شدن فضای امن برای رای دهندگان بکوشد.

       همچنان شماری ازسناتوران پیرامون اظهارات وزیرخارجه امریکا مبنی برخروج نیروهای نظامی آنکشورازافغانستان پیش ازانتخابات ریاست جمهوری آنکشور نظریاتی ارایه نموده گفتند باید هرگونه تصمیم مطابق پیمان امنیتی میان کابل وواشنگتن گرفته شده ودرپهلوی آن برای ختم جنگ درافغانستان تلاش های مثمری صورت گیرد.

      افزایش حملات دشمنان دربرخی نقاط ازجمله در کران ومنجان بدخشان، اشکمش تخار، برخی ولسوالی های زابل ازمواردی بودند که ازسوی سناتوران ارایه و ضمن جلب حکومت به مناطق مذکور تاکید داشتند که وزارت داخله درشهرها وشاهراه ها که نیازاست پوسته های امنیتی افراز نماید.

     انتقاد ازترورهای هدفمند درشهرغزنی وتاکید برجلوگیری آن ازسوی ارگان های مسوول، یاد آوری ازهفتم ثور روز ملی بیرق وتجلیل شایسته آن درنقاط مختلف کشور، سفرحمدالله محب مشاورشورای امنیت ملی به ولایت بغلان وعدم ملاقات آن با اعضای شورای ولایتی ومردم وآزار واذیت نگهبانان وی در وضع کردن رژیم امنیتی سنگین برشهریان پلخمری، تلاشی منزل رهایشی یکتن ازولسوالان درناحیه پنجم شهرکابل ازسوی قطعه صفریک وبرخی مسایل دیگر مطرح شد.

       درجمع بندی موارد مطروحه فضل هادی مسلم یاررئیس مشرانوجرگه درمورد اظهارات وزیرخارجه امریکا مبنی برخروج نیروهای آنکشورگفت اینکه نظامیان امریکایی چه وقت ازافغانستان خارج می شوند یک معما بوده بیشترجنبه فشار بالای مردم ودولت درآستانه انتخابات می باشد ولی حکومت افغانستان با امریکا وناتو پیمان استراتیژیک داشته باید برمبنای آن اقدام و درتجهیزوتمویل قوای مسلح پرداخته شود.

       رئیس مشرانوجرگه حمله به دفترروند سبزرا نکوهش نموده، ضمن ابرازخرسندی ازآسیب نرسیدن به امرالله صالح معاون اول تکت انتخاباتی  تیم (دولت ساز) گفت متأسفانه دراین حمله چندین جوان به شمول کادرهای ورزیده کشورجان های شانرا ازدست دادند ولی ارگان های امنیتی مکلف اند که امنیت ستاد های انتخاباتی را تامین نمایندتا درآینده ازهمچو حوادث جلوگیری به عمل آید.

8-Asad98-JAL3.JPG

  همچنان درجلسه طبق اجندا گزارش کاری اجلاس اول سال اول دوره هفدهم تقنینی کمیسیون شوراهای ولایتی مصونیت وامتیازات توسط سناتورمیرحاتم تره خیل، گزارش هیات های مجلس ازکشورهای قطروامریکا توسط سناتورلطف الله بابا ومحمد علم ایزدیار نایب اول ارایه شد.

      لطف الله بابا درگزارش خویش گفت هیئت مجلس دریکصدوچهلمین جلسه اتحادیه بین الپارلمانی آی پی یو که درقطرتدویرگردیده بود اشتراک نمود. دراین نشست موضوعات صلح، مبارزه با تروریزم، صلح افغانستان وبرخی مسایل دیگرمورد بحث قرارگرفت که به نمایندگی ازهیئت پارلمانی سناتورگلالی نورصافی بیانیه را درکمیته امنیت وصلح بین المللی ارایه نمود که مورد توجه قرارگرفت.

      همین ترتیب گزارش هیئت پارلمانی درنشست تحت عنوان (سهم گیری جهانی درتوسعه پایدار ) درمقرسازمان ملل متحد به ریاست محمدعلم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه ازسوی وی ارایه گردیده افزود دراین نشست حدود600 تن به شمول اعضای‌پارلمان‌ها، پژوهشگران،فعالین جامعه مدنی، نمایندگان حکومت‌ها وسازمان های بین المللی از۱۵۷ کشورجهان شرکت کرده بودند که پیرامون دست آورد های جهانی دراین زمینه ، چالش ها و موانع فراراه تطبیق اهداف توسعه پایدار، نقش پارلمان‌ها وجامعه مدنی در راستای تطبیق این اهداف در پنج سال گذشته و چگونگی تدوین اجندای توسعه پایدار برای ده سال آینده مباحثی را انجام دادند.

     نایب اول مجلس سناعلاوه کرد در روز بعدی این نشست وزرای پلان و اقتصاد عضو ‌سازمان ملل متحد گزارشات کاری کشورهای متبوع شانرا ارایه کردند. همچنان در روزاخیراین نشست هیئت های پارلمانی که عمدتاً شماری از رؤسا و معاونین اتاق های پارلمان آنرا تشکیل میدادند گفتگوهای مفصلی پیرامون نقش پارلمان ها در تد‌وین و تطبیق اهداف توسعه پایدار درجهان، چگونگی نقش پارلمان ها در چهارمحور، تصویب قوانین لازم ،سهم گیری در سیاست گذاری های کلان ، نظارت از کارکرد حکومات و تصویب بودجه های ملی انجام شد. وی به نمایندگی از هیئت پارلمانی افغانستان دراین نشست، نبود امنیت و مداخله خارجی را از چالش های اساسی روند توسعه پایدار در افغانستان عنوان کرد که ازچهل سال گذشته در برابر تروریزم دست ‌و پنجه نرم می‌کند. نایب اول سنا همچنان به واقعیت های تلخ دیگر مانند وجود انواع فساد در درون دولت و‌فقر وبیکاری درجامعه نیز اشاره نمود که از عوامل بازدارنده تطبیق اهداف پایدار درکشور به شمار میروند.

  8-Asad98-JAL4.JPG

  گفتنیست که درجلسه امروز، مجلس سنا تعطیلات تابستانی خویش را نیز اعلان نمود وفضل هادی مسلم یاررئیس مجلس ازنیروهای امنیتی خواست که درتامین امنیت شهروندان به ویژه اعضای مجلس درمرکز وولایات تدابیرویژه اتخاذ نماید تا نمایندگان مردم درپارلمان بتوانند مشکلات مؤکلین را ازنزدیک بررسی وغرض راه حل به مشرانوجرگه ارایه بدارند.