صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۳۰ جوزا ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۹ جدی ۱۳۹۷ هجری شمسی

جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه امروزروی موضوعات مختلف تدویریافت

درجلسه کمیسیون امور دفاعی و امنیت داخلی به ریاست محمدهاشم الکوزی، درمورد سفرسرپرست وزارت  دفاع ملی به ولایت فاریاب به منظور بررسی اوضاع امنیتی صحبت وخواهان توجه بیشترمقامات امنیتی به وضع امنیتی این ولایت، گرفتاری و تعقیب عدلی جنایتکاران و مفسدین در کشور گردیدند .

دربخش دیگرمعین عواید و گمرکات وزارت مالیه، معین تامیناتی وزارت امور داخله، سرپرست ریاست عمومی ترافیک، سرپرست مرستیال نظامی لوی حارنوالی درمورد شکایت مالکان  موترهای یک کلید که دارای  اسناد موقت پنج ساله می‌باشد، مباحثی صورت گرفت وقرار بر آن شدتا در تفاهم با سایر ارگان‌های ذیربط طرح را درزمینه ترتیب و به شورای امنیت ، کابینه و وزارت داخله ارایه نموده تا در مورد تصامیم همه جانبه اتخاذ گردد .

در بخش اخیر با اشتراک  معاون اداره افراد دارای معلولیت ورثه شهدا، رئیس محاسبات و تادیات وآمربودجه خزینه تقاعد درمورد شکایت ورثه شهدا و معلولین مبنی برعدم پرداخت حقوق شان صحبت گردید. مسئولین مشکلات مطرح شده را کمبود بودجه، عدم تکمیل پروسه بایومتریک وتاخیردربررسی اسناد دانستند وافزودند که کمیته متشکل ازاداره امنیت ملی ولوی سارنوال جهت ارزیابی اسناد تشکیل گردیده است.

 19-ـJadi97-Dfai.JPG

درجلسه کمیسیون مواصلات و مخابرات به ریاست الحاج لطف الله بابا ، رئیس تعمیرات وزارت معارف و رئیس پلان و برنامه اداره تعلیمات مسلکی و تخنیکی در مورد چگونگی و عدم  پیشرفت کار پروژه 30 صنفی ولسوالی رودات ولایت ننگرهار توضیحات ارایه نموده گفتند کار این پروژه فعلا متوقف بوده و عقد قرار داد آن مجددآ به اعلان سپرده می‌شود و با فسخ قرار داد تمام تضمین بانکی آن شرکت به دارایی حکومت انتقال می‌یابد کمیسیون بعد از توضیحات مسئولین فیصله نمود تا در جریان یکماه آینده قرار داد پروژه متذکره را با شرکت بشردوست فسخ و از وزارت معارف به اداره تعملیمات مسلکی و تخنیکی سپرده شود و از طریق آن اداره مجددآ به اعلان سپرده شود که از سوی مسئولین در زمینه وعده همکاری داده شد .

هکذا  قراربود که برخی مسایل مربوط به شاروالی کابل با سرپرست آن اداره مطرح گردد که متاسفانه موصوف درجلسه امروزکمیسیون اشتراک ننموده ، مورد انتقاد شدید اعضای کمیسیون قرار گرفت . در اخیرارایه گزارش ازکار وفعالیت رئیس برق ننگرهار قناعت اعضای کمیسیون را فراهم نمود و کارکردهای موصوف با اهدای لوح و تقدیر ولوگوی مشرانوجرگه مورد ستایش قرار گرفت.

19-ـJadi97-Mukhabirat.JPG 

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست الحاج محمد حنیف حنفی، شکایت تعداد ازمعلمین ومنسوبین اداری لیسه سلطان غیاث الدین غوری ولایت هرات مبنی برتصرف غیرقانونی ملکیت‌های این مکتب ازسوی بعضی ازادارات دولتی و خصوصی بدون موافقه و هماهنگی وزارت معارف درحضورداشت رئیس املاک آن وزارت مطرح بحث اعضای کمیسیون قرارگرفته که رئیس املاک وزارت معارف ضمن ارائه وضاحت پیرامون موضوع افزود که اعمارتعدادی ازادارات دولتی درملکیت مذکورمطابق به فیصله شورای عالی وزیران وهماهنگی وزارت معارف صورت گرفته است که ریاست معارف ولایت هرات نیزکاملا نسبت به این موضوع مسبوقیت دارند. وی ادعای متذکره را ناشی ازبعضی اختلافات ذات البینی دراداره معارف هرات دانست. کمیسیون ضمن استماع اظهارات موصوف فیصله نمودند تا وزارت معارف به منظوربررسی این موضوع هیاتی را عنوانی آن ولا اعزام نموده وبعدازپیگیری دقیق اجراآت خویش را رسما عنوانی این کمیسیون گسیل دارند.

