صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز پنج شنبه ۱۴ اسد ۱۴۰۰

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۸ جوزا ۱۳۹۸ هجری شمسی

عبدالمقتدرناصری رییس عمومی دارالانشای مشرانوجرگه امروز با آقای مکی میزو ساوا سکرتر اول بخش سیاسی سفارت جاپان، مقیم کابل ملاقات نمود.

8-Jawza98-MUL1.JPG

دراین ملاقات  هردو جانب روی موارد سفرهیئت مشرانوجرگه برای اشتراک درکنفرانس اتحادیه بین الپارلمانی که قراراست درجاپان تدویریابد، ایجاد گروپ های پارلمانی، تقویت وگسترش روابط میان پارلمان های دوکشور بحث وتبادل نظرنمود.