صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز سه شنبه ۲۸ عقرب ۱۳۹۸

!جهت دانلود فایل PDF  روی لینک ها مراجعه کنید

صورت حال جلسه عمومی مشرانوجرگه  مورخ ۲ جدی ۱۳۹۷ هجری شمسی

صورت حال جلسه عمومی مشرانوجرگه  مورخ ۴ جدی ۱۳۹۷ هجری شمسی

صورت حال جلسه عمومی مشرانوجرگه  مورخ ۹ جدی ۱۳۹۷ هجری شمسی

صورت حال جلسه عمومی مشرانوجرگه  مورخ ۱۱ جدی ۱۳۹۷ هجری شمسی

صورت حال جلسه عمومی مشرانوجرگه  مورخ ۱۶ جدی ۱۳۹۷ هجری شمسی

صورت حال جلسه عمومی مشرانوجرگه  مورخ ۱۸ جدی ۱۳۹۷ هجری شمسی

صورت حال جلسه عمومی مشرانوجرگه  مورخ ۲۳ جدی ۱۳۹۷ هجری شمسی

صورت حال جلسه عمومی مشرانوجرگه  مورخ ۲۵ جدی ۱۳۹۷ هجری شمسی

صورت حال جلسه عمومی مشرانوجرگه  مورخ ۳۰ جدی ۱۳۹۷ هجری شمسی