صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۱ قوس ۱۳۹۷ هجری شمسی

         درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیار نایب اول، علاوه از استماع گزارش هیئت‌های مجلس ازسفرهای داخلی وخارجی، روی وضعیت کنونی کشورمباحثی صورت گرفت

11-Qaws97-JAL1.JPG.

      درمباحث آزاد گفته شدهرگونه تلاش وکوشش که درداخل وخارج کشوربرای اعاده صلح به مالکیت افغان‌ها صورت گیرد، مشرانوجرگه ازآن حمایت می‌نماید و ازجامعه جهانی انتظاردارد تا دولت افغانستان را در زمینه یاری رساند.

اما شماری ازسناتوران ازترکیب بورد مشورتی صلح که به تازگی ازسوی رئیس جمهوری ایجاد شده است، انتقاد نموده، گفتند که باید درترکیب آن افراد با نفوذ ومؤثرشامل گردد تا برای مردم ومخالفین مسلح نظام قابل قبول باشد .

      درجلسه شماری ازسناتوران ازعملیات‌های شبانه که باعث تلفات مردم ملکی شده است، انتقاد نموده گفتند به تازگی دریک عملیات شبانه حدود سی تن ازمردم ملکی درولایت هلمند جان‌های شان را ازدست داده اند که تداوم این حالت فاصله میان مردم وحکومت را افزایش خواهد داد که باید این مساله طورجدی بررسی گردد وعاملین آن مجازات شوند و درصورت عدم دقت دراین‌گونه عملیات‌ها، بهتراست که عملیات شبانه صورت نگیرد .

      هکذا درجلسه ازنقض شدن قوانین ازسوی کمیسیون انتخابات دراعلان نتایج آرای ابتدایی نامزدان نیز انتقاد وخاطرنشان گردید که کمیسیون‌های انتخاباتی باید آرای پاک را ازناپاک جدا نمایند تا نمایندگان واقعی مردم به ولسی جرگه شورای ملی راه یابند.

       همچنان درجلسه ازگرفتاری برخی افراد مسلح غیرمسوول درشمال کشوریاد آوری شد و ضمن استقبال ازاین روند، تاکید گردید این پروسه زمانی مؤثرمی‌باشد که سایرافراد مسلح غیرمسوول به شمول پسراخترمحمد ابراهیم خیل درمزارشریف وقوماندان میرویس در ولایت بغلان نیزگرفتار وبه پنجه قانون سپرده شوند.

11-Qaws97-JAL2.JPG

     درجلسه عدۀ ازاعضا، مدغم شدن اداره اراضی را با وزارت امورشهرسازی جنجالی خوانده، گفتند که هر دوی این بخش ساحات بسیار وسیعی کاری دارند واز سوی دیگر باهم شباهت کاری ندارند  و این روند کارشکنی‌ها را افزایش خواهد داد؛ اما عدۀ دیگری تورم تشکیلاتی را درادارات دولتی به ضرراقتصاد کشوردانسته، تاکید داشتند که تمام ادارات موازی باید با هم مدغم شوند.

     هکذا دربحث آزاد، خبرفروش اطفال درولایات بادغیس وهرات، افزایش نا امنی‌ها وبیجاشدن مردم درولایت فاریاب وتلف شدن چند تن به اثرگرسنگی وانسداد راه‌های زمینی به رخ مردم ازسوی طالبان در این ولایات، تاکید برتوسعه وبازاریابی حاصلات زعفران ولایت هرات، ابرازتسلیت به نسبت وفات عمردرازمروت شاعر زبان پشتو، تاکید بررهایی متعلمین‌که درحادثه لیلیه پوهنتون کابل گرفتارشده اند، بررسی همه جانبۀ اتهامات وارده علیه رییس فدراسیون فوتبال مبنی برآزار واذیت جنسی تیم اناثیه فوتبال کشور، انتقاد ازبرخی فعالان رسانه‌های اجتماعی بخاطردامن زدن به مسایل قومی وتوهین به رهبران وشخصیت‌های مطرح کشور وبرخی مسایل دیگرنیز مطرح شد .

 درختم مباحث آزاد ، رییس جلسه ضمن اتحاف دعا به روح شهدای حوادث اخیردرکشور نگرانی اش را ازوقوع انفجار روزچهارشنبه گذشته درمربوطات حوزه نهم امنیتی کابل ابرازداشته، گفت که مسئولین نهادهای استخباراتی باید مسئولیت‌های‌شان را درجلوگیری ازهمچو حوادث ادا نمایند و نیز ازمسئولین امنیتی خواست تا آنعده محصلین که در درگیری‌های پوهنتون کابل دخالتی نداشته باشند، ازحبس رها گردند.

