صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز جمعه ۱۴ دلو ۱۴۰۱

هیئت اداری دور هفدهم مشرانوجرگه شورای ملی افغانستان

نایب منشی مشرانوجرگه

منشی مشرانوجرگه

نایب دوم مشرانوجرگه

نایب اول مشرانوجرگه

رئیس مشرانوجرگه

سال تقنینی

داکتر محمد فیصل سمیع

مولوی عبدالله قرلق

داکتر محمد آصف صدیقی

محمد علم ایزدیار

فضل هادی مسلم یار

نام

سال اول

 

۶-۳-۱۳۹۸

الی

 

۱-۱۱-۱۳۹۸

0700444441 و0798444441

 

0799618799 و077618799

 

 

0799181225

 

0700274689

 

0700005858

 

شماره

تماس

داکتر محمد فیصل سمیع

مولوی عبدالله قرلق

محمد اکبرستانکزی

محمد علم ایزدیار

فضل هادی مسلم یار

نام

سال دوم

 

۱۶-۱۲-۱۳۹۸

الی

 

۱۶-۱۲-۱۳۹۹

 

0700444441 

 

 

0799618799 

 

 

 

0788222249

 

 

0700274689

 

0700005858

 

 

شماره

تماس

داکتر محمد فیصل سمیع

حاجی راحله دوستم

محمد اکبرستانکزی

محمد علم ایزدیار

فضل هادی مسلم یار

نام

سال سوم

 

۱۶-۱۲-۱۳۹۹

الی

 

۱۶-۱۲-۱۴۰۰

 

0700444441 

 

 

0730600600

 

 

0788222249

 

 

0700274689

 

0700005858

 

شماره

تماس