صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۱۴ جوزا ۱۳۹۹

 دفتر مطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۳ ثور ۱۳۹۸ هجر شمسی

جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه امروز روی موضوعات مختلف تدویر گردید.

 درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست داکترزلمی زابلی، شکایات واصله برخی باشنده گان ساحه یوسف بانگی ناحیه سیزدهم و بلاک A70 شهرک امارات ناحیه پانزدهم شهرکابل وقراردادیان مواد اعاشوی وزارت امورداخله طورجداگانه مطرح  بحث قرارگرفت.

      اهالی یوسف بانگی مدعی اند که حدود هشتصد خانواده درآن منطقه سکونت دارند، ولی ازخدمات شهری منجمله پخته کاری سرک‌های فرعی واصلی برخوردار نمی‌باشند ونیزباشندگان بلاک A70  می‌گویند مؤظفین امنیتی درآن بلاک به بهانه بروزتهدیدات احتمالی به میدان هوایی حامد کرزی مانع استفاده ازملکیت شان گردیده ودرآنجا پوسته‌های امنیتی افراز نموده است ودرضمن قراردادیان مواد اعاشوی وزارت امورداخله ازعدم پرداخت پول شان از سالهای 1395 و1396 شکایت نمودند که درنتیجه فیصله به عمل آمد که سرپرست شاروالی کابل وسایرمسوولان ذیربط آن همراه با  سرپرست وزارت امورداخله  و روئسای ذیربط درجلسه آینده حضوریابند ونیز کمیسیون مصمم گردید که شکایت باشنده گان بلاک مذکور را درجلسه عمومی فردا با سرپرست وزارت امورداخله درمیان خواهند گذاشت.

  درجلسه همچنان شکایت واصله ازاختلاس 122 میلیون افغانی درخریداری ادویه جات مورد ضرورت ریاست برنامه کنترول ایدز وزارت صحت عامه بررسی وتصمیم اتخاذ شد تا رئیس آن اداره درجلسه آینده اشتراک ووضاحت دهد.

     دراخیرجلسه شکایات فارغان پوهنتون های طبی دولتی وخصوصی کشوردرحضورداشت ایشان مطرح بحث قرارگرفت، آنها گفتند شورای عالی طبی کشور بدون استناد به قانون می خواهد ازایشان امتحان اخذ نماید که باید این مساله طورجدی پیگیری گردد، کمیسیون درزمینه فیصله نمود که درپیوند به آن  معینان وزارت های تحصیلا ت عالی، صحت عامه و رئیس واعضای شورای عالی طبی درجلسه آینده اشتراک وپاسخ ارایه نمایند.

 23-Sawr98-Shikayat.JPG

     درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست گلالی اکبری، نخست ازکارکرد وفعالیت‌های مثمرصدیقه بلخی رئیس پیشین کمیسیون ابرازقدردانی صورت گرفت.

    دربخش دیگرجلسه، علاوه ازترتیب پلان‌کاری کمیسیون، روی طرح تعدیل فقره(1) ماده پنجم وفقره(1) ماده هفتم قانون اشاعه وثبت دارایی مقامات وکارکنان دولتی بحث صورت گرفته،تعدیلات مذکورمورد تایید قرارگرفت.

23-Sawr98-Zanan.JPG 

    درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست کامل بیگ حسینی معاون کمیسیون، روی تفاهمنامه اداره خط آهن دولت جمهوری اسلامی افغانستان وشرکت واحد دولتی خط آهن جمهوری تاجیکستان وقانون اشاعه، ثبت ودارایی مقامات وکارکنان دولتی صحبت وهردو، مورد تایید قرارگرفت، اما بحث روی معاهده تجارت اسلحه وقانون دسترسی به اطلاعات به نشست های بعدی موکول شد.

23-Sawr98-Dfai.JPG 

    در جلسه کمیسیون امور شورای ولایتی مصونیت و امتیازات به ریاست قاری میرحاتم تره خیل ، برعلاوه بحث روی مسایل مالی و اداری ریاست عمومی دارالانشای مشرانوجرگه ، قانون دسترسی به اطلاعات مطالعه و مورد تائید قرار گرفت. در بخش اخیر نامه شورای ولایتی ولایت ننگرهار مطالعه وازحیث ارتباط به مراجع مربوط گسیل گردید.

23-Sawr98-Emtiazat.JPG 

     در جلسه کمیسیون اقتصاد ملی، مالی و بودجه به ریاست محمدعظیم قویاش، روی طرح اعضای ولسی جرگه مبنی بر طرح تعدیل فقره 1ماده پنجم و وفقره 1 ماده هفتم قانون اشاعه وثبت دارایی مقامات و کارکنان دولتی بحث و مورد تائید قرار گرفت. در بخش دیگر جلسه در مورد بلند رفتن نرخ مواد خوراکی و ارتزاقی در ماه مبارک رمضان در بازارهای کشور  صحبت  وقرار شد موضوع با مسوولین وزارت صنعت و تجارت ،شاروالی کابل، اتاقهای صنعت و تجارت و نماینده های تجار ملی مواد ارتزاقی و مصرفی در یکی ازجلسات کمیسیون مطرح و راههای حل آن دریافت گردد. همچنان در جلسه  گزارش کمک های جدید مالی منحیث ضمیمه بودجه انکشافی سال مالی 1398 که به وزارت های مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، وزارت شهرسازی و اراضی و وزارت دولت درامور رسیده گی اختصاص داده شده است صحبت و مورد تایئد قرار گرفت .

