صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۱۴ جوزا ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۵ ثور ۱۳۹۸ هجری شمسی

فضل هادی مسلم یار رئیس واعضای هیئت اداری مشرانوجرگه؛ امروز طی نشستی با جوانان نهاد های مختلف مدنی در مقر شورای ملی، از تصامیم وفیصله های لویه جرگه مشورتی صلح ، ابراز حمایت نمود.

15-Sawr98-MUL1.JPG

در این نشست که عده ی از اعضای مجلسین شورای ملی ،محاسن سفیدان ، معین جوانان وعده ی از جوانان نهادهای مدنی وآموزشی شرکت نموده بودند ؛ در آغاز تنی چند با تمجید از کارکردهای اعضای مشرانوجرگه در سالهای پسین تقنینی ونقش بسزای اعضای مجلس در تحولات سیاسی جاری در کشور ؛گزینش مجدد فضل هادی مسلم یاررییس مشرانو جرگه ، محمدعلم ایزدیارنایب اول، داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم وشماری ، مولوی عبدالله قرلق منشی وداکتر فیصل سمیع را به حیث نایب منشی تبریک وتهنیت گفته وگزینش بجا توصیف نمودند.

15-Sawr98-MUL2.JPG 

همینگونه داکترکمال سادات معین جوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ ازکارکردهای رئیس مشرانوجرگه، هیئت اداری واعضای مجلس در ساحات مختلف تقنینی به نیکویی یاد نموده ، ایجاد پارلمان آموزشی جوانان را ازابتکارات مهم رئیس مشرانوجرگه دانسته وآنرا در راستای آشنایی وآموزش جوانان به مسایل پارلمانی موثر خواند.

سپس شماری ازبزرگان باگذاشتن دستار به سر رئیس مشرانو جرگه مراتب تبریکات شانرا ابراز داشته و برایشان آرزوی موفقیت نمودند. متعاقباً فضل هادی مسلم یار رئیس مشرانوجرگه با ابراز حمایت از تصامیم لویه جرگه مشورتی صلح ، ازحضور واحساسات نیک جوانان ومتنفذین در این نشست ، ابرازامتنان نموده، اذعان داشت که وی منحیث خادم ملت متعلق به

15-Sawr98-MUL3.JPG

هیچ قوم وگروهی خاصی نبوده ودرخدمت تمام اقوام واقشارکشورمی باشد وتصریح کرد جوانان که قشرسازنده جامعه اند، میتوانند در مواقع لازم ازجریان جلسات عمومی مجلس وسایربخش های آن دیدن نمایند ودر پروسه سیاسی وصلح وامنیت کشور نظریات شانرا شریک ساخته نقش اساسی داشته باشند .