صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز جمعه ۲۶ میزان ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۹ سرطان ۱۳۹۸ هجری شمسی

کمیسیونهای مشرانوجرگه امروزطی جلسات شان موضوعات مختلفی رابه بحث گرفتند

درجلسه کمیسیون اقتصادملی مالی وبودجه به ریاست محمد عظیم قویاش، گزارش شش ماه اول سال مالی 1398 وزارت صحت عامه ازتطبیق پروژه های انکشافی آن وزارت مورد مطالعه قرارگرفت.

   قرارگزارش صورت مصرف پروژه های انکشافی این وزارت الی اخیرماه جوزا55 درصد بوده وشماری ازپروژه ها ازجمله پروژه اعمار شفاخانه ها درولایات دایکندی، نورستان، نیمروز، پنجشیروننگرهارصورت مصرف آنها صفرمی باشد وقرارکمیسیون برآن شدکه وزارت صحت عامه گزارش دلایل عدم مصرف وتطبیق پروژه های متذکره راکه تمویل کننده آن حکومت افغانستان می باشد کتباًبه کمیسیون ارسال نماید.

 19-Saratan98-Mali.JPG

جلسه کمیسیون اموراقوام،قبایل،سرحدات،کوچیها،مهاجرین وبازماندگان شهدا به ریاست داکترمحمدآجان منگل تدویریافت.

نخست درموردمشکلات کوچیها مبنی برعدم توزیع تذکره، غصب علفچرهای شان،نبودکمک‌های اولیه، کمبودمکاتب، کمبودمراکزصحی وبرخی موارد دیگربحث وقرارشد تا این مشکلات بامسئولین مطرح گردد.

درقسمت دیگر روی گزارش ارسالی اداره ملی حفاظت ازمحیط زیست که درآن گفته شده است افغانستان یکی ازده کشورهای است که باخطرجدی تغییراقلیمی مواجه می باشد، کمیسیون دراین راستا ازمسئولین خواست که بابرنامه ریزی دقیق برای کاهش خطرتغییراقلیم کارنمایند.

 19-Saratan98-Aqwam.JPG

درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست محمدهاشم الکوزی از تلفات ملکی درولایت بغلان ابراز تأسف صورت گرفت.

اعضای کمیسیون گفتند مسئولین امنیتی باید درهنگام عملیات‌های نظامی شان ازدقت کامل کارگیرند تا به جان ومال مردم ملکی آسیب نرسد.

دربخش دیگرمسئول وی آی پی میدان هوایی بین المللی حامدکرزی ازاجراات خویش به کمیسیون گزارش داده گفت دراین اواخر حدود 64کیلوگرام مواد مخدر وبالاتراز دوصدهزار دالر که به صورت غیرقانونی قاچاق می شد کشف وضبط شده وعاملین آن به مراجع عدلی وقضایی معرفی گردیده است، موصوف افزود ایجاب می نماید که ماشین‌های جدید اکسری دراین بخش نصب گردد تا مسئولین امنیتی بتوانند به آسانی جلو قاچاق مواد ومخدر واشیایی ممنوعه رابگیرند.

 19-Saratan98-Dfai.JPG

   درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست گلالی اکبری، باحضورداشت مسوول نهاد تحقیقاتی زنان واطفال، مسوولین موسسه بهار وموسسه زردوزی تدویریافت.

   نخست مسوول زردوزی ازفعالیت های آن نهاد یادآوری نموده گفت هدف این نهاد کاهش فقروبالابردن سطح اقتصادی فامیل ها ازسوی زنان می باشد ودربخش های خیاطی، خامک دوزی، آرایشگری ومرغداری درشهرکابل فعالیت دارد دراین نهاد حدود91تن اززنان دربخش زردوزی ،88 تن دربخش آموزش خیاطی وحدود105تن اززنان دربخش تجارت فعالیت دارند.

   همچنین مسوول نهادتحقیقاتی زنان واطفال افزود نهاد مذکوردرسه ولایت فعال بوده که هدف آن رسیدگی به بی عدالتی های تحت نام رسوم وعنعنات ناپسند برزنان وکودکان، ایجاد جامعه عاری ازخشونت وتساوی جنسیتی، انجام تحقیقات ونشرتبلیغات درجهت کاهش خشونت علیه زنان واطفال درکشورمی باشد واین نهاد تاکنون 30تحقیق دربخش ظرفیت سازی ودادخواهی زنان انجام داده است.

همینگونه مسوول نهاد بهارکار ازفعالیت آن خویش یادآوری نموده گفت این نهاد درولایات کابل، بامیان ودایکندی دربخش های خیاطی، صنایع دستی، گلدوزی فعالیت داشته وتوانسته است تاکنون حدود450تن اززنان راخودکفاسازد.

 19-Saratan98-Zanan.JPG

   درجلسه کمیسیون امور تقنینی عدلی و قضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف ، با اشتراک معین تخنیکی وزارت ترانسپورت  ،رئیس تنظیم پروژه ها ،رئیس طرح ودیزاین و معاون شرکت یونیک بلدز در مورد شکایت اهالی قرای خارج دره ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا پیرامون تغییر نقشه دیواری استنادی و خسارات وارده برای مردم ساحه و ازبین رفتن خانه و زمینهای زراعتی که شامل صد ها جریب زمین میشود بحث و تبادل نظر صورت گرفت وقرار کمیسیون برآن شد هئیتی متشکل از کارمندان فنی وتخنیکی آن  وزارت با حضورداشت سناتوران و نماینده گان مردم در ولسی جرگه و اهالی منطقه ساحه را از نزدیک بازدید نموده تا به مشکلات مردم رسیده گی صورت گیرد.

