صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۳۱ سرطان ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۹ جدی ۱۳۹۷ هجری شمسی

کمیسیونهای مشرانوجرگه امروزطی جلسات شان ضمن بحث روی مواردمختلف، ازکارکردهای قیوم دادمومندحکمیزی آمراخباروگزارشات ریاست اطلاعات وارتباط عامه مشرانوجرگه به قدردانی یادآوری نمودند.

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست حاجی محمد حنیف حنفی، شکایت یکتعداد اهالی کوچه نجاران ده نو دهبوری ناحیه سوم شهرکابل دراعتراض به فعالیت مراکزتداوی معتادی درساحه مسکونی درحضور داشت رئیس مرکزتداوی زنان معتاد واطفال مورد بحث قرارگرفت.

درجلسه پس ازارایه معلومات ازسوی رئیس آن نهاد درمورد چگونگی فعالیت آن نهاد وانتقال آن تصمیم اتخاذ گردید که ازاینکه شورای ملی به تعطیلات زمستانی میروند موضوع ازسوی هیئت اداری مجلس سنا پیگیری خواهند شد.

دربخش دیگرجلسه شکایت احمد ضیأ کاندیدای بست ریاست انکشاف دهات ولایت ارزگان با رئیس منابع بشری وسایرمسوولان ذیربط وزارت احیأ وانکشاف دهات مطرح گردید که پس ازارایه توضیحات موصوف تصامیم اتخاذ شد.

درجلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست طیبه زاهدی،  اعضای تأثرات عمیق خویش را از وفات نا به هنگام قیوم داد حکیمزی آمراخبار وگزارشات ریاست اطلاعات و ارتباط عامه دارالانشای مشرانوجرگه ابراز نموده افزودند که مرحوم در زمان تصدی وظیفه شان در دارالانشای مشرانوجرگه برعلاوه اینکه از توانای های خوب کاری برخوردار بوده رفتار نیک و خوب با همکاران و مراجعین داشته و بخاطری منافع علیای کشور از هیچگونه سعی وتلاش دریغ نمی ورزید اعضای کمیسیون برای مرحوم بهشت برین وبرای بازمانده گان شان صبر جمیل استدعا نمودند.

همچنان اعضای کمیسیون از کمیسیون شکایات انتخاباتی خواستند تا به شکایات و تخلفات انتخاباتی رسیده گی لازم نموده و اعتماد مردم را نسبت به اشتراک در پروسه های ملی ودموکراسی وانتخاباتی بدست آورد ونگذارند که متقلبین واردخانه ملت گردند.

دراخیرجلسه ضمن بحث ورسیدگی به عرایض واصله، روی پلان ها وبرنامه های زمستانی ادارات مربوط صحبت گردیده تصامیم لازم اتخاذ شد.

29-Jadi97-Rifai.JPG 

درجلسه کمیسیون اقوام، قبایل، سرحدات وامورکوچیها به ریاست محمداجان منگل، اعضای کمیسیون  به نسبت وفات قیوم داد مومند حکیمزی آمراخباروگزارشات ریاست اطلاعات وارتباط عامه ریاست عمومی دارالانشای مشرانوجرگه ابرازغمشریکی نمودنده اظهارداشتندکه مرحوم حکمیزی ژورنالیست مجرب و از شخصیت‌های فرهنگی، وطندوست و توانای کشور ما بود که عمر گران‌بهایش را در بخش‌های مختلف رسانه‌های دولتی از جمله تلویزیون ملی و دفتر مطبوعاتی‌ مشرانوجرگه، در راستای خدمت‌گزاری به مردم و وطن سپری نموده بود، که مرگ وی ضایعه جبران ناپذیری بر پیکر جامعه فرهنگی و ریاست عمومی دارالانشای مشرانوجرگه‌است.

کمیسیون اقوام وقبایل ضمن ابراز تسلیت عمیق به خانواده مرحومی و همکاران ریاست اطلاعات و ارتباط عامه، برای ایشان جنت برین تمنا دارد ویاد وخاطره هایش را گرامی می‌دارد.

دربخش دیگر درمورد کارگردها واجراات کاری کمیسیون دراجلاس دوم سال جاری تقنینی بحث واین کارکردها مثبت ارزیابی گردید ونیز از فیصله حکومت پاکستان مبنی برتمدیدنمودن اقامت مهاجرین افغان مقیم درآن کشور استقبال بعمل آمد.

