صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۳۱ سرطان ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۶ جدی ۱۳۹۷ هجری شمسی

کمیسیونهای مشرانوجرگه شورای ملی امروزروی موضوعات مختلف تشکیل جلسه دادند

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست حاجی محمد حنیف حنفی، شکایت مکررصدها نفرازاتحادیه واردکنندگان گوش مرغ مبنی برمنع وارد کردن گوشت مرغ به داخل کشور با معین مالی واداری وسایرمسئولان ذیربط وزارت زراعت ومالداری، رئیس بخش مصونیت غذایی وزارت صحت عامه، رئیس انسجام وانکشاف عواید وزارت مالیه باردیگرمطرح بحث قرارگرفت.

درجلسه مسئولان مذکور ضمن ارایه توضیحاتی گفتند تصمیم منع ورود گوشت مرغ پیربه اساس هدایت رئیس جمهور ومصوبه شورای وزیران درسال 1394 خورشیدی صورت گرفته است که علت آن جلوگیری ازامراض وتقویه فارم‌های داخلی کشورمی‌باشد وافزودند افراد مسلکی از وزارت‌های زراعت، صحت، شاروالی کابل ومحیط زیست دریک هماهنگی کامل بعد ازتحقیقات گفتند از وارد نمودن مرغ‌های پیردرکشورجلوگیری صورت گیرد که توضیحات مسئولان درمورد چگونگی ورود گوشت مرغ ازخارج مورد تایید کمیسیون سمع شکایات قرارگرفته تاکید گردید که فیصله‌های که درزمینه صادرشده است باید طورجدی مورد تطبیق قرارگیرد. دربخش دیگرجلسه شکایت تعداد ازمالکین موترهای باربری زون جنوب غرب(هرات) استماع شد. آنان مدعی اند که یک شخص ترمینال ترانسپورتی آن ولایت را به قیمت گزاف به قرارداده گرفته و وی به این بهانه می‌خواهد که ملکیت آنرا که بالاتر ازسه صد جریب زمین است درتصرف شخصی خویش قراردهد که باید ارگان های ذیربط متوجه عواقب ناگوار آن باشد.

 26-Jadi97-Shikayat.JPG

درجلسه روز سه شنبه مورخ ۲۵ جدی سناتورگل احمد اعظمی معاون کمیسیون سمع شکایت گزارش را از اجراآت کمیسیون طی اجلاس روان به جلسه ارایه وگفت در این مدت 59 جلسه تدویر ودرآن به شمول استجواب 22 وزیر ،84 معین، 7 والی، 14 شاروال و38 قوماندان امنیه ولایات و ولسوالی‌ها، حدود 2734 تن اراکین حکومتی ومراجعین شرکت نموده اند، و روی هشت مورد اسناد تقنینی بحث شده است ونیز روی 244 ورقه عرض بحث و301 مکتوب به نهادهای حکومتی ارسال شده است ودراین زمان به ولایت‌های ارزگان وهرات سفرهای ولایتی انجام داده اند و نیز درپایتخت از محبس مرکزی پلچرخی، قوماندانی قوای هوایی، ریاست پاسپورت وریاست تربیت بدنی بازدید نظارتی به عمل آورده است.

سناتوراعظمی خاطرنشان ساخت کمیسیون سمع شکایات درقسمت عدم پرداخت مقروضیت‌های قراردادیان وزارت امورداخله، غصب زمین‌های تصدی کاماز، انفجارها در ولایت کابل که باعث شهادت و زخمی شدن شماری زیادی ازشهروندان شد، درنظرگرفتن سهیمه برای خانم‌ها در وزارت خانه، مشکلات محبوسین، شکایات دوکانداران وکسبه کاران ساحه پل محمودخان شهرکابل، مشکلات هموطنان دراخذ ویزای پاکستان، مشکل پیش آمده درپوهنتون کابل، تلفات ملکی درولسوالی زرمت ولایت پکتیا، شکایات شرکت‌های ترانسپورتی وبرخی موارد مهم دیگر نیز طی جلسات متعدد مسئولین ارشد وزارت خانه‌ها را استجواب و خواهان رسیدگی به موارد فوق شده است و نیز توانسته است جلو غصب زمین تصدی کاماز را گرفته است که به اساس حکم باید به دریوان این تصدی نمرات رهایشی توزیع می‌گردید؛ اما ازسوی برخی زورمندان غصب شده بود.

