صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۶حوت ۱۳۹۷ هجری شمسی

پیام مشرانوجرگه شورای ملی د، ج، ا، ا.  به مناسبت هشتم مارچ روز جهانی زن

بسم الله الرحمن الرحیم

16-Hot97-Payam-Dari.jpg

مشرانوجرگه شورای ملی ، مراتب تبریکات خویش را به مناسبت هشتم مارچ، روز جهانی زن به تمام زنان افغانستان و جهان تقدیم نموده وبرای شان در ساحات مختلف ، موفقیت ارزو می کند.

مشرانوجرگه شورای ملی؛ هستی زن را مکمل پیکر واحد جامعه بشری دانسته و باور دارد که هرگونه پیشرفت، ترقی و دوام حیات بشری در روی زمین، بدون حضور، نقش و سهم زنان و مادران عزیز ناممکن می باشد.

مشرانو جرگه شورای ملی در پرتو ارشادات اسلامی، قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور، خود را مکلف میداند؛ تا در مواقع تصمیم گیری های شان، جهت تأمین حقوق اجتماعی، سیاســــــــــــــــی و فرهنگی زنان از هیچگونه مســــــــــــــاعی دریغ نورزد.

مشرانوجرگه شورای ملی هر گونه خشونت و بد رفتاری علیه زنان را عمل غیر اسلامی و غیر مدنی پنداشته وخواهان مجازات آنانی اند که در برابر زنان ظلم وستم روا داشته ومانع رسیدن آنان به حقوق حقه شان شده یا می شوند ؛می باشد .

خواهران ومادران عزیز! در شرایطی که  جهان به سرعت در مسیرترقی وشگوفایی قرارگرفته است ضرورت است که زنان افغان در همراهی با مردان عدالتخواه ومترقی با تحرک و پویایی هرچه بهتر در امرارتقای ظرفیت های کاری وتخصصی شان مساعی همه جانبه به خرچ دهند و در امر آموزش و پرورش فرزندان صالح ، متدین و مسوولیت پذیر به خصوص دختران  شان توجه مزید مبذول بدارند.و من الله توفیق

فضل هادی مسلم یار

رئیس مشرانوجرگه شورای ملی