صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۳۱ اسد ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۱ دلو ۱۳۹۷ هجری شمسی

هیئت اداری مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیار نایب اول ،امروز شکایت شماری ازباشندگان وتجارولسوالی رودات ولایت ننگرهار مبنی برتخریب تاسیسات تانکهای تیل ومنازل رهایشی شان را با مسوولین مربوطه درمیان گذاشت.

21-Dalw97-MUL1.JPG

دراین جلسه که معینان وزارت های امورشهرسازی و اراضی وعدلیه، نماینده گان ادارات لوی سارنوالی وارگانهای محلی حضورداشتند، نخست گزارش هیئت مجلس ازولسوالی رودات ننگرهار ارایه گردیده گفته شدکه اداره محلی ننگرهارخلاف قوانین نافذه  خانه های مسکونی، تأسیسات عام المنفعه وتانک های تیل  باشندگان رودات را تخریب نموده است؛ وزمانیکه هیئت مشرانوجرگه خواهان معلومات درمورد این اقدام گردیدند حیات الله حیات والی پیشین وشهردار ننگرهار حاضربه پاسخگویی نگردیدند که عدم حضور آنها خود تمرد از قانون تلقی میگردد.

درگزارش هیئت تأکیدشده بود که والی پیشین، شهردار، رؤسای شهرسازی وعدلیه ننگرهار باید مورد بازپرس قرارگیرند که چرا بدون مجوز وآگاهی قبلی اقدام ناسنجیده را انجام داده اند.

21-Dalw97-MUL2.JPG

سپس درحالیکه از عدم حضور وزرای مربوطه درجلسه امروزی انتقاد گردید؛ چند تن به نمایندگی از متضررین درصحبت هایشان بیان نمودندکه این کار باعث خسارات هنگفت مالی شده علاوه برآن شماری از باشندگان محل ازسوی نیروهای امنیتی لت وکوب شده است آنان هشدار دادند اگر به خواستهای شان رسیدگی نشود دست به حرکت های مدنی خواهند زد.

به همین ترتیب مسوولین حاضر هرکدام به نوبه خویش پیرامون قضیه معلومات داده گفتند هیچ مأمورحکومتی نمیتواند بدون مجوزقانون دست به اعمال فراقانونی بزند آنان تعهدسپردند که این موضوع را پیگیری خواهند نمود ونیز خاطرنشان نمودندکه باید هیئت مختلط از ادارات مربوطه به شمول اعضای مشرانوجرگه دوباره به ساحه رفته گزارش خویش را ترتیب نماید تا در روشنایی آن فیصله صورت گیرد.

21-Dalw97-MUL3.JPG

محمدعلم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه در جمعبندی جلسه ضمن ابراز امتنان از صبر وشکیبایی مردم ولسوالی رودات گفت متأسفانه اداره محلی نتوانسته مورد پیش آمده را طور درست مدیریت نماید وتأکید نمود که نباید مسوولین به اقداماتی متوسل شوند که تبعات منفی آن درجامعه منعکس گردد.

نایب اول ازمسوولین حاضر خواست تا جزئیات لازم را دراین مورد جمع آوری نمایند تا درجلسات بعدی مورد تعقیب قرارگیرد به همین ترتیب درمورد ترکیب هیئت مختلط با مسوولین وعده همکاری نمود.

21-Dalw97-MUL4.JPG