 19-Saratan98-Adli.JPG

   درجلسه کمیسیون مواصلات و مخابرات به ریاست لطف الله بابا ، تاکید بعمل آمد رئیس  عمومی زون پایتخت در مورد پلان سال مالی  1398در جلسه بعدی معلومات دهد.  ونیز در جلسه  عدم حضور سرپرست وزارت ترانسپورت غرض ارایه توضیحات در مورد پلان و برنامه های آن وزارت مورد انتقاد شدید قرار گرفت وفیصله بعمل آمد در صورت عدم اشتراک موصوف در جلسه بعدی مکلف است که دریکی ازنشست هایی عمومی پاسخ دهد.

همچنان در مورد شکایت تعدادی از اهالی و باشنده گان شهرک شمشاد مینه ولایت ننگرهار که از عرضه خدمات برق محروم میباشد در حالیکه  تجهیزات پروژه رسانی شهرک شمشاد مینه شامل پلان 1399 گردیده است آنها مدعی اند شهرک مولوی خالص همجوار به شهرک شمشاد مینه از برق مستفید میباشد ،بحث وفیصله شد که شرکت برشنا در قسمت انتقال برق شهرک شمشاد مینه در سال روان همکاری همه جانبه نموده تا مشکلات مردم از این ناحیه مرفوع گردد.

   به همین ترتیب عدم حضورسرپرست شاروال کابل غرض ارایه توضیحات در مورد گزارش سال 1397 ،منابع عایداتی جمع آوری و شفافیت عواید شاروالی کابل ،تنظیف ،سرسبزی و تنظیم مارکیتها در شهر کابل  ،چگونگی تقرری ها و استخدام کارکنان پائین رتبه و بلند رتبه در شاروالی کابل ،اعمار ساختمانهای غیر قانونی ، پیشرفت کار پروژه ها ، پروژه های بهسازی غرب کابل ، رفع ازدحام ترافیکی شهر و سایر موضوعات مورد انتقاد تند قرار گرفت اعضای کمیسیون گفتند  علاوه براینکه در جلسات اشتراک نمیورزد ؛ مکتوبی را عنوانی کمیسیون ارسال که در آن گفته شده است شاروال صرف در جلسات عمومی اشتراک مینماید که محتوای مکتوب متذکره با عث خشم کمیسیون قرار گرفت رئیس کمیسیون بیان داشت شاروال کابل یک شخص بی کفایت میباشد و وی مکلف است که نظر به قانون اساسی به شورای ملی پاسخگو باشد در غیر آن به سارنوالی معرفی خواهند شد.

در بخش اخیر کار و فعالیت رئیس ترانسپورت زمینی، مدیر شهری ترانسپورت ومدیر ترانسپورت زمینی طورخم ولایت ننگرهار با اهدای تقدیرنامه ها ومدالهای مشرانوجرگه مورد ستایش قرار گرفت.

19-Saratan98-Mukhabirat.JPG 

     درجلسه کمیسیون امور دینی ،فرهنگی و تحصیلات عالی به ریاست عبدالطیف نهضت یار، عدم حضور سرپرست وزارت معارف و رئیس معارف شهرکابل  غرض ارایه پاسخ در مورد مشکلات معارف در سطع کشور مورد انتقاد شدید قرار گرفت وفیصله شد در جلسه بعدی ذوات آتی حضور یابند.

  دربخش دیگرپیرامون نشست بین الافغانی در دوحه صحبت  و از توافقات بمیان آمده در مورد  مصونیت نهاد های دینی و مذهبی ،مراکز علمی و تحصیلی استقبال بعمل آمد.

  هکذا درجلسه پیرامون مشکلات و نیازمندیهای موسسات و پوهنتونهای خصوصی مباحثی صورت گرفت و قرار شد روسای موسسات خصوصی مرکز و چهارزون به جلسه مورخ 24 سرطان جهت وضاحت حاضرگردند.

 19-Saratan98-Farhangi.JPG

   درجلسه کمیسیون امور بین المللی به ریاست انجنیر فرهاد سخی ،برعلاوه بررسی عرایض واصله ، روی چگونگی  طرز العمل( وی آی پی )میدان هوایی بین المللی حامد کرزی بحث و تصامیم اتخاذ گردید.

19-Saratan98-Bio.JPG

    طبق یک خبردیگرهئیت سه عضوی مشرانوجرگه به ریاست داکترمحمد فیصل سمیع نایب منشی مجلس، جهت اشتراک در اجلاس کمیته دایمی در رابطه به امور سیاسی مجمع پارلمانی کشورهای آسیایی عازم کشور جمهوری اسلامی ایران گردید.

این نشست در ولایت اصفحان کشور جمهوری اسلامی ایران از تاریخ 4 الی 7سرطان برگزار گردیده بود ؛نایب منشی مجلس سنا به نماینده گی از شورای ملی افغانستان بیانیه پر محتو را ایرادنمودو در حاشیه این نشست با اعضای پارلمان ایران،  رئیس دارالانشا مجمع پارلمانهای کشور آسیایی ،والی شهر اصفحان ،معاون بازرگانی شرکت سهامی ذوب آهن آن ولایت ،سفیر افغانستان در ایران روی مسایل گسترش روابط سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی بحث و گفتگو نمودند.