صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز پنج شنبه ۱۵ جوزا ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۶ حمل ۱۳۹۷ هجری شمسی

محمدعلم ایزدیارنایب اول مجلس سنا، درمحفل کمپاین نهال شانی که از سوی نهاد اجتماعی وفرهنگی جمعیت فکروعمل دردارالعلوم عربی کابل راه اندازی شده بود شرکت نمود.

6-Hamal98-GEN1.JPG

 دراین محفل نایب اول مشرانوجرگه که مشاور ریاست اجراییه، روسای برخی نواحی کابل، اساتید و دانشجویان وشماری ازفرهنگیان اشتراک نموده بودند ضمن تبریکی سال نوخورشیدی، ابرازامیداوری نمود که سال روان سال پایان جنگ وسال صلح وآسایش برای شهروندان این کشورباشد وافزود که درختان نماد آبادانی، سرسبزی و پاکی طبیعت است که باید همگان در مواظبت از درختان سهم شایسته بگیرند.

6-Hamal98-GEN3.JPG

همینگونه رییس ناحیه یازدهم شهرکابل نیز از تطبیق برنامه های نهال شانی درنقاط مختلف این ناحیه وشهرکابل اطمینان داده بر ترویج و نگهداشت درختان برای بهبود محیط زیست تاکیدکرد.

6-Hamal98-GEN2.JPG

 متعاقباً رییس دارالعلوم عربی کابل وسایرسخنرانان، سرسبزی را سرمایه طبیعت و از نعمتهای بزرگ خداوند خوانده ازشهروندان کشورخواستند که غرس نهال ها خود صدقه جاریه بوده وهمه در غرس وحفاظت از آن سهم بگیرند. در اخیراین همایش، نهال های تهیه شده از سوی رهبری جمعیت فکر‌وعمل در صحن دارالعلوم عربی کابل، لیسه داکتر عبدالحی الهی، لیسه محمدآصف مایل، تپه بادام باغ و اطراف آرامگاه سالم ایزدیار شهید ،غرس گردیدند.