صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز سه شنبه ۱۷ سرطان ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱ اسد ۱۳۹۸ هجری شمسی

      مشرانوجرگه شورای ملی با تاکید برتعهدات افغانستان وامریکا، اظهارات اخیر رئیس جمهوراین کشور را در قبال افغانستان، غیرمسؤلانه وخلاف اصول دیپلوماتیک دانستند.

1-Asad98-JAL1.JPG  

   این جلسه که دردوبخش به ریاست فضل هادی مسلم یار رئیس ومحمد علم ایزدیارنایب اول برگزارگردید، سناتوران روایاتی را مبنی براظهارات دونالد ترامپ که درنشست خبری مشترک با عمران‌خان نخست وزیرپاکستان گفته است " می‌تواند جنگ افغانستان را درده روزخاتمه دهد دراینصورت اینکشورده میلیون تلفات میدهد وازنقشه جهان حذف می‌شود که این کار را نمی کنم،  یک سخن احساساتی وخارج ازتعهدات رسمی دوکشور وخلاف اصول دیپلوماتیک دانسته طی اعلامیه ی، آنرا محکوم نمودند.

    درمباحث آزاد، بعضی سناتوران ازافزایش نا امنی‌ها درکشوربه ویژه سقوط ولسوالی ستراتیژیک کران ومنجان ولایت بدخشان به دست هراس افگنان وتأثیرات منفی آن بالای ولایات همجوارابرازنگرانی نموده گفتند فساد گسترده درقول اردوها وناکارایی ها دررهبری وزارت دفاع ملی، وضعیت جنگی را بحرانی ساخته است ونیزنگرانی شانرا ازتلفات افراد ملکی درحملات تروریستی وبمباردمان‌های هوایی ابرازداشته گفتند به تازگی درلوگردراثربمباردمان چندین فرد ملکی جان‌های شانرا ازدست داده اند که همه اینها ازضعف رهبریت سکتور دفاعی وامنیتی می باشد که باید به آن توجه شود.

       همچنان شماری ازاعضأ  پیرامون اظهارات حسین حقانی، سفیر پیشین پاکستان در واشنگتن که گفته است طالبان به انتخابات باورندارند ومی‌خواهند پس ازخروج نیروهای امریکایی، با زورافغانستان را بگیرند نیزمباحثی صورت گرفت وازسیاسیون کشورخواستند نظربه وضعیت کنونی درقبال قضایای جاری موضع مشترک اتخاذ نمایند تا آینده کشوربه خطرات جدی روبرو نشود .

      مشکلات مردم از ازدحام ترافیکی درخیرخانه شهرکابل به نسبت کندن کاری جاده ها، کندی کاراعمارپروژه وزیرآباد شهرکابل، تروریکتن ازعلمای دینی مدرسه سلمان فارس درکاپیسا، انتقاد ازبرخورد دوگانه وزارت مالیه بخاطردرجریان قرارندادن سناتوران بدخشان حین امضای تفاهم نامۀ برق رسانی ولایت مذکور واعماربند برق شیوه، قطع شبکه های مخابراتی دربلخ، تاکید بربرسی اظهارات عطا محمد نوروالی پیشین بلخ درمورد براندازی حکومت، بی کفایتی سفیرافغانستان درلندن وفساد گسترده دراین نهاد دیپلوماتیک، شکایات معلولان کلی اردوی ملی از رهگذر ناکافی بودن حقوق مادی ومعنوی شان، اظهارخوشبینی ازتأمین بودجه انتخابات ازعواید داخلی وبرخی مسایل دیگرمطرح شد.

1-Asad98-JAL2.JPG 

    فضل هادی مسلم یار رییس مجلس، نیز اظهارات ترامپ را تقبیح نموده گفت وی در زمان حاکمیت اش نتوانست چند گروه های دهشت افگن را نابود سازد پس مهال خواهدبود که افغانستان را در ده روز ازنقشه جهان حذف کند.

   رییس مجلس گفت، افغانستان به حیث کشورمستقل دارای پیمان امنیتی باواشنگتن بوده ودرآن مکلفیت های هردوجانب، درج است مردم افغانستان که با هم روابط مختلف کاری ودوستی دارند امید میرود که کانگرس امریکا مانع اینگونه سرکشی‌ها گردد زیرا او علاوه ازتحقیرافغانستان قربانی‌های امریکایان را در تلفات جانی ومالی در برابر تروریزم، نیز زیرسوال برده است.

     رییس مشرانوجرگه خطاب به طالبان گفت اکنون که نخست وزیرپاکستان تضمین به پای مذاکره کشانیدن شما را داده است شما یک گروه مستقل به حساب می آید یا آله دست پاکستانی ها؟ بهتراست ازلجاجت دست برداشته وارد مذاکرت مستقیم باحکومت افغانستان شوید تا دست به دست هم داده این سرزمین را ازتوطیه های بزرگ وصحنه رقابت های ناسالم کشورها بیرون سازیم.

   مسلم یارهمچنان ازسیاسیون خواست ازآنجایکه برنامه های آمریکائیان روشن نیست ایجاب می نماید مخالفت‌های داخلی را کنارگذاشته برای حفظ وبقای کشور درکنارمردم وحکومت قرارگرفته وبرای تدویرانتخابات ریاست جمهوری همکاری لازم نماید.

   سپس درجلسه، فشرده ازفعالیت های اجلاس اول سال اول دوره هفدهم تقنینی مشرانوجرگه توسط مولوی عبدالله قرلق وداکترفیصل سمیع منشیان مجلس ارایه شد. که طی این مدت 26 جلسه عمومی،255جلسه کمیسیونها و9 جلسه کمیتۀ رؤسا تدویرگردیده ودوعنوان قانون و پنج عنوان معاهدات، میثاق های بین المللی، پروتوکول ها وموافقتنامه ها تصویب وتاییدشده است. همچنان دراین مدت 340 بارمسوولان به شمول وزرا وسایرمقامات درجلسات عمومی وکمیسیونها مورد استجواب قرارگرفته اند وبه صدها عرایض وشکایات مردم وادارات حکومتی، رسیده گی شده است؛ طبق این گزارش، مجلس سنا درموارد مختلف 29مورد پیام، اعلامیه وقطعنامه ها را صادرنموده وچهاربارهیئت های مجلس ازولایات وادارات شهرکابل نظارت به عمل آورده اند.

1-Asad98-JAL3.JPG

    درختم مجلس؛ گزارش کاری کمیسیون سمع شکایات؛ ازسوی گل احمداعظمی معاون کمیسیون ارایه گردید که تفصیل آن در ردیف اخبار کمیسیونها به نشرمیرسد.