معاون کمیسیون سمع شکایات دراخیر ازعدم حضور مکرر والی پکتیا به جلسات کمیسیون که قرار بود درمورد چگونگی وارد شدن تلفات ملکی ازسوی نیروهای امنیتی به آنان وارد شده است، نیز انتقاد ویاد آوری نمود وخواهان توجه جلسه عمومی دراین مورد گردید.

درجلسه کمیسیون اقتصادملی مالی وبودجه به ریاست محمدعظیم قویاش،  روی اسناد مربوط به امضای قراردادهای بزرگ معدن کاری ازجمله قرارداد طلای بدخشان و قرارداد مس بلخاب واستدلال مسئولین وزارت معادن وپترولیم با دلایل کمپنی‌های قراردادکننده واعتراضات دیدبان شفافیت درزمینه بحث گردیده، فیصله به عمل آمد که موضوع پس ازدقت لازم درجلسات بعدی کمیسیون به بررسی گرفته شود.

26-Jadi97-Mali.JPG 

درجلسه روز سه شنبه مورخ ۲۵ جدی گزارش اجراآت سال روان تقنینی کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه توسط محمد نادرصفری منشی کمیسیون به شرح ذیل ارایه گردید: کمیسیون اقتصاد دراین مدت 97 جلسه را تدویر و درآن هفت عنوان قانون واسناد تقنینی که مرتبط به این کمیسیون بوده مورد بررسی قرارداده است ودرضمن درمورد ده عنوان قانون وچندین موافقتنامه بین المللی دیدگاه‌های خویش را شریک ساخته است وافزود کمیسیون اقتصاد ملی مالی وبودجه به خاطررفع مشکلات مردم، نظارت وبررسی ازفعالیت وکارکردهای وزارت‌های سکتوراقتصادی وخدماتی اجتماعی حدود چهل بارمسئولان بخش‌های مختلف ادارات حکومتی را مورد استجواب قرارداده است.

همچنان سناتورصفری درگزارش خویش گفت هییت‌های کمیسیون ازشماری ادارات حکومتی درمورد چگونگی تطبیق بودجه انکشافی آن‌ها و پروسه حریق بانکنوت های مندرس درولایات بلخ، ننگرهار، کندهار وکابل نظارت نموده  ونیزازادارات محلی ولایات سرپل ونیمروز بازدید نموده است.

سناتورصفری گفت کمیسیون اقتصاد ملی عرایض موکلین را دررابطه به مشکلات شان بطورکتبی وشفاهی با مسئولان ادارات حکومتی درمیان گذاشته وتلاش نموده که به آن‌ها رسیدگی شود قسمی که عرایض تجارودکاندارن که در رویداد آتش سوزی جاده نادرپشتون شهرکابل متضررشده اند ازاین طریق بررسی وتاحدی زیادی به آن رسیدگی شده است که درمجموع می‌توان گفت دستاوردهای کمیسیون مثبت می‌باشد.

در جلسه کمیسیون امور اقوام و قبایل به ریاست داکتر محمدآجان منگل، برعلاوه بررسی عرایض واصله، حمله تروریستی درساحه حوزه نهم شهرکابل که باعث شهادت تعداد ازهموطنان بیگناه ما گردید با شدیدترین الفاظ تقبیح و برای شهدا بهشت برین و برای بازماندگان شهدا صبر جمیل استدعا گردید.

هکذا درجلسه ضمن استقبال از کمک‌های سه میلیارد دالری کشورهندوستان برای توسعه سرمایه‌گذاری افغانستان ، اعضای کمیسیون از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه  درکابل استقبال نموده خاطر نشان ساختنند که کمیسیون مستقل انتخابات در اعلام نتایج نهایی انتخابات سراسرکشور کوشا باشد تا سرنوشت انتخابات و آرای مردم واضح گردد.