همچنان دربخش دیگرجلسه موضوع شکایت ده‌ها تن ازمشتریان نمرات رهایشی شهرک محمدیه ولسوالی ده سبزکابل مبنی برفروش ملکیت‌های شان درعین زمان به چندین شخص ازجانب اسامی حاجی محمد علی محمدی مالک شهرک مذکورکه عضو شورای ولایتی کابل نیزمی‌باشد درحضورداشت ولسوالی ده سبزولایت کابل مطرح بحث اعضای کمیسیون قرارگرفته که ولسوال مذکورضمن تایید این موضوع گفت که تعدادی محدودی ازعارضین توانسته اند عنوان کمیسیون سمع شکایات مشرانوجرگه عارض گردند واکثرا عارضین این شهرک روزانه به دفترولسوالی مراجعه نموده واسامی حاجی محمدی را متهم به فریب کاری می‌نمایند . کمیسیون ضمن استماع ولسوال مذکور درنتیجه فیصله نمودند که الی فراهم آوری قناعت عارضین ازسوی معروض علیه هرگونه کارساخت وسازدرشهرک مذکورمتوقف شده وبعد ازبررسی موضوع هرگاه ثابت گردد که معروض علیه درمقابل عارضین مرتکب فریبکاری گردیده است موضوع رسما ازطریق مراجع عدلی وقضایی پیگیری گردد.

درجلسه کمیسیون مصونیت امتیازات و امور شورای ولایتی  به ریاست قاری میرحاتم تره خیل ، برعلاوه بررسی عرایض واصله ، گزارش کاری ربع چهارم سال جاری شورای ولایتی ولایت ننگرهار مطالعه وجهت غور مزید به جلسه بعدی کمیسیون محول گردید.

درجلسه کمیسیون امور تقنینی عدلی و قضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف ، برعلاوه بررسی عرایض واصله ،روی کارکردهای کمیسیون طی  این اجلاس صحبت و قرار شد گزارش اجراات و فعالیت‌های کمیسیون در جلسه عمومی مطرح گردد.

 19-ـJadi97-Adli.JPG

.درجلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست طیبه زاهدی معاون کمیسیون، اعضای کمیسیون پیرامون چگونگی تآمین صلح به رهبری حکومت افغانستان تأکید نموده وشایعات مبنی بر ایجاد حکومت موقت را رد نمودند.

همچنان اعضای کمیسیون پیرامون تأخیر دراعلان نتایج انتخابات پارلمانی بحث نموده واز کمیسیون‌های انتخاباتی خواستند تا اراده مردم را درنظر گرفته در قسمت اعلان نهایی نتایج انتخابات پارلمانی تلاش جدی نمایند.

در بخش دیگر جلسه اعضای کمیسون ضمن ابرازنگرانی از مشکلات در عرضه خدمات صحی افزودند متأسفانه شکایات واصله از مراکزصحی قراء و قصبات مسئولین مراکزصحی هیچگونه توجه به مریضان ندارند مقدارادویه ولوازم صحی که در آن مراکز ازسوی وزارت صحت عامه ارسال می‌گردد، به ادویه فروشی‌های شخصی انتقال داده و به فروش می‌رسانند. اعضای کمیسیون عرضه خدمات صحی برای تمام مردم افغانستان را مطابق قانون از مکلفیت‌های وزارت صحت عامه دانسته افزودند وزارت صحت باید تیم‌های نظارتی مسلکی خویش را تشکیل داده و بصورت متواتر ازتمام مراکز صحی در سطح کشور نظارت دقیق نمایند.

همین‌گونه درجلسه علاوه بررسیدگی عرایض واصله، درمورد پرداخت انواع واقسام معاش برای مسئولین وکارمندان ادارات دولتی بحث گردیده، ازادارات مربوطه خواستند تا در قسمت پرداخت معاشات مناسب برای مامورین خدمات ملکی و اعضای بلند رتبه یک تعادل مناسب را در نظر گرفته ودر قسمت ترتیب یک طرح مناسب که بتواند مساوات وعدالت را در خود نشان دهد اقدام نمایند، تا از پرداخت انواع و اقسام معاشات بلند جلوگیری صورت گرفته و هرشخص مطابق تجربه کاری ، تحصیل و موقف وظیفوی خویش صاحب امتیاز مناسب گردد.