23-Sawr98-Mali.JPG 

در جلسه کمیسیون امور تقنینی عدلی و قضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف ،طرح  اعضای ولسی جرگه مبنی بر تعدیل در فقره ( 1) ماده پنجم و فقره (1) ماده هفتم قانون اشاعه و ثبت دارایی مقامات و کارکنان دولتی مطالعه ومورد تائید قرار گرفت. در بخش دیگر جلسه پیرامون  شکایت انجنیر عبدالرزاق مسوول قرار دادی شهرک رهایشی تپه احمدبیک ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا صحبت گردید موصوف مدعی است از مدت ده سال به حیث مسوول قراردادی این شرکت میباشم و تمام جایداد شخصی ام در اثر مداخله مسوولین مربوطه دولتی این ولایت قربانی این شهرک گردیده و حدود هشت میلیون افغانی عواید این شهرک که پول بیت المال میباشد، حیف و میل گردیده است  وموضوع چندین بار با سارنوالی مطرح گردید اما در زمینه رسیده گی صورت نگرفته است .اعضای کمیسیون فیصله نمودند والی و شاروال ولایت کاپیسا وسایر مسوولین ذیربط  در یکی از جلسات کمیسیون پیرامون موضوع معلومات ارایه نمایند.

 23-Sawr98-Adli.JPG

کمیسیون اقوام،قبایل،سرحدات،کوچیان، معلولین وورثه شهدا به ریاست داکترمحمدآجان منگل روی تفاهمنامه خط آهن میان جمهوری اسلامی افغانستان وشرکت واحد دولتی خط آهن جمهوری تاجیکستان در راستای توسعه همکاریها در بخش خط آهن بحث وآنرا تصدیق نمود.

دربخش دیگر درمورد مشکلات بیجاشده گان ولسوالی کران ومنجان ولایت بدخشان که به اثر ناامنی به ولایت پنجشیرآواره شده اند صحبت گردید و از وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان ونهاد های کمک رسان خواسته شد تا در راستای کمک رسانی به آنان اقدام نمایند.

 23-Sawr98-Aqwam.JPG

کمیسیون اموردینی،فرهنگی،معارف وتحصیلات عالی به ریاست عبداللطیف نهضت یار از ترورعلماء، افزایش جرم های جنایی، تلفات ملکی و ترورخانم مینه منگل یکتن از گرداننده گان تلویزیونی نگرانی بعمل آمد و تأکید صورت گرفت تا مسئولین امنیتی درزمینه ها اقدامات لازم انجام نمایند.

به همین ترتیب ازمشکلات موجود دربخش معارف  به سطح کشور یاد آوری گردید وفیصله شد تا سرپرست وزارت معارف همراه بامسئولین مربوطه درجلسه روز شنبه مورخ ۴ جوزا اشتراک ورزند.    

23-Sawr98-Farhangi.JPG 

کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست لطف الله بابا وبااشتراک معاون اداره اترا، نمایندگان شبکه های مخابراتی وشماری از شهروندان معترض از پایین بودن کیفیت خدمات مخابراتی تدویرجلسه نمود.

در جلسه سوالات در رابطه به شکایات شهروندان مانند بلند بودن نرخ های تماس، پایین بودن کیفیت خدمات انترنتی، اخاذی  خود سر از سوی شرکت ها، فروش سیم کارت های غیرقانونی، چگونگی پیشرفت پروسه ریال تایم  وبرخی موارد دیگر از نقیب الله سیلاب معاون اداره، ونمایندگان شرکت های مخابراتی افغان بیسیم، روشن، ام تی ان، سلام تیلیکام واتصالات درحضور داشت نماینده گان گروه معترض علیه خدمات کم کیفیت و غیر شفاف شرکت های مخابراتی که کمپاینی را زیر نام ( اترا کجاست) راه اندازی نموده اند؛ پرسیده شد.

بعداً میرویس آریا یکتن از کمپاینران اترا کجاست گفت  اعضای کمپاین  ۲۰ مورد شکایت مردم از شبکه های مخابراتی را با اداره اترا شریک ساخته که باگذشت سه ماه به جز یک مورد هیچکدام دیگر جنبه عملی نیافته است.

معاون اداره اترا درصحبت هایش علاوه از ارایه معلومات درمورد نصب شماری از پایه های مخابراتی دربرخی نقاط کشور؛ بازار آزاد، خرید انترنت از کشور های همسایه به طور ترانزیت، مصارف بلند شرکت های مخابراتی را دلایل بلند بودن نرخ های تماس عنوان کرد.

معلومات معاون اداره اترا قناعت رییس واعضای کمیسیون را فراهم نکرده  فیصله شد که اداره اترا به حیث اداره مسئول هرچه عاجل  نظارت خویش را بر شرکت های مخابراتی جدی نموده و در جلسات آینده کمیسیون از دست آورد های خویش در رابطه به شکایات موجود جوابده باشد ونیز عدم اشتراک نماینده شبکه مخابراتی افغان تیلیکام مورد انتقاد شدید کمیسیون قرارگرفت.

 23-Sawr98-Mukhabirat.JPG

 درپایین جلسه از افزایش جرایم جنایی بخصوص ترور علمای کرام در ولایت ننگرهار که به تازگی مولوی هدایت الله یکتن از علمای جید از سوی افراد ناشناس به شهادت رسیده است نگرانی شد وتأکید بر گرفتاری عاملین این قضایا ازسوی نیروهای امنیتی گردید.