26-Jadi97-Aqwam.JPG 

در جلسه کمیسیون امور شوراهای ولایتی مصونیت و امتیازات به ریاست قاری میرحاتم تره خیل ، برعلاوه بررسی عرایض واصله، پیرامون گزارش اجراآت کاری سال مالی 1397ریاست عمومی دالانشای مشرانوجرگه صحبت وتصامیم اتخاذ گردید.

در بخش اخیر نامه شورای ولایتی، ولایت ننگرهارمبنی برشکایت یکتن از باشندگان ولسوالی سرخرود آن ولایت مطالعه و عریضه موصوف از حیث ارتباط به کمیسیون اختصاصی  محول گردید. 

درجلسه روز سه شنبه مورخ ۲۵ جدی قاری میرحاتم تره خیل رییس کمیسیون امورشورای های ولایتی، مصونیت وامتیازات گزارش کمیسیون را ارایه کرد وگفت کمیسیون توانسته 27 جلسه دایر و 22 عنوان مکتوب به مراجع مربوطه حکومتی ارسال کرده است.

 همچنان روی پنج مورد شکایت که عنوانی کمیسیون ارسال شده بود بحث وجهت اجراآت به نهادهای مورد نظرفرستاده شده که به بعضی آن رسیدگی صورت گرفته ومتباقی آن درحال اجرای می‌باشد، قاری میرحاتم تره خیل افزود اعضای کمیسیون درمورد 12 عنوان اسناد تقنینی، موافقتنامه‌ها ومیثاق‌های بین المللی نیز نظریات وپیشنهادات شان را ارایه نموده است.

رییس کمیسیون امورشورای‌های ولایتی، مصونیت وامتیازات خاطرنشان ساخت دراجلاس جاری شورای‌های ولایتی لغمان وننگرهار گزارش‌های شانرا از اجراآت کاری خویش ارسال داشته علاوه برآن موضوعات مرتبط به ریاست عمومی دارالانشای مشرانوجرگه بامسئولین آن طی جلسات مختلف بحث گردیده ویک سلسله پیشنهادها ونظریه‌ها جهت پیشبرد امور مربوطه با آنان شریک شده است وطبق معمول مقامات برخی نهادهای حکومتی درموارد مختلف به کمیسیون استجواب شده اند.

درجلسه کمیسیون امور دینی، فرهنگی و تحصیلات عالی به ریاست عبداللطیف نهضت یار، قراربود مشکلات یاد داشت شده حین بازدید ازولایات ننگرهار، لغمان و پنجشیر با سرپرست وزارت معارف و رئیس معارف ولایت ننگرهارمطرح بحث قرار گیرد؛ اما آن‌ها بدون دلایل موجه به جلسه حاضر نگردیده و عدم حضورآن‌ها مورد انتقاد شدید اعضای کمیسیون قرار گرفت ونیزتاکید شد براساس دریافت‌های اعضای هئیت مشرانوجرگه درسفر به ولایات ننکرهار، رئیس معارف ننگرهار یک شخص بی اعتنا وبی‌ مسئولیت بوده، فیصله به عمل آمد تا برویت اسناد و شکایت علیه رئیس معارف ولایت ننگرهار طی نامه به وزارت معارف ، اداره امور، لوی حارنوالی ، اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری، اداره تفتیش و اداره تدارکات ملی جهت پیگیری ارسال گردد.

در بخش دیگر برعلاوه بررسی عرایض واصله، پیرامون توزیع بورسیه‌ها برای فارغان صنوف دوازدهم و چگونگی روند اخذ امتحانات برای بورسیه‌ها صحبت وتصامیم اتخاذ گردید.