19-ـJadi97-Rifai.JPG 

درجلسه کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی به ریاست عبداللطیف نهضت یار، روی گزارش سفرهیئت کمیسیون ازولایات ننگرهارولغمان صحبت وآن را مثبت ارزیابی نمودند.

همین‌گونه گزارش هیئت کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی ازولایات ننگرهارولغمان توسط سناتورعبداللطیف نهضت یاردیروزدرمجلس عمومی ارایه گردید وافزود هیئت مذکورضمن دیداروملاقات بامعاون ولایت ننگرهار درنشست باحضورداشت مسئولین معارف، رؤسای پوهنتون ننگرهار واطلاعات وفرهنگ و رئیس دارالمعلمین درمقرمقام ولایت ننگرهار شرکت نمود.

رئیس اطلاعات وفرهنگ ضمن ارایه معلومات پیرامون راستای کاری آن اداره، تدویرسیمینارها، مشاعره‌ها،گشایش کتابخانه‌ها، تیاتر، همآهنگی با مسئولین رسانه‌ها، چاپ اخبار، مجله وجراید، پروگرام‌های ارتقای ظرفیت ژورنالیستان، ایجاد مراکز جوانان در22 ولسوالی، معرفی 1070 تن ازجوانان طی سال‌های گذشته به موسسات تحصیلات عالی خصوصی، ثبت شرکت‌های سیاحتی وتوریستی وآگاهی عامه دربخش صنعت سیاحت را از دست آوردهای ریاست اطلاعات وفرهنگ دانست. وی غصب زمین ملکیت موزیم، عدم تخصیص بودجه برای اعمار آبدات تاریخی از جمله موزیم تحت نام امان الله غازی وبودجه برای اعمار مسجد ومقبره شاه امان الله ، عدم شمولیت آبدات وساحات تاریخی ننگرهار دریونسکو واسیسکو، عدم تخصیص بودجه برای چاپ ونشر روزنامۀ ننگرهار ومجلۀ اتحاد مشرقی، نبود وسایل اطلاع رسانی آژانس باختر، نگرانی از تخریب شدن تعمیر مطبعه، عدم تخصیص بودجه به موقع برای اکمال کار سراج العماره وبرخی موارد دیگررا ازمشکلات ریاست اطلاعات وفرهنگ خوانده، ضمن مطرح ساختن برخی خواست‌ها مبنی بربهبود اداره ، پیشنهاد نمود که تعمیر فعلی مقام ولایت به عنوان آبدۀ تاریخی ومیراث فرهنگی کشور به اطلاعات وفرهنگ سپرده شود.

همین‌گونه هیئت ازمقبرۀ شاه امان الله خان و تعمیر سراج العماره بازدیدبه عمل آورده، برسرعت بخشیدن کار سراج العماره وبازسازی مسجد شاه امان الله غازی تاکید گردید ونیزدر مورد وعدۀ همکاری صورت گرفت.

وی علاوه کردکه هیئت کمیسیون اموردینی ازبخش‌های مختلف موسسه تحصیلی سپین غربازدید نمود، که دردیده نهادتحصیل مذکورخلاف معیارهای تحصیلی فعالیت داشته وایجاب می‌نماید که این نهاد که دربخش علوم طبی فعالیت دارد مورد بررسی جدی قرارگیرد تابه شکایات مردم رسیدگی لازم صورت گیرد.

سپس هیئت ازبخش‌های مختلف پوهنتون ننگرهار وموسسۀ تحصیلی خصوصی خراسان در آن ولایت نیز بازدید نموده، طرح‌ها پیشنهادات وخواست‌های اساتید علمی ومسئولین را درخصوصی اصلاح قانون تحصیلات عالی، درجات علمی استادان پوهنتون وقید بودن سند دکترا برای رتبه پوهاند، ارتقای پوهنځی طب به پوهنتون طبی ننگرهار، ایجاد ظرفیت‌ها در پوهنځی تعلیم وتربیه وازدیاد پوهنځی‌ها برای رفع نیازمندی‌های لیسه‌های مسلکی و تخنیکی وحل مشکل دارالمعلمین‌ها برای ارتقای شان از چهارده به شانزده، حل مشکلات 150 جریب زمین وجایداد پوهنتون ازسوی غاصبین، حل مشکل جایداد پوهنځی کمپیوتر ساینس با ریاست امنیت ملی ، كمبود بودجه جهت رفع نیازهای امور یومیه پوهنتون وبرخی موارددیگررااستماع نمودند.

دراخیرتوضیحات مسئولین و دست‌آوردهای هردونهاد تحصیلی  موردقناعت اعضای کمیسیون قرارگرفت.

