صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز شنبه ۲۳ قوس ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۴ دلو ۱۳۹۷ هجری شمسی

     هیئت مشرانوجرگه به ریاست سناتورمحمد حنیف حنیفی رئیس کمیسیون سمع شکایات مجلس، بنابرشکایات اتحادیه تانک‌های تیل زون شرق کشورمبنی برتخریب یکتعداد تانکهای تیل درننگرهار رهسپارآن ولایت شدند.

       دراین سفرمالکین تانک های تیل به هیئت اعزامی مجلس سنا گفتند شانزده باب تانک تیل آنها درمسیرشاهراۀ تورخم که بالای آن سرمایه گذاری وافرنموده بودند ازسوی شاروالی ننگرهاربدون هماهنگی وطی مراحل قانونی تخریب گردیده است درحالیکه این تانکهای تیل درزمین های شخصی اعمار وازآن اسنادقانونی به دست دارند.

     هیئت اعزامی مشرانوجرگه پس ازآنکه ازمحل تخریب شده دیدن نموده وشکایات مالکین را ازنزدیک استماع نمود موضوع را با معاون ولایت ننگرهارومسوولین ذیربط درمیان گذاشته خاطرنشان ساختند که اداره محلی ننگرهار دربرابرتجار ومالکین تانک های تیل مغرضانه وعقده مندانه عمل نموده و تانک های تیل را با زور وفشار خلاف تمام قوانین نافذه تخریب نموده است وافزودند این مساله خیلی حساس بوده ایجاب می نماید که مقامات محلی ولایت ننگرهار الی فیصله نهایی ادارات ومقامات ذیصلاح ازتخریبات بیشترجلوگیری نمایند ونیز به همین منظور فیصله به عمل آمد که به تاریخ 21 دلو ماه روان وزرای دولت درامورپارلمانی، امورشهرسازی واراضی، فواید عامه، عدلیه، رئیس ارگان های محلی، معین ارشد امورامنیتی وزارت امورداخله ومعاون اداره لوی سارنوالی دردفترنایب دوم مشرانوجرگه اشتراک نموده تاموضوع با ایشان مطرح وتصامیم مقتضی اتخاذ گردد.

    گفتنیست که حین سفرهیئت به ولایت ننگرهار والی، شاروال ویکتعداد مسوولان دیگردرولایت حضورنداشته که این کارایشان بی اعتنایی به مجلس سنا دانسته شده ومورد انتقاد قرارگرفت.