صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۱۵ اسد ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۲ سرطان ۱۳۹۸ هجری شمسی

 

     شلیک مرمی از سوی منسوبان گارنیزون کابل بالای موترسناتورفرهاد سخی درحضورداشت تورنجنرال ارکان حرب راز محمد اوریا خیل، قوماندان گارنیزیون مورد بررسی قرارگرفت.

       این نشست که به ریاست داکترمحمد آصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه برگزار شد ، انجنیرفرهاد سخی پیرامون چگونگی حادثه معلومات داده گفت قبل ازظهرامروز درسه راهی علاوالدین شهرکابل موترحامل وی ازسوی مؤظفین چک پاینت گارنیزون توقف داده شد؛ اما منسوبان امنیتی با وی برخورد ناشایسته ودورازآداب اجتماعی نمودند و پس از حرکت بالای موترهای وی چندین فیرگلوله نمودندکه درنتیجه موترتعقیبی آن آسیب دیده است.

12-Saratan98-MUL1.JPG

در این حال قوماندان عمومی گارنیزیون کابل درمعیت هیئتی ازمجلس سنا ازمحل حادثه دیدن نمودند و اجراات پرسونل امنیتی رادرآن ساحه غیرمسلکی وناشایسته عنوان نموده، موصوف با معذرت خواهی ازوقوع چنین حادثه ، اطمینان داد که ازتمامی پرسونل مؤظف در سه راهی علاوالدین تحقیق نموده نتیجه اجراات آن دراختیارمجلس سنا قرارخواهند گرفت.

    متعاقباً داکترمحمد آصف صدیقی طی صحبتی گفت این عمل منسوبان امنیتی سؤقصد به جان سناتورسخی بوده باید مورد بررسی جدی قرارگیرد وافزود باوجودی که مشرانوجرگه همواره ازنیروهای دفاعی وامنیتی کشورحمایت نموده، متاسفانه درمحلات تلاشی با ایشان برخورد خشن صورت می گیرد واعضای مشرانوجرگه مصمم اند که این مساله مهم وسایرموارد دیگررا درنشست کمیته روسا با معاونین دفترمشاوریت شورای امنیت ملی،وزارتهای امورداخله ودفاع ملی، لوی درستیز وسایرمسوولان ذیربط مورد بررسی قراردهند.