26-Jadi97-Farhangi.JPG 

درجلسه روز سه شنبه مورخ ۲۵ جدی عبداللطیف نهضت یار رییس کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی گزارش  این کمیسیون را ارایه نموده، گفت در اجلاس روان 58جلسه دایر و بالای 10مورد قانون، فرامین تقنینی، موافقتنامه‌ها وسایر اسناد تقنینی بحث و تصمیم گیری نموده است و در این مدت چندین  جلسه استجوابیه و توضیحی را دایر نموده است که در آن در زمینه حل مشکلات مردم  ازمسئولین ادارات دولتی مرکز و ولایات  اعم از وزیر تحصیلات عالی، معین وزارت معارف ، معاون اتاق‌های تجارت و صنایع ، رئیس پوهنتون‌ها وموسسات تحصیلات عالی خصوصی وزارت تحصیلات عالی ، رئیس عمومی انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی ،  رئیس امتحانات کانکور، رؤسای  معارف شهر کابل و رئیس عمومی اتحادیه موسسات تحصیلات عالی، رؤسای پوهنتون سلام و خراسان وسایر مسئولین استجواب صورت گرفته است وافزود این کمیسیون جهت بررسی وضعیت معارف وامورتحصیلی، مشکلات محصلین وموسسات تحصیلی دولتی وخصوصی، وضعیت امورارشادحج واوقاف، اطلاعات وفرهنگ ودسترسی به اطلاعات به ولایات پنجشیر ، لغمان و ننگرهار سفر نمود ه است  وقرار شد مشکلات یاد شده حین  بازدید ازولایات متذکره با مسئولین  مطرح بحث قرار گیرد. سناتورنهضت یار بیان داشت در جریان همین اجلاس به 52 قطعه عریضه حقوقی رسید گی لازم صورت گرفته و در صورت نیاز مسئولین مربوط جهت اجراآت استجواب شده اند، وی گفت این کمیسیون وظایف شانرا با درنظر داشت اصول وظایف داخلی مشرانوجرگه انجام داده است .

درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست محمدهاشم الکوزی از رشادت‌ها، جسارت وفدا کاری‌های نیروهای قهرمان امنیتی کشوربه نیکویی یاد آوری گردیده گفته شد که نیروهای دفاعی وامنیتی کشوربا تجهیزات محدود دربرابرتروریستان بی رحم سینه‌های‌ شان را برای دفاع از نوامیس ملی و تمامیت ارضی افغانستان سپرنموده اند وبه دشمنان مردم افغانستان ضربات کوبنده وارد نموده اند  و نیز تقدیرنامه‌های‌ کمیسیون را به لوی پاسوال عبدالخلیل بختیارمعین مبارزه باموادمخدر وزارت امورداخله، دگرجنرال عبدالفتاح عزیزی معاون نظامی لوی سارنوالی، قیس باوری رییس عمومی تصدی ملی محافظت عامه، پاسوال نعمت الله حیدری رییس پیژنتون وزارت امورداخله، مل پاسوال عبدالمقیم عبدالرحیمزی رییس دفترمعینیت ارشد، بریدجنرال عتیق الله رییس تخنیک واسلحه وزارت دفاع ملی، بریدجنرال عبدالحق غوری معاون آن ریاست، سمونوال محمدقاسم، سمونوال محمدحلیم، دگروال رحمت الله نوازی، دگروال محمدرسول الکوزی، دگروال عبدالمجید تلاش ودگرمن جاویدپشتون که دروظایف شان بهتر درخشیده بودند اهدا و برای شان آرزوی موفقیت‌های بیشتر نمودند.

26-Jadi97-Dfai.JPG 

    درجلسه کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف، عریضه شریف الله آمرمعارف ولسوالی قلعه زال ولایت کندزمورد مطالعه قرارگرفت.

موصوف مدعی است که به اساس زد وبندهای سیاسی به حبس تنفیذی محکوم به مجازات گردیده باید اوراق نسبتی وی ازولایت کندزبه مرکز انتقال و ازسوی هیئت ویژه مورد غورقرارگیرد تا عدالت تامین گردد.

