صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز سه شنبه ۲۸ عقرب ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۳۰ ثور ۱۳۹۸ هجری شمسی

محمدعلم ایزدیارنایب اول مجلس سنا روزقبل درحالی‌که کامل بیک حسینی سناتور ولایت بدخشان و احمدشاه خان ترکی سناتور ولایت کندهارنیزحضورداشتند ازکمپ بیجاشدگان بدخشان درپنجشیر دیدار نمود.

این بیجاشدگان دراثرجنگ و نا امنی ازولسوالی کران و منجان بدخشان به ولسوالی پریان پجنشیر آواره شدند. محمدشریف یکتن ازفرمانده‌هان محلی به نمایندگی ازاین بیجاشدگان گفت که طالبان می‌خواهند با بیرون کردن مردم از اطراف کوتل انجمن، به ولایت پنجشیرراه یابند واین ولایت و دیگر ولایت‌های هم مرز با کران و منجان را ناامن سازند وافزود آنان در برابر طالبان مقاومت می‌کردند، اما گروه طالبان در تبانی با دو فرمانده محلی مقاومت آنان را درهم شکستند و11 تن از جوانان کشته و 16 تن دیگر را زخمی کردند. همچنان طالبان تمام داروندار، مواشی ‌شان را به تاراج برده‌ و وسایط نقلیه مردم محل را آتش زدند.

همچنان شماری ازبزرگان طی صحبت‌های‌شان گفتند: بیجاشدگان که حدود480فامیل می‌باشند، خواهان تصفیه مناطق شان ازوجود هراس افگنان، بازگشت آبرومندانه بیجاشدگان به محلات شان، رسیدگی به معضل بنیادی باشندگان کران ومنجان، توزیع منظم موادغذایی وبرخی موارددیگر می‌باشند.

نایب اول مشرانوجرگه با ابرازتاسف ازموارد پیش آمده وعده سپرد که درزمینه رسیدگی به خواست‌های شان بامسوولین ذیربط صحبت ودرجهت جلب کمک‌ها با برخی نهادهای مدد رسان نیزتماس خواهدگرفت.

همینگونه محمدعلم ایزدیارازوضعیت نيروهای امنيتي مستقر دركوتل انجمن که هم مرز با ولایت پنجشیروبدخشان می‌باشد بازدید به عمل آورد.

نایب مجلس سنا ضمن دیدارازسنگرهای نیروهای امنیتی وبررسی وضعیت امنیتی درآن ساحه، طی صحبت‌های شان شهامت و روحيه بلند نيروهای امنيتی را ستوده و ازتكاليفی كه در راه دفاع ازوطن وتمامیت ارضی کشورمتقبل ميشوند، ابرازتشکری نمود.

همین ترتیب  نائب اول مجلس سنا درحاشیه این سفر، از جریان کار باز گشایی مسیر دریای پنجشیردر قریه پشغور ولسوالی حصه اول دیدن نمود.

دراین دیدارشماری ازمحاسن سفیدان وبزرگان محل نگرانی های شانراازبابت آب خیزی ها باگرم شدن هوا ابرازداشته از مسوول ذیربط خواستند تا ازامکانات لازم برای پاک کاری مسیر دریا استفاده نمایند تا ازوقوع حوادث بعدی جلوگیری به عمل آید که درمورد نایب اول مجلس سنا اطمینان داد که درزمینه با مسوولین مربوطه صحبت خواهدکرد.
قابل ذکراست که در اثر سرازیرشدن سیلاب سال گذشته در قریه پشغورخسارات هنگفت مالی و جانی به مردم محل وارد گردید وحادثه مذکورسبب مسدود شدن مسیر دریای پنجشیرگردید که ازاین بابت نیزمردم متحمل خسارات بیشتری گردیدند .