صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۳۰ جوزا ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۸ جدی ۱۳۹۷ هجری شمسی

محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه پس ازچاشت امروز، طی نشستی کارکردهای اعضای شورای ولایتی، ولسوالان وبرخی مسئولین محلی ولایت پنجشیر را مورد تقدیرقرارداد.

18-Jadi97-MUL1.JPG

     دراین نشست نایب اول مجلس   پیرامون وضعیت جاری درکشورروشنی انداخته گفت امروزآنچه که ولایت پنجشیررا ازلحاظ امنیت، نبود فساد اداری ومواد مخدر، تحکیم وحدت وهماهنگی میان مردم ومسوولین درسطح گشورالگو قرارداده است، ثمره سعی وتلاش های شبانه روزی مسوولین محلی وهمکاری ومجاهدت مردم ولایت پنجشیرمی باشد وافزود به اثرسعی وتلاش نمایندگان ولایت پنجشیردرشورای ملی حدود ده پروژه شامل بودجه سال مالی 1398گردید که ازجمله اسفالت 25کیلومترسرک ولسوالی آبشارمی باشد که یک نوید خوب برای باشنده گان ولایت پنجشیرمی باشد.

سپس عزم الدین مرزایی رئیس شورای ولایتی به نمایندگی ازسایرین ضمن ابراز امتنان ازنایب اول مجلس سنا ومطرح ساختن برخی ازمشکلات محیطی آن ولایت گفت تقدیرازمسوولین ولایت پنجشیرمکلفیت های آنانرا بیشترخواهدساخت تا درراستای کاری شان بیشترازپیش تلاش نمایند.

دراخیرتقدیرنامه های مجلس به رئیس واعضای شورای ولایتی وبرخی مسوولین محلی ازسوی نایب اول تفویض گردید.