 29-Jadi97-Aqwam.JPG

درجلسه کمیسیون امور شوراهای ولایتی مصونیت و امتیازات به ریاست قاری میرحاتم تره خیل ،اعضای کمیسیون از کارنامه های قیوم داد حکمیزی آمر اخبار و گزارشات ریاست اطلاعات و ارتباط عامه مشرانوجرگه به نیکویی یاد آوری گردیده ، به فامیل مرحومی تسلیت و برای مرحومی بهشت برین استدعا گردید.همچنان برعلاوه بررسی عرایض واصله ، نامه شورای ولایتی ولایت ننگرهار مطالعه و به کمیسیون اختصاصی محول گردید.

در بخش اخیر پیرامون مسایل مالی و اداری ریاست عمومی دارالانشای مشرانوجرگه صحبت و تصامیم اتخاذ گردید.

29-Jadi97-Emtiazat.JPG 

    درجلسه کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی به ریاست عبداللطیف نهضت یار، ازکارنامه ها علمی وفرهنگی مرحوم قیوم داد حکیمزی آمراخباروگزارشات ریاست اطلاعات وارتباط عامه دارالانشای مشرانوجرگه که به تازگی دنیای فانی را وداع گفته است یاد آوری گردید و ضمن تقاضای جنت فردوس به مرحومی، برای خانواده، همکاران ریاست اطلاعات وارتباط عامه وسایرقلم به دستان ابرازتسلیت گفته شد.

   دربخش دیگرجلسه پیرامون نقش انتخابات ومبارزات انتخاباتی وچگونگی ثبت نام نامزدان ریاست جمهوری نظریاتی ارایه گردیده خاطرنشان گردید که دست اندرکاران رسانه ها درنشروپخش اخبار،برنامه های سیاسی وگفتمان ها با درنظرداشت رعایت قانون رسانه ها وقانون دسترسی به اطلاعات با بی طرفی کامل عمل نموده نگذارند که دراین مقطع حساس اذهان عامه مغشوش گردد.

     دراخیرجلسه کارکردهای اجلاس دوم سال روان تقنینی درروشنی اصول وظایف داخلی مثبت ارزیابی گردید و ازکارکردهای اعضای کمیسیون به ویژه دوعضو قبلی هریک میربهادرشاه واصفی ونجیبه حسینی به نیکویی یاد آوری به عمل آمد.

 29-Jadi97-Farhangi.JPG

       درجلسه کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف، فعالیت ها وکارکردهای کمیسیون طی اجلاس جاری به بحث گرفته شد ورئیس کمیسیون ازحضورفعال اعضا درجلسات ابرازقدردانی نموده، کارکردهای اجلاس جاری را مثبت ارزیابی نمود.

 29-Jadi97-Adli.JPG

در جلسه کمیسیون مواصلات و مخابرات به ریاست الحاج لطف الله بابا ، عدم حضور وزیر وزارت حج و اوقاف در مورد ارایه توضیحات مبنی بر پروسه انتقال حجاج سال 1398 مورد انتقاد شدید قرار گرفت. هکذا در جلسه اعضای کمیسیون پیرامون داوطلبی پروژه انتقال حجاج در سال 1398صحبت نموده گفتند . شرکت هوایی کام ایر در داوطلبی پروژه انتقال حجاج سال 98 از سوی اداره تدارکات ملی برنده اعلان گردید ،اما این شرکت بیشتر از 12 ملیون دالر به حکم محکمه مقروض بوده و حاضر به پرداخت آن نمیگردداین در حالیست قانون تدارکات ملی به صراحت حکم میکند داوطلب باید مقروض و در حال ورشکستگی نباشد اکنون فیصله کمیسیون تدارکات ملی خلاف قانون نبوده و مورد تائید کمیسیون مواصلات و مخابرات نمیباشد . قرار برآن شد اداره تدارکات ملی این پروسه را با در نظر داشت حکم قانون داوطلبی مورد بررسی قرار داده و ازچگونگی اجراات شان به این کمیسیون اطمینان دهد . هکذا عدم حضور معین اداری و مالی وزارت فواید عامه غرض ارایه توضیحات در مورد شکایت شرکت هلال بلال قاری زاده مبنی برجریمه آن شرکت در ولایت ننگرهار مورد انتقاد قرار گرفت ،اما رئیس بررسی ادارات محلی اداره عالی تفتیش درزمینه صحبت نموده گفت مطابق قانون شرکت ساختمانی آن شرکت مورد جریمه قرار گرفته است در صورتیکه وزارت فوایدعامه در زمینه همکاری نماید ،اداره عالی تفتیش هیچ مشکل ندارد . .در اخیربه پاس خدمات و تلاشهای خستگی ناپذیر مدیر کال سنتر شرکت افغان تیلی کام و دوتن دستیاران کمیسیون مواصلات و مخابرات مشرانوجرگه مورد تقدیر کمیسیون قرار گرفتند .

 29-Jadi97-Mukhabirat.JPG