صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۳ ثور ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۴ عقرب ۱۳۹۷ هجری شمسی

جلسات کمیسیون‌های مشرانوجرگه شورای ملی امروز روی مواردمختلف تدویرگردید

درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست انجنیراجمدجاوید روف با حضورداشت برخی مسوولان وزارت صحت عامه ومعاونین جمعیت هلال احمر، پیرامون چگونگی روند اعزام بیماران به خارج ازکشور بنابرعدم امکانات تداوی آنان درافغانستان ومشکلات اقتصادی شان مباحثی صورت گرفت.

نخست مسوولان جمعیت هلال احمرکشورگفتند که تاکنون توانسته اند حدود 8هزارتن ازکودکان مصاب به سوراخ قلب را که امکانات تداوی شان درداخل کشورمساعد نبوده ویا دچارمشکلات حاد اقتصادی بوده اند، به بیرون ازافغانستان جهت معالجه انتقال ومورد معالجه قرارگرفته اند؛ اما ازآنجای‌که این روندمصارف هنگفت را می‌طلبد جمعیت هلال احمر باید ازسوی نهادهای ملی وبین المللی مساعدت وتمویل گردد.

سپس مسوولان وزارت صحت عامه درمورد توضیحات همه جانبه ارایه نموده، گفتند بیماران مزمن و صعب العلاج ازطریق این وزارت جهت تداوی به خارج ازکشورفرستاده شده اند.

همچنان کشورهندوستان حدودپنج میلیون دالر وعربستان سعودی مبلغ 18میلیون دالررا به منظورتداوی مریضانی که امکان معالجه شان در داخل وجود نداشته و بیماران که دچارمشکلات اقتصادی شدید بوده‌اند مساعدت صورت گرفته است و باشفافیت وبدون تبعیض بیماران را به خارج کشورفرستاده است.

 14-Aqrab97-Bio.JPG

توضیحات مسوولان مورد قناعت اعضای کمیسیون قرارگرفته، ابرازامیدواری گردید که این روندبشردوستانه تداوم یابد.

       درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست محمد هاشم الکوزی، مسوولان بندرتورخم پیرامون امورکاری وجلوگیری ازمواد انفجاری به داخل کشور وبرخی مسایل دیگرمعلومات ارایه نموده گفتند بنابرتغییرپالیسی وزارت مالیه حدود پنج هزار وسایط  درنزدیکی بندرتوقف داده شده است وافزودند بخاطرجلوگیری ازمواد انفجاری وجلوگیری ازقاچاق اموال روزانه حدود دوصد موترباربری مورد چک وبازررسی قرارمی‌گیرد وافزودند ظرفیت این اداره ازنگاه تشکیلاتی محدود بوده باید تشکیل آن افزایش یابد تا همزمان چندین واسطه نقلیه مورد بازرسی قرارگرفته ازفساد هم تاحدی زیادی جلوگیری به عمل آید و اضافه نمودند این اداره بخاطرجلوگیری ازفساد، چندین تن را غرض بازپرس به اداره لوی سارنوالی معرفی نموده است. همچنان دراین نشست یکتن ازنماینده تاجران نیز ازعبور وسایط زورمندان وبرخی مسایل دیگرشکایت نموده خواهان توجه جدی وسرعت عمل درکارمسوولان گردید.

دراخیررئیس کمیسیون ازخرابی قصدی سکنرها یاد آوری نموده یک سلسله هدایات لازم را بخاطربهبود امورارایه نمود.

      دربخش دیگرجلسه کمیساربند ولایت نیمروز پیرامون امورکاری آن بخش معلومات ارایه نموده گفت دراین بندرهیچگونه سکنربخاطرچک وسایط وجود ندارد که باید دراین زمینه توجه لازم صورت گیرد ونیز موصوف ازبازبودن مرزها با کشورایران یاد آوری نموده، گفت باید مرزهای باز تحت کنترول قرارگیرد تا عایدات کشوربلند رفته وجلو ورود اموال غیرقانونی گرفته شود.

      دراخیرجلسه شکایت واصله ازعدم گرفتاری یکتن قاتل با آمر ومعاون حوزه ششم امنیتی پولیس شهرکابل مطرح گردید.

ایشان ضمن ارایه توضیحاتی گفتند درصورتیکه اسناد ومدارک وجود داشته باشد درگرفتاری مجرمین اقدامات جدی خواهند کرد.

14-Aqrab97-Dfai.JPG 

درجلسه کمیسیون مواصلات و مخابرات به ریاست الحاج لطف الله بابا، پیرامون مشکلات رؤسای مخابرات ولایات که بست‌های شان در رقابت گذاشته شده است، صحبت گردید آن‌ها مدعی اند به اساس فیصله کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی بست‌های واحدهای دومی وزارت مخابرات را به رقابت گذاشته در مغایرت با ماده 16 و 19قانون کارکنان خدماتی ملکی می‌باشد، در زمینه رئیس دارالانشای کمیسیون اصلاحات اداری و رئیس منابع بشری وزارت مخابرات معلومات داده، گفتند که این کمیسیون درهماهنگی با ادارات مربوطه مطابق به فیصله شماره 5 شورای عالی حاکمیت قانون عمل می‌نماید که شامل موارد ذیل می‌باشد ریاست‌های که در آن شخص بیشتر از 5 سال در آن کار نموده باشد، شخص که خلاف رشته در آن ریاست مصروف وظیفه باشد ، شخصی که درجه تحصیل اش پایین‌تر ازلیسانس باشد ، در لایحه وظایفش بیشتر از 30 فیصد تغییرات وارد نموده باشد.

