صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز دو شنبه ۶ دلو ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۷ جدی ۱۳۹۷ هجری شمسی

محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه قبل از ظهر امروزطی دیدارهای جداگانه بامسوولین وزارت معارف، کارکردهای آنانرامورد تمجید قرارداد.

17-Jadi97-MUL1.JPG

دراین نشست رئیس دفترمقام ورئیس مالی واداری آن وزارت ضمن ارایه معلومات  پیرامون وضعیت معارف درکشورگفتند که در سال روان به منظورمعیاری سازی معارف ومبارزه بافساد اداری برنامه های موثری اتخاذگردید ونیز به ابتکاررهبری وزارت معارف سراز امسال ده سال آینده به عنوان دهه معارف نامگذاری گردید.

همینگونه مسوولین ازمصرف 85 درصدبودجه  آن وزارت درطی سال روان خبرداده علاوه کردند که روی بازنگری درنصاب تعلیمی تلاش‌های صورت گرفته است .

17-Jadi97-MUL2.JPG

نایب اول مجلس درحالیکه رئیس معارف ولایت پنجشیرنیزشرکت داشت، با تاکید برمبرمیت توسعه متوازن زمینه های تعلیمی وتحصیلی ، پیرامون مقام وجایگاه آموزگاربه مثابه سرمایه  معنوی جامعه صحبت نموده اطمینان دادکه مشرانوجرگه آماده هرگونه همکاری می باشد.