کمیسیون با درنظرداشت تقاضای عارض موضوع را عنوانی اداره لوی سارنوالی ارجاع نمود تا مطابق خواست وی رسیدگی صورت گیرد.

26-Jadi97-Adli.JPG 

    درجلسه روز سه شنبه مورخ ۲۵ جدی سناتور عزیزمصلح منشی کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی گزارش کارکرد و فعالیت اجلاس دوم سال جاری کمیسیون مذکور را ارایه نموده، گفت دراین مدت اعضای کمیسیون 54 جلسه دایرنموده درآن 13 عنوان اسناد تقنینی اختصاصی وغیراختصاصی به شمول مسوده بودجه ملی سال 1398 وهفت مورد معاهدات بین المللی را مورد غورقرارداده ونظریات پیشنهادی کمیسیون را به مراجع ذیربط ارجاع نموده است.

    موصوف درادامه گفت کمیسیون امورتقنینی، حدود سی بارمسئولان ادارات مختلف حکومتی وغیرحکومتی را پیرامون مشورت وغنامندی طرح قوانین، نظارت ازتطبیق قوانین وعرایض وشکایات هموطنان مورد استجواب قرارداده است.

 همچنان  درگزارش عزیزه مصلح اضافه نمود هییت کمیسیون امورتقنینی عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف به تاریخ هشتم جدی سالروان ازفعالیت‌ها واجراآت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی دیدارنموده، ضمن ملاقات با رهبری کمیسیون ازبخش‌های مختلف آن اداره بازدید نموده است که هییت کمیسیون دراین بازدید تلاش‌های رهبری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی را در راستای شفافیت وتامین عدالت درپروسه اخذ امتحانات، شایسته سالاری، آموزش کارکنان خدمات ملکی وارتقای ظرفیت کارمندان قابل تقدیروتمجید دانسته است.

درجلسه کمیسیون امورمعلولین وبازمانده گان شهدا به ریاست نفیسه "سلطانی"، حملات ترویستی خونین درمربوطات ناحیه نهم ساحه قابل بای که باعث شهید وزخمی شدن تعداد ازهموطنان بی گناه ما شده، باشدید ترین الفاظ تقبیح نموده به روح شهدای حادثه جنت فردوس، به مجروحین شفای عاجل وبرای بازماندگان شان صبرجمیل استدعا گردید وتاکید شد که ازارگان‌های کشفی وامنیتی درتامین امنیت شهروندان کشوراقدامات جدی روی دست گیرند ونیزازمقامات کشورهمسایه (پاکستان) خواسته شد که به تعهدات شان درهمکاری با روند صلح افغانستان عمل نمایند. همچنان اظهارات مولانا فضل الرحمن رهبرمذهبی پاکستان که ازطالبان خواسته باافغان‌ها به میزمذاکره بشنند به فعال نیک گرفته گرفته شد.

دربخش دیگرجلسه روی مشکلات معلولین درسطح کشوربخصوص مشکلات معلولین که بیش ازدوماه می‌شود خیمه تحصن را درساحه پارک شهرنو برپانموده وازحکومت وحدت ملی خواهان احقاق قانونی شان می‌باشند؛ اما تاکنون به خواسته‌های‌شان رسیدگی صورت نگرفته است.

 همچنان مشکلات معلولین مبنی برمعضله یک دربند حویلی به مساحت 4 جریب زمین واقع ناحیه پنج کوته سنگی شهرکابل باحضوررئیس املاک ولایتی وزارت مالیه ونمایندگان معلولین دریکی ازجلسات کمیسیون مطرح بحث قرارگرفته بود، اکیدا طی مکتوب رسمی از ریاست ناحیه وحوزه پنجم شهرکابل خواسته شد که به مشکلات قانونی معلولین هرچه زودتررسیدگی نموده، کمیسیون را اطمینان دهند.