قابل یاد آوری است که در سایر ادارات غیرعوایدی هفت سال در نظر گرفته شده یعنی شخصی که در بست ریاست یک اداره غیر عواید ایفای وظیفه می‌نماید نمی‌تواند بیشتر از هفت سال کار کند و بعد از سپری نمودن هفت سال بست به اعلان گداشته می‌شود.

کمیسیون بعد از استماع توضیحات موصوف تاکید نمود این کمیسیون ازهرنوع طرح اصلاحاتی در راستای مسلکی سازی و تقویت سیستم اداری در افغانستان مطابق قانون، حمایت می‌نماید و در زمینه معضله اعلان بست‌های متذکره کمیسیون در روشنایی قانون تصمیم اتخاذ خواهند نمود.

 14-Aqrab97-Mukhabirat.JPG

    درجلسه کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف، با معاون اداری و رئیس عمومی مالی واداری لوی سارنوالی درخصوص مصرف بودجه سال جاری ونیازمندهای سال آینده آن اداره بحث وتبادل نظرصورت گرفت.

    نخست مسوولان مذکورازفعالیت ودستاوردهای شان درسال مالی 1397 معلومات ارایه نموده درمورد زیرساخت‌ها درولایات نورستان، دایکندی، کاپیسا، لغمان وسایرمناطق دیگرمعلومات ارایه نموده گفتند بودجه انکشافی آن اداره حدود نود فیصد به مصرف رسیده است وافزودند پروژه‌های انکشافی که کاراعمار آن طریق وزارت امورشهرسازی پیش می‌رود خیلی بطی بوده ایجاب می‌نماید که صلاحیت به ادارات مربوط داده شود تا پروژه‌های انکشافی به خوبی وعندالموقع انجام شود.

   ایشان ازبازنگری درقوانین، طرزالعمل‌ها ولوایح کاری یاد آوری نموده گفتند صدها دوسیه نسبتی جرایم مختلف ازطریق لوی سارنوالی طی مراحل گردد به وغرض صدورحکم به مراجع قضایی فرستاده شده است.

    همچنان درجلسه  لوی سارنوالی درقسمت نیازمندی‌های آن اداره درسال مالی آینده درکدهای 21 و22 گفتند چهل فیصد کسربودجه درقسمت تحکیمات امنیتی برای ولایات که ازاثرحملات دشمنان صلح وثبات تخریب گردیده مد نظرگرفته شود ونیز یکمقدار پول برای تقاعد پرمنفعت کارمندان نهادهای عدلی وقضایی، اضافه کاری واستخدام کارمندان باالمقطع مد نظرگرفته شود.

  دراخیرجلسه کمیسیون ازارایه گزارش مسئولان لوی سارنوالی ابرازامتنان نموده یک سلسله پیشنهاداتی را برای تامین امنیت سارنوالان وبرخی مسایل دیگر ارایه نمودند.

14-Aqrab97-Adli.JPG 

درجلسه کمیسیون امور اقوام و قبایل به ریاست محمد آجان منگل ، برعلاو ه بررسی عرایض واصله، در مورد 1500 خانواده‌ که دراثر جنگ‌های اخیر در ولایت تخار بیجا شده اند، صحبت گردیده وتاکید به عمل آمد تا وزارت عودت و مهاجرین ومسدولین ارگان‌های مربوطه حکومت درراستای حل این مشکل اقدامات عملی نمایند.

هکذا درجلسه روی نتایج انتخابات ولسی جرگه مباحثی صورت گرفته و تاکید گردید که کمیسیون‌های انتخاباتی آرای پاک وناپاک انتخابات ولسی جرگه را ازهم تفکیک نموده صندوق‌های که قرنطین شده اند، درحضورداشت ناظرین ملی وبین المللی بررسی گردد.

در بخش اخیراعضای کمیسیون پیرامون آتش سوزی جمعه شب درجاده نادرپشتون شهرکابل که خسارات بسیارسنگینی بربخش تجارتی کشور برجا گذاشت شدیداً ابرازنگرانی نموده، گفتند امکان آن می‌رود که میلیاردها افغانی به دکانداران خساره وارد شده باشد حادثه مذکور وظرفیت کاری اطفائیه به طور جدی موردبررسی قرارگیرد.

 14-Aqrab97-Aqwam.JPG

  درجلسه کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه به ریاست محمد عظیم قویاش، عدم حضورمکررمعین عواید وگمرکات وزارت مالیه باعث شد که درمورد علت توقف هزاران کانتینرمال تجاره دربنادرکشور وشکایات تجاران ملی رسیدگی لازم صورت نگیرد؛