همین‌گونه اعضای کمیسیون ازریاست معارف ولایت ننگرهاربازدید ومشکلات واصله به کمیسیون را ازآن ریاست بارئیس معارف درمیان گذاشتند موصوف ضمن توضیحات پیرامون وضعیت معارف درآن ولایت گفت درپهلوی (976) باب مکتب اعم ازلیسه، متوسطه وابتدایی بوده، 81 باب مکاتب خصوصی فعالیت دارد همچنان 87 باب مدارس علوم دینی، اعم از دارالحفاظ ودارالعلوم ها، دو ( 2 ) باب دارالمعلمین عالی و پانزده ( 15)  باب دارالمعلمین حمایوی یا الحاقیه بوده، (19) باب مکاتب مسلکی درچوکات این ریاست فعالیت دارند وی عدم به موقع تخصیص بودجه، کمبود بیش ازهفت هزار (7000) معلم در سال 1397، کمبوداستادان ، تعمیر واتاق‌های درسی ، لیلیه‌ها وکتب درمکاتب ومدارس علوم دینی ودارالحفاظ ها ، عدم توزیع نمرات رهایشی برای معلیمن، مشکلات میان رئیس وتعداد از کارمندان ریاست معارف ازمشکلات آن ریاست عنوان کرد که در رابطه به ادعاهای که علیه رئیس معارف صورت گرفته بود، فیصله به عمل آمد که رئیس معارف همرا با اسناد دست داشته در یکی ازجلسات کمیسیون با حضورداشت مسئولین وزارت معارف درموردمعلومات دهد.

همین ترتیب هیئت از دارالعلوم عمر فاروق درولسوالی رودات آن ولایت بازدید نموده ، دریافتند که آن مدرسه با دو نفر استاد در تشکیل رسمی وبه تعداد هفتصد تن شاگرد از صنف اول الی صنف هفتم با استادان محل وکمک مالی سناتور لطف الله بابا واستادان قراردادی دروس روزمرۀ شان را به پیش برده، که از ناحیۀ کمبود کتب، ازدیاد تشکیل وبودجه پیشنهادات را به اعضای کمیسیون ارایه نمودند.

همین‌گونه هیئت دربازدید ضمن دیداروملاقات با والی از بخش‌های معارف ، اطلاعات وفرهنگ، ریاست ارشاد، حج واوقاف، قلعه تاریخی سراج، امور تحصیلی وپوهنتون در ولایت لغمان بازدیدنمود، وهیئت متذکره دریافتند که بخش اعمار تعمیرات برای ریاست‌ها واحدهای اداری ریاست اطلاعات وفرهنگ، حج واوقاف، اعمار بناها وتعمیرات برای پوهنتون لغمان مخلصانه پروژه‌های انکشافی ازنهادهای مختلف دولتی، غیر دولتی ودونرها تطبیق وانجام یافته وآنچه که مردم ومسئولین از اعضای هیئت توقع داشتند اکمال پروژۀ کانال شاهی، اعمار بندها برای استفاده از برق ومهار کردن آب، اسفالت و سرک کشی راه ولسوالی بادپکښ به سروبی وصل سرک از طریق ولسوالی علینگار به ولایت نورستان ، شاهرا ولایت لغمان به سمت مشرقی، اعمارمیدان هوایی ، تطبیق پروژۀ پارک صنعتی وبرق سولری ، تجدید نظر در انتقال لین برق به ولایت لغمان وننگرهاروبرخی موارد دیگرکه تاکنون به آن رسیدگی صورت نگرفته است.

 همین‌گونه هیئت دردیدارشان از ریاست معارف مشکلات استادان رادرخصوص نبودکتب درسی ، عدم توزیع نمرات رهایشی برای استادان، مشکلات حق الزحمه واضافه کاری معلمین، نبودتعمیربرخی مکاتب، درنظرنه گرفتن کرایه استادان که ازمسافت‌های دورحاضربه تدریس می‌گردند، مشکلات دربودجه وبرخی موراد دیگر را استماع درجهت دریافت راه‌های حل آن ابرازهمکاری نمودند.

همچنان هیئت ازساختمان جدید پوهنتون وقلعه تاریخی سراج دیدن نموده مشکلات استادان ومحصیلین را استماع ودرقسمت حل مشکلات وعده هرگونه همکاری دادشد.

قابل ذکراست که درترکیب هیئت رؤسای کمیسیون‌های موصلات ومخابرات، شورای ولایتی مصونیت وامتیازات واقوام وقبایل نیزشرکت داشتند.