صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز پنج شنبه ۱۵ جوزا ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۲ جوزا ۱۳۹۸ هجری شمسی

     طالبان هرگز نیت آشتی و آتش‌ بس را با نظام موجود افغانستان نداشته و قانون اساسی و دست‌ آوردهای هژده سال اخیر را نمی‌ پذیرند.

12-Jawza98-JAL1.JPG 

این مطلب را سناتورعبدالله قرلق یکی از شرکت کنندگان نشست مسکوکه به نمایندگی ازحزب جنبش ملی درآنجا شرکت نموده بود، درجلسه امروزمشرانوجرگه که به ریاست فضل‌هادی مسلم یارتدیریافت؛ بیان نموده گفت: خواست طالبان ازسیاسیون که دراین نشست حضورداشتند این بود که «شما درخروج قوای خارجی وایجاد امارت اسلامی با ما کمک کنید، بازشما را درحکومت طالبان شریک می سازیم».

     با این حال رییس واعضای مجلس، گفتند بدون حضور دولت وپارلمان، گفتگو با طالبان نتیجۀ ندارد وصرفاً این گفتگوها برای سبوتاژ دولت وتقویت روحیه طالبان برگزارمی‌شود وافزودند طالبان برای پذیرش صلح آماده گی ندارند وخروج قوای خارجی ازافغانستان بهانه ویک حربه سیاسی از سوی آنان می‌باشد ومردم افغانستان هیچگاهی نظام طالبانی را نمی‌خواهند وحاضراند از وطن ومنافع علیای کشورونظام موجود دربرابر جنگجویان طالب وحامیان خارجی شان شجاعانه دفاع و ایستادگی نمایند .

      همچنان درجلسه ضمن حمایت ازفداکاری های قوای مسلح کشور، ازدست‌آوردهای اخیراین نیروها درولایت غزنی استقبال گردید؛ اما ازگسترش نا امنی‌ها، افزایش حملات انتحاری وانفجاری، وقوع جرایم جنایی وتهدیدات تجارملی درشهرکابل و وضعیت بحرانی برخی ولسوالی‌های ولایات بدخشان وتخارابرازنگرانی گردید وتاکید شد که مسوولان سکتورامنیتی برای سرکوب هراس افگنان تدابیروقایوی و موثر اتخاذ نمایند.

   هکذا درجلسه رئیس وسایراعضا ازدومین سالروزشهادت محمدسالم ایزدیاروسایرشهدای 12 و13 جوزای سال 1396 ومحفلی که به همین نسبت دیروزبه شرکت شماری ازشخصیت‌های سیاسی ونمایندگان مردم درالحاقیه شورای ملی برگزارگردیده بود یاد آوری و به روح شهدا اتحاف دعا صورت گرفت.

12-Jawza98-JAL3.JPG 

     تأکید برجمع آوری افراد مسلح غیرمسوول درولایت تخار وجلوگیری ازقطع شبکه‌های مخابراتی درآنولا، تاکید برایجاد فضای تفاهم میان رئیس جمهور، رئیس اجرائیه وسایرنامزدان ریاست جمهوری افغانستان، تاکید بربررسی اتهامات وارده علیه برخی مقامات ارگ مبنی برآزار واذیت جنسی زنان، تقاضا اززلمی خلیلزاد بخاطرمد نظرگرفتن مفادات پیمان امنیتی افغانستان با امریکا حین گفتگوهای صلح، انتقاد ازتلویزیون ملی بخاطرقطع نشرات اخبارهشت شب به دلیل نشربازی کرکت وبرخی مسایل دیگر ارایه شد که ازسوی رئیس و نایب اول مجلس به کمیسیون‌های ذیربط ارجاع گردید.

     درآغازجلسه، مراسم تحلیف نادیه صالح که به تازگی بحیث سناتورانتصاب گردیده است، ازسوی فضل‌هادی مسلم یار رئیس مجلس اجرا گردید وبا طیبه زاهدی که عضویتش درمجلس سنا پایان یافت خداحافظی صورت گرفت.

12-Jawza98-JAL2.jpg 

دربخش دیگرجلسه به ریاست محمدعلم ایزدیارنایب اول مجلس، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات درموردآمادگی‌های آن نهاد دربرگزاری انتخابات ریاست جمهوری معلومات ارایه نمود.  

نخست سناتورمحمدحسن هوتک معاون کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی وسایراعضا پرسش‌های شان را درمورد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، عدم برگزاری انتخابات ولایت غزنی، شوراهای ولایتی وولسوالی های کشور، چگونگی استفاده ازسیستم بایومتریک درروند انتخابات، بودجه مصرفی برگزاری انتخابات، بسته بودن2002 مرکز رایدهی دربرخی مناطق وچگونگی تامین امنیت انتخابات مطرح نمودند.

12-Jawza98-JAL4.JPG

متعاقباً خانم حواعلم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات پیرامون سوالات مطروحه پاسخ ارایه نموده گفت: روی انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شورای ولایتی وانتخابات غزنی تدابیروتصامیم لازم اتخاذشده است وکمیسیون مستقل انتخابات تصمیم گرفت بنابرمحدودبودن زمان وشفافیت بهتر، امسال تنها انتخابات ریاست جمهوری را درشش میزان سال روان برگزارنماید ودرانتخابات ازشیوه بایومتریک کارگرفته خواهدشد،  وی پیرامون کاهش مراکزرای دهی درسطح کشوروضاحت داده گفت نظربه ارزیابی ارگانهای امنیتی کشوروتهدیدات بلند امنیتی حدود 2002محل رای دهی مسدود خواهدبود. وی ازعقدقرارداد میان اداره تدارکات ملی ویک کمپنی آلمانی برای تهیه دستگاه های بایو متریک نام برد.

12-Jawza98-JAL5.JPG

خانم نورستانی ازمرفوع شدن مشکلات بودجه کمیسیون مستقل انتخابات خبرداده افزود درزمینه با برخی ازدونرها نیزصحبت گردیده است واطمینان داد کمیسیون انتخابات با استقلالیت کامل تلاش خواهد کرد تا یک انتخابات شفاف رابرگزارواعتماد ازدست رفته را دوباره احیاء کند و افزود کمیسیون در ایجاد یک سیستم شفاف و عاری از فسادوبی عدالتی، جداً متعهد است.

12-Jawza98-JAL6.JPG