صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز پنج شنبه ۱۴ اسد ۱۴۰۰

  دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۸ سرظان ۱۳۹۸ هجری شمسی

 

     مشرانوجرگه با استقبال ازمقدمات وپیام‌های جدید نشست بین الافغانی درقطر؛ درعین حال نواقص وکمبودات این نشت را ، برشمرد.


18-Saratan98-JAL1.JPG


     جلسه عمومی که به ریاست فضل هادی مسلم یار رییس این مجلس تدویر یافت؛ اعضای مجلس گفتند نمیتوان ازبرخی پیامد های مثبت نشست صلح قطر که بین طالبان، سیاسیون وشخصیت های مستقل، مطرح بحث وتایید قرارگرفت؛ چشم پوشید اما قطعنامۀ آن که به عنوان یک پیشنهاد و پیام مصالحه به نشر رسیده است؛ علاوه از نقایصی که دارد جنبه تطبیقی آن فعلاً متصورنیست زیرا هردوطرف دعوا که یکی آن نماینده گان رسمی حکومت باشد در آن سهم ونقش اساسی نداشت واشخاصیکه ازکابل درآن شرکت داشتند کدام ضمانت رسمی ندارند وافزودند دوای درد شهروندان فقط قطع جنگ است واگرجنگ جریان داشته باشد نه کاهش تلفات ملکی درآن متصوراست ونه اسکان مجدد بیجاشده گان و نه آسایش اجتماعی ورفاهی دیگر برای مردم، سناتوران افزوند اجماع فعلی چه درسطح داخلی، منطقه وجهان که اکنون برای بی نتیجه بودن جنگ وخشونت درافغانستان به میان آمده باید درداخل وخارج به یک حرکت ملی و فراگیرجهانی مبدل شود که برقراری آتش بس می تواند شرط اساسی آن باشد .

    همین گونه رییس واعضای مجلس با محکوم نمودن حمله انتحاری درغزنی وبمباردمان هوایی دربغلان که تلفات زیاد اهالی ملکی به شمول زنان وشاگردان مکتب را در قبال داشت گفتند اینگونه حملات طالبان در جریان نشست دوحه، مردم را به آینده صلح بی باورساخته است.

       سناتوران همچنان درمباحث آزاد، مشکلات اساسی بندش های ترافیکی درشهر کابل را، تنگی جاده ها عدم موجودیت ایستگاهها وتوقف‌گاها، حضور دستفروشان وحتی رستورانت ها وسماوارهای سیاروموقت دربعضی چارراهی ها را، از موجبات بندش جاده های اصلی وفرعی دانستند که به گفته ایشان، مامورین شاروالی وارگانهای دیگراز درمعامله با آنها پیش آمده اجازه حضور وفعالیت را برایشان داده اند که نمای پایتخت را به شهرخشن، بی نظم وبا ترافیک سنگین به نمایش گذاشته ومردم وعابرین را به مشکلات جدی وضیاع وقت، مواجه ساخته اند.


18-Saratan98-JAL2.JPG


      تقدیروتمجید ازنیروهای ریاست عمومی امنیت ملی بخاطردستاوردهای اخیرآن اداره، تأکید برپاکسازی ساحات ماین گذاری شده درتخار که گروه طالبان پس ازشکست به این عمل ناشایسته دست زده اند،  وضعیت نا گوار امنیتی درولایات زابل وبلخ، برخورد نامناسب کارمندان ریاست خزینه تقاعد با مراجعین ونپرداختن حقوق متقاعدین به ویژه ورثه شهدا ومعلولین، تخریب پل شهدا درولایت بدخشان به اثرسیلابها، تأکید برافراز پوسته های امنیتی درساحات ضروری شهرکابل وافزایش گزمه ها، توجه به وضع امنیتی ولایت پکتیا، رسیدگی بهتربه دوسیه های نسبتی محبوسان اناث زندان پلچرخی، انتقاد ازعدم حضور برخی اراکین دولتی درکمیسیون مواصلات ومخابرات به شمول مسوولان وزارت ترانسپورت و شاروالی کابل و برخی مسایل دیگر نیز شامل مباحث امروز سناتوران بود .

     دربخش دیگرجلسه، سناتوران آمنه افضلی ومینا شیرزد باالترتیب به حیث معاون ومنشی کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی وسناتور گلمری لغمانی به حیث منشی کمیسیون امورتقنینی عدلی وقضایی ازسوی اعضا انتخاب شدند.  

 درختم مباحث آزاد فضل هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه، دررابطه به قطعنامه نشست صلح قطرگفت هرنشست صلح مورد استقبال ما است مشروط براینکه نظام کنونی، حکومت ومردم افغانستان به حیث یک طرف مهم قضیه، در آن حضور ونقش اساسی داشته باشد ونیز تأکیدداشت که نباید داکترزلمی خلیلزاد درجریان مذاکرات صلح، دست به معاملات پنهانی بزند بلکه ازهراقدامی شهروندان را آگاه سازد زیرا این مردم افغانستان اند که همواره قربانی جنگ ها بوده که بیشتر ازدیگران نیازمند صلح اند.

    رییس مجلس افزود، قطعنامه دیروزی سیاسیون وطالبان درقطرقابل مکث است چون برخی موارد آن مغایرقانون اساسی ونادیده گرفتن قربانی‌های مردم ونیروهای امنیتی می‌باشد، ازسوی دیگرمسئولیت اجراییوی پیشبرد جنگ وصلح نزد حکومت افغانستان محفوظ است نه نزد احزاب وگروه ها واشخاص منفرد وافراد یکه درجلسه قطرشرکت داشتند می بایست نقش واهمیت حکومت را دراین روند به صورت جدی با طالبان مطرح می نمودند.

در ختم جلسه داکترمحمدفیصل سمیع نایب منشی مشرانوجرگه گزارش هیئت مجلس از اشتراک دراجلاس کمیته دایمی دررابطه به امورسیاسی مجمع پارلمانی کشورهای آسیایی، که درجمهوری اسلامی ایران تدویریافته بود را ارایه کرد، که جزئیات تفصیلی آن دراخبارکمیسیونهای مشرانوجرگه به نشرمی رسد.

 

18-Saratan98-JAL3.JPG


طبق یک خبردیگرشماری ازمحصلین موسسه تحصیلات عالی جهان ودانش آموزان مکتب خصوصی حضرت جبیرانصار رض درچوکات برنامه‌های آموزشی ومشاهداتی ریاست اطلاعات وارتبارط عامه دارالانشای مشرانوجرگه امروزازجریان جلسه عمومی بازدید به عمل آوردند.

که ازسوی سناتوران مولوی غلام محی الدین منصف رئیس کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی، عبداللطیف نهضت یاررئیس کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی وتیمورشاه قویم معاون وسرپرست ریاست عمومی دارالانشای مجلس، پیرامون مسایل پارلمانی معلومات مفصل به آنان ارایه گردید.