صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز دو شنبه ۶ دلو ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۸ جدی ۱۳۹۷ هجری شمسی

      درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم یار، علاوه از ارایه گزارش هیئت‌های مجلس روی مسایل جاری کشور، نظریاتی ارایه شد.

18-Jadi97-JAL1.JPG

      درجلسه گفته شد اخیراًعملیات‌های تهاجمی وتصفیوی اردوی ملی بخاطرنابودی هراس افگنان درشماری ازمناطق نا امن کشورازسوی وزارت دفاع با موثریت راه اندازی شده است که باید درساحات پاکسازی شده، نیروهای پولیس ملی ومحلی وخیزش‌های مردمی جابجا گردند، درحالی‌که ولی شاه نایب زاده سناتورولایت بادغیس ازتشدید تحرکات مخالفین دراین ولایت وبیجا شدن تعداد زیاد مردم؛ افزایش تلفات مدافعین وانسداد راه‌ها وبروزقحطی وقیمتی در دهات وولسوالی‌های این ولایت خبرداده گفت که برای رسیدن به مشکل مردم ورنج وغم مردم این ولایت گوش‌های شنوایی وجود ندارد واگر به زودی به وضع امنیتی ومعیشتی مردم بادغیس رسید گی نشود؛ فاجعه بزرگ‌تری در این ولایت در راه است وخواهان توجه هر چه زودتر مقامات امنیتی به وضع امنیتی این ولایت گردید .

       همچنان درجلسه، شماری ازسناتوران ازاقدام اخیروزارت امورداخله مبنی برافشای نام‌های 220 نفری جنایتکاران واختطاف چیان مسلح درمربوطات کابل، استقبال نموده، اما خواهان گرفتاری وتعقیب عدلی آنان وگذشتن ازحرف به عمل از سوی مسئولین گردیدند .

      همین‌گونه درجلسه، اعضای مجلس ازلغزش زمین در ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان یاد آوری کردند که جان بیشتر ازسی تن را درهنگام کاربالای یک معدن طلا گرفته است. ایشان ضمن ابرازتسلیت به بازماندگان شهدا وتاکید بررسانیدن کمک‌های عاجل به آسیب دیدگان، تاکید داشتند که حکومت زمینه استخراج معیاری وقانونی معادن را فراهم نماید و ازحفریات خودسرمعادن وسرقت آن از سوی زورمندان وقاچاقبران، جلوگیری نماید تا چنین فاجعه‌های رخ ندهد.

      هکذا درجلسه پیرامون تغییرمکان گفتگوهای صلح ازجده به قطرنیزسخن به میان آمد وگفته شد که پاکستان دراین مسایل دخیل است وتلاش می‌کند که به گروه طالبان مشروعیت بیش‌ترببخشد وازاین پروسه نیز نفع بردارد که باید هم برپاکستان وهم برهراس افگنان طالب فشارهای بیش‌تری وارد گردد تا به طورطبیعی به پروسه صلح تن دهند .

18-Jadi97-JAL2.JPG

      درجلسه، تصمیم حکومت مبنی برواگذاری شفاخانه وزیرمحمد اکبرخان به سکتورخصوصی خارجی گفته شد که هیئت مشرانوجرگه حین بازدید از شفاخانه مذکور با دکتوران وکارمندان این شفاخانه ونیزبا مردم صحبت‌های در این خصوص داشته اند که به هیچ وجه افکارعمومی آماده نیست که این شفاخانه تجزیه وادغام شود و زمین آن به سکتورخصوصی داده شود؛ اما درصحبت‌های‌که دیروز درکمیسیون سمع شکایات؛ با معین وزارت صحت انجام شده اذعان گردیده است که شفاخانه وزیراکبر خان، ساحه وسیعی زمین خالی دارد ونظر به نیازهای صحی به اعمار یک شفاخانه معیاری درکابل، با شرکت مذکورموافقت شود تا شفاخانه جدیدی را دریک بخش ازساحۀ شفاخانه وزیرمحمداکبرخان به همین نام ونشان طوری اعمارنماید که شفاخانه قبلی تخریب نگردد.

    تاکید براعزام هیئت مجلس بخاطربررسی علل وعوامل ترورجنرال عبدالرازق خان به ولایت کندهار، استقبال ازریزش برف در برخی ولایات کشور، تاکید بررسیدگی به مشکلات عودت کنندگان وبیجاشدگان داخلی، یاد آوری ازعدم پرداخت معاشات مامورین ازسوی وزارت مالیه، تاکید برمعرفی آنعده ازمسئولان انتخاباتی که علیه شان شکایات موجود می‌باشد به ارگان‌های عدلی وقضایی، تاکید بربرگزاری انتخابات ریاست جمهوری درفضای مساعد امنیتی، تاکید برتادیه پول مقروضیت برق ازسوی زورمندان، سنجش نادرست بل صرفیه برق ازسوی برخی میترخوانان برق، یاد آوری ازگزارش محرم ایالات متحده امریکا درمورد کمک‌هایش به مجاهدین، موجودیت فساد ادارای حین اخذ ویزه کشورپاکستان، تاکید بر فراهم نمودن بورسیه‌های مقطع ماستری ودکتورا به ادارات دولتی به اساس سهمیه، یاد آوری ازسخنان معاون پارلمان اتحادیه اروپا مبنی برحل تنش‌ها برسرخط فرضی دیورند وبرگشتاندن حق افغانستان وبرخی مسایل دیگرمطرح شد.

      درختم مباحث آزاد به پیشنهاد جلسه عمومی فیصله شد که هیئت مشرانوجرگه جهت بررسی قضیه شهادت جنرال عبدالرازق به ولایت کندهارسفرنماید . فضل‌هادی مسلم یارباخانواده‌های غم دیده حادثه بدخشان غمشریکی نموده تأکید داشت که معادن کشورباید طورتخنیکی ومعیاری کندن‌کاری گردد و نیزشرکت قراردادی معدن بدخشان باید به خانواده‌های قربانیان غرامت بپردازد.

18-Jadi97-JAL3.JPG

   رییس مجلس درمورد نشرنام‌های برخی متهمین ازسوی وزارت امورداخله گفت بهترخواهدبود تا ازحرف وشعارها به ساحه عمل رفته هرآن‌که نظم عامه را اخلال وبه شهروندان مزاحمت ایجاد می‌نماید موردپیگرد قرارگیرد؛ زیرا تطبیق قانون وظیفه آن وزارت می‌باشد وبایدمطابق به اسناد وشواهد دردستگیرمتهمین اقدام نماید.

    درپایان جلسه سناتورعبداللطیف نهضت یارگزارش هیئت مجلس را ازوضعیت زندگی مردم در ساحات امنیتی ، اجتماعی ، آموزشی ولایت‌های ننگرهار ولغمان و سناتور لطف الله بابا، دریافت‌های کمیسیون مواصلات ومخابرات را ازچگونگی وضعیت شرکت هوایی آریانا-افغان ارایه نمودند وقرار است تفصیل این گزارشات دراخبارکمیسیون‌ها به نشربرسد.