هکذا روی مشکلات معلولین ازعدم پرداخت معاشات شان درولایات کشور بخاطر سیستم بایومتریک که بامشکلات جدی درین فصل سرما زندگی بسرمی‌برند، بحث صورت گرفته، ازاداره حمایت ازافراد دارای معلولیت ووزارت مالیه خواسته شد که دراین فصل سرما معلولین که جان‌های شیرین شان را درخط نخست نبرد به خطرانداخته یا قسمتی ازاعضای بدن خودرا ازدست دادند، حالا بامعاش ماهوار5000 هزارافغانی اعاشه فامیل می‌نمایند، الی ختم بایومتریک معاش سال‌های قبل شان را پرداخت نموده تا ازین مشکلات رهایی بایند.  

دراخیر رئیس انجمن همبستگی حقوق معلولین و ورثه شهدا به نسبت صداقت، شفافیت کاری درامورمحوله با تفویض تقدیرنامه مورد تقدیرقرارگرفت.

26-Jadi97-Malolin.JPG 

    درجلسه روز سه شنبه مورخ ۲۵ جدی گزارش کمیسیون امور معلولین و بازمانده گان شهدا توسط نفیسه سلطانی ، ارایه شد در گزارش آمده است در این اجلاس طی 46جلسه 8 عنوان قانون، موافقتنامه واسناد بین المللی مورد بحث قرار گرفته است و نیز به 63عرایض واصله مردم رسیدگی و یا به مراجع ذیربط ارسال گردیده است ودر این مدت به منظور نظارت و بررسی از فعالیت‌ها و کارکرد مسئولین و دوایردولتی درزمینه حل مشکلات معلولین و ورثه شهدا از رئیس عمومی اداره ملی حمایت از افراد دارای معلولین وورثه شهدا، رئیس خدمات حقوقی و پالیسی وزارت مالیه، رئیس املاک وزارت مالیه، رئیس ارتباط خارجه و تیظیم بورسیه‌ها ، رئیس پوهنتون‌های خصوصی وزارت تحصیلات عالی، رئیس امور متعلیمن و محصلین اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی و معاون معارف شهر کابل وسایر مسئولین استحواب صورت گرفته است . وی افزود این کمیسیون جهت بررسی وضیعت اعتصاب کنندگان از خیمه تحصن معلولین واقع شهر نو، معینیت شهدا و معلولین وزارت کار امور اجتماعی ، بررسی مشکلات معلولین از ساحه سرای غزنی شهر کابل باز دید به عمل آورده اند و اعضای این کمیسیون دربرگزا ری روزسوم دسمبر روز جهانی معلولیت اشتراک نموده وشکایت ، پیشنهادات مسئولان نواحی مختلف شهرکابل را در این کنفرانس استماع نمودند.

درجلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست لطف الله بابا قراربود که وزرای فوایدعامه وترانسپورت ومسئولین اداره هوانوردی، اداره خط آهن و رییس ترافیک درمورد ادغام ادارات شان ونیز  شاروال وبرخی مسئولین ولایت دیگر ولایت ننگرهار پیرامون موضوعات مربوطه به کمیسیون حاضر وبه پرسش‌های اعضا پاسخ دهند؛ اما بنا بردلایل نامعلوم حضورنیافتند که ازسوی کمیسیون مورد انتقاد شدید قرارگرفته تأکید شد که نامبردگان درجلسه بعدی این کمیسیون حضوریابند درغیرآن به مراجع عدلی و قضایی معرفی خواهندشد.

دربخش دیگر تلاش‌های امان الله غالب رییس عمومی دافغانستان برشنا شرکت، داکتریاسمین رییس موسسه همکاری وانکشاف برای افغانستان، داکترحبیب الرحمن غفوری معاون وبرخی منسوبین دیگر این موسسه با اهدای تقدیرنامه‌ها مورد تقدیرقرارگرفت.

دراخیر ازمسئولین بنیاد آغا خان خواسته شد تا پول "شرکت ساختمانی باربد" که پروژه تحکیم سواحل دریای آمو درولایت بدخشان را تکمیل نموده است پرداخت نمایند.