      محمدعلم ایزدیار با آن‌که برسرکوب دشمن تأکید نمود، ازسکتورامنیتی خواست تا درهنگام عملیات‌های شبانه وهوایی ازدقت لازم کارگرفته به افراد ملکی زیان نرسانند ونیزهرچه عاجل به مشکلات موجود امنیتی درساحات سرحوض، گرزیوان وپشتونکوت ولایت فاریاب رسیدگی نمایند.

     نایب اول ضمن تأکید برشفافیت آرای بایومتریک وفهرست رای دهندگان، ازکمیسیون‌های انتخاباتی خواست که به هیچگونه فشارهای سیاسی ومعاملات دیگرتن نداده به اراده و آرای پاک مردم ارج گذارند ونیز برگرفتاری افراد مسلح غیرمسئول درسراسرکشور بدون استثنا تأکید نمود.

    وی بر موارد اتهام علیه رییس واعضای فدراسیون فوتبال کشور، تطبیق فراگیر قوانین، ادغام وایجاد ادارات مستقل نیز صحبت نموده به کمیسیون‌های مربوطه وظیفه سپرد تا موضوعات فوق را بامسئولین ذیربط به بررسی نمایند ونیزقرارشد که یک هیئت مجلس جهت بررسی مشکلات منجمله بررسی خرید و فروش اطفال درولایت هرات به آن ولایت سفرنمایند.

    ایزدیارهمچنان روی تامین صلح فراگیرکه دست‌آوردهای مردم باید درآن بجایش باقی بماند تأکید داشته، گفت درپروسه صلح علاوه ازایجاد اجماع ملی ، تلاش صورت گیرد که کشورهای همسایه، منطقه وجامعه جهانی به یک اجماع عمومی برسند زیرا تک روی‌ها نتیجه مثبت نخواهد داشت.

11-Qaws97-JAL3.JPG

       همچنان درجلسه سناتورمحمد حسن هوتک گزارش اشتراک هیئت مشرانوجرگه شورای ملی را در دهمین مجلس مجمع تشخیص مصلحت نظام دادگاه بین المللی کیفری و قضایی (CAP-ICC) و چهلمین مجلس انجمن سالانه PGA در رابطه به شورای مشورتی نمایندگان پارلمان‌ها برای جرایم بین المللی و نقش قانون که در شهرکیف کشور اوکراین برگزارگردیده بود به مجلس ارایه نمود.  دراین جلسه رویکرد حقوق قربانیان به عدالت کیفری بین المللی، مشارکت و بازپرداخت‌ها با توجه ویژه به حفاظت از قربانیان جنسی و جنسیتی خشونت، جرم و جنایت داخلی و قضاوت در مورد جنایات ملی و بین المللی، تعقیب جرایم بین المللی و چالش‌ها، اصلاح قوانین کیفری و سایر قوانین کیفری، تجهیز سیستم‌های ملی به منظور بررسی، پیگرد قانونی، تجزیه و تحلیل خطرات مربوط به حمایت از فرآیندهای عدالت انتقالی در مقابل مبارزه با مصونیت ازمجازات، تحقیق و رسیدگی به جنایات بین المللی، نقش نمایندگان درراستای چارچوب موثر و کارآمد برای همکاری ملی و بین المللی مقامات قضایی وگسترش اختیارات محکمه جرایم بین المللی مورد بحث قرارگرفت.

    درختم جلسه سناتورمحمدحنیف حنفی گزارش بازدید نظارتی هیئت کمیسیون سمع شکایات را ازمحبس مرکزی پلچرخی به جلسه ارایه نمود که تفصیل آن درجریان اخبارکمیسیون‌های مجلس به نشرخواهد رسید.

    طبق یک خبردیگرشماری ازاعضای نهادهمگرایی جوانان درچوکات برنامه‌های آموزشی ومشاهداتی ریاست اطلاعات وارتبارط عامه دارالانشای مشرانوجرگه امروزازجریان جلسه عمومی بازدید به عمل آورده و ازسوی سناتورگلالی اکبری معاون کمیسیون اموردفاعی وتیمورشاه قویم معاون امورپارلمانی ومسلکی دارالانشای  مجلس، پیرامون مسایل پارلمانی معلومات مفصل به آنان ارایه گردید.