صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۳۱ سرطان ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۲ دلو ۱۳۹۷ هجری شمسی

درجلسه فوق العاده کمیسیون سمع شکایات مشرانوجرگه به ریاست سناتورمحمدحنیف حنفی شکایات شماری ازاهالی سرک تخنیکم کابل مبنی برممانعت ریاست تعلیمات تخنیکی ومسلکی

22-Dalw97-Shikayat1.JPG

 ازاعمارمسجد، مدرسه وصالون فاتحه خوانی درآن ساحه باحضورداشت رئیس تعلیمات تخنیکی ومسلکی، نماینده قضایای دولت ، رئیس ناحیه هفتم شهرداری کابل، رئیس تخنیکم و ولسوال ولسوالی چهارآسیاب ولایت کابل مورد بحث قرارگرفته ،کمیسیون پس ازاستماع اظهارات طرفین فیصله نموداز اینکه موضوع جنبه حقوقی داشته، عارضین غرض رسیدگی به این معضل به ولسوالی چهارآسیاب ولایت کابل مراجع نمایند و نیزتاکید به عمل آمد که ولسوال آن ولسوالی به زود ترین فرصت به این معضل رسیدگی نموده ازاجراات خویش مجلس سنا را درجریان قراردهد.