صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز شنبه ۲۹ سنبله ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

 مورخ ۱۲ جوزا ۱۳۹۸ هجری شمسی

    فضل هادی مسلم یار رئیس مشرانو جرگه امروز شکایات تعدادی از نامزدان معترض قشراناث انتخابات ولسی جرگه را درتالارکمیته روسا استماع نمود.

 12-Jawza98-MUL1.JPG

      معترضین مدعی اند که ازپنجاه روزبدینسو به نسبت تقلب گسترده درروند انتخابات ولسی جرگه و گم شدن رای هایشان، درشهرکابل دست به تحصن زده اند ولی هیچگونه توجه ی به خواست های قانونی آنان نشده است وافزودند نتایج شمارش کرسی های ولسی جرگه که اعلان گردید مملو ازتقلب بوده وحتی برخی افراد با داشتن آرای کم درقطار برندگان قرارگرفتند که باید بخاطر بررسی شکایات وتخلفات گسترده انتخاباتی محکمه اختصاصی ایجاد گردد و کسانی را که ازراه تقلب به خانه ملت راه یافته اند شناسایی وعضویت شان ملغی گردد، درغیرآن نامزدان معترض به اعتصاب شان ادامه خواهند داد.

     رئیس مشرانوجرگه درحالیکه شماری ازسناتوران نیزحضور داشتند از آنها خواست که به مناسبت عید سعید فطربه تحصن شان خاتمه داده وخواست های شانرا ازمجاری قانونی پیگیری نمایند ونیز اطمینان داد که علاوه ازبررسی موضوع ازسوی کمیسیونهای ذیربط مجلس سنا به ویژه کمیسیون سمع شکایات، زمینه ملاقات شانرا را با رئیس جمهور کشورفراهم خواهند ساخت.