26-Jadi97-Mukhabiarat.JPG 

    درجلسه روز سه شنبه مورخ ۲۵ جدی لطف الله بابا رییس کمیسیون مواصلات ومخابرات گزارش این کمیسیون را ارایه نموده گفت طی این اجلاس 35 جلسه کمیسیون دایر و درهفت مورد روی موافقتنامه‌ها ومواد تقنینی بحث نموده است وعلاوه برآن به 23 ورق عریضه رسیدگی شده ونیز 157 مکتوب جهت اجراآت به مراجع مربوطه فرستاده است. او افزود بیشترین تمرکز کاری دراجلاس روان درموارد مشکلات شاروالی‌ها، امورشهری، ترانسپورت، هوانوردی، مخابرات، آب وبرق بوده ودرحضور مسئولین به آن پرداخته شده است، به همین گونه تلاش‌های زیاد صورت گرفته است تا شرکت هوایی آریانا-افغان به مثابه یک شرکت وهویت ملی از حالت وخیم فعلی بیرون شود، رییس کمیسیون مواصلات ومخابرات عدم حضور رییس اداره هوانوردی ملکی را درجلسات مکرر کمیسیون به انتقاد گرفته از رهبری حکومت خواستار آن شد تا موصوف را که یک شخص فاقد تجربه کاری وغیرمسلکی می‌باشد از وظیفه سبکدوش نماید.

موصوف خاطرنشان ساخت ازآنجای‌که مردم نگران ازعدم شفافیت درجمع آوری محصول خدمات مخابراتی اند این مورد طور جدی ازسوی کمیسیون تعقیب وبا شخص وزیرمخابرات وتکنالوژی مطرح شده است؛ اما نظربه دریافت‌ها کمیته تدارکات ملی و وزارت مالیه در راستای نصب سیستم (ریل تایم) موانع ایجاد می‌نماید که باید رهبری حکومت درزمینه توجه ویژه نماید.

دراخیرتصریح ساخت که مشکلات شهری کابل، پرچاوی‌های مسلسل برق وعدم جمع آوری مقروضیت آن از زورمندان ومقامات حکومتی با سرپرست شاروالی کابل و رییس دافغانستان برشنا بحث شده است وباید مسئولین مربوطه درهرمورد اقدام نمایند درغیرآن کمیسیون مواصلات ومخابرات نظر به اسناد وشواهد موجود نام‌های آنعده اشخاص که پول صرفیه برق شان را پرداخت ننموده است، از طریق رسانه‌ها با مردم شریک خواهد کرد.

  همچنان  درجلسه روز سه شنبه مورخ ۲۵ جدی سناتورطیبه زاهدی گزارش کاری اجلاس دوم سال هشتم - دوره شانزدهم تقنینی کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست  را ارایه نموده گفت این کمیسیون طی 42جلسه کاری خویش ضمن بحث روی قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات، میثاق‌ها وموافقتنامه بین المللی ، بیش‌تراز30مورد مسئولین ادارات مختلف غرض استجواب پیرامون موارد مختلف ازجمله مشکلات درشماری ازشفاخانه‌های خصوصی، چگونگی عرضه خدامات صحی دربرخی مراکزصحی مرکزوولایات ، مشکلات دروزارت معادن وپترولیم وبرخی موضوعات ذیربط به کمیسیون دعوت گردیده اند.

همین‌گونه اعضای کمیسیون ازبرخی مراکزصحی دولتی وخصوصی ازجمله شفاخانه صدری ابن سینا، شفاخانه 1500بستری تداوی معتادین واقع کمپ فینکس نظارت به عمل آورده، مشکلات وخواست‌های مراجعین وپرسونل صحی شفاخانه‌های متذکره استماع نمودند.

     هکذا درجلسه روز سه شنبه مورخ ۲۵ جدی گزارش سفر نظارتی هیئت کمیسیون اقتصادملی، مالی، بودجه ومحاسبات عمومی به ریاست محمد عظیم "قویاش توسط سناتورمحمد نادربلوچ ارایه شد.

   دراین بازدید به هیئت کمیسیون والی ورئیس شورای ولایتی نیمروزپیرامون وضعیت عمومی وبرخی مسئولان وبزرگان محل از افزایش نا امنی‌ها ابرازنگرانی نموده گفتند کاهش پوسته‌های امنیتی باعث افزایش جرایم جنایی  وتوسعه ساحات تحت حاکمیت مخالفین  شده است که باید درزمینه تدابیرلازم اتخاذ گردد وافزودند امکانات که وزارت صحت عامه برای تداوی مریضان می‌دهد نظربه تراکم نفوس خیلی ناچیز بوده ودرضمن باشندگان نیمروز ازکندی کارسرک حلقوی نیمروزشدیداً ناراض می‌باشد.

      درگزارش همچنان ازبلند رفتن گراف خشونت علیه زنان،  کمبود کتب درسی وسایرتجهیزات دربخش معارف،  اعمار دفتربرای اعضای شورای ولایتی، توجه به آب آشامیدنی وارتقای آمریت آبرسانی به ریاست، تکمیل کارحفرپنج حلقه چاه آب درشهرزرنج، شبکه سازی ودیزان کانال آبرسانی دربند کمال خان، حل مشکلات سیستم برق وسولر درسیستم شبکه آبرسانی، اعمار دیوارهای استنادی به منظورجلوگیری ازسیلاب‌های احتمالی وبرخی مسایل دیگر مطرح شد.

 سناتوربلوچ اضافه نمودهیئت کمیسیون اقتصاد ملی دراین بازدید از بخش‌های مختلف ادارات مستوفیت، گمرک، فواید عامه،  انکشاف دهات، دیدارنموده ودرضمن ازپروژه‌های سرک حلقوی زرنج، شفاخانه صد بستر، پروژه بند کمال خان وبرخی ساحات دیگر دیدار نموده مشکلات آنرا بررسی نموده است که به گفته مسئولان بند کمال خان ظرفیت ذخیره اضافه از23 میلیون مترمکعب آب را داشته وظرفیت آبیاری 80 هزارهکتار زمین زراعتی و تولید (9) میگاوات برق را دارد که فاز اول ودوم آن تکمیل وفازسوم آن تحت کار می‌باشد که درنیمه‌های سال آینده پروسه ذخیره سازی آب دراین بند شروع خواهد شد که اعضای کمیسیون موارد مطروحه را یاد داشت وقراراست درنشست‌های کمیسیون‌های ذیربط مورد بررسی قرارگرفته به مشکلات مردم  آن ولایت رسیدگی لازم صورت گیرد.

     در اخیر جلسه روز سه شنبه مورخ ۲۵ جدی سناتورآمنه افضلی گزارش شرکت هیئت سه عضوی مجلس را ازدومین کنفرانس بین الپارلمانی پلانفورم قدس که درکشورترکیه برگزارشده بود ارایه نمود.

 به گفته موصوف این کنفرانس توسط رجب طیب اردوغان رئیس جمهورترکیه افتتاح که درآن رؤسای واعضای پارلمان‌های کشورهای مختلف به شمول امریکا، فرانسه، هند، پاکستان عراق وسایرکشورهای جهان حضورداشتند وافزود دراین کنفرانس سخنرانان درمورد اتحاد کشورهای منطقه ومسلمانان جهان برای حمایت ازکشورفلسطین صحبت نموده  که به نمایندگی ازافغانستان خود وی بیانات خویش را ارایه نموده وعدم موافقت دولت ومردم افغانستان در رابطه به بیت المقدس با عنوان پایتخت اسرائیل اظهارداشته است ودرضمن ازمبارزات برحق مردم فلسطین حمایت نموده است.

    گفتنیست که هیئت اعزامی مجلس سنا درحاشیه کنفرانس با رئیس کنفرانس هیئت‌های فلسطین، فرانسه وبرخی کشورهای دیگرملاقات نموده که ایشان ازموضعگیری معقول وبه جا دولت جمهوری اسلامی افغانستان درقبال مردم فلسطین وبیت المقدس ستایش به عمل آوردند.