صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۳۱ اسد ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۰ دلو ۱۳۹۷ هجری شمسی

محمدعلم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه قبل ازظهرامروزضمن ملاقات بامشاور وزارت معارف، کارکردهای موصوف رامورد تمجید قرارداد.

20-Dalw97-MUL1.JPG

دراین نشست عبدالولی خنجانی مشاوروزارت معارف ضمن ارایه معلومات مفصل پیرامون وضعیت کلی معارف گفت که طی سال روان به منظوربهبود وضعیت ومعیاری سازی معارف، مبارزه بافساد اداری ورسیدگی لازم به مراجعین برنامه های موثری اتخاذ ونیز به ابتکاررهبری وزارت معارف امسال به عنوان دهه معارف نامگذاری گردید.

همینگونه وی ازمصرف 85 درصدبودجه  آن وزارت درطی سال روان خبرداده علاوه کرد که روی بازنگری درنصاب تعلیمی تلاش‌های صورت گرفته است .

20-Dalw97-MUL2.JPG

نایب اول مجلس سنا با تاکید برمبرمیت توسعه متوازن زمینه های تعلیمی وتحصیلی، پیرامون مقام وجایگاه آموزگاربه مثابه سرمایه های معنوی جامعه صحبت نموده اطمینان دادکه مجلس سنای کشوردرجهت حمایت ازمعارف ،آماده هرگونه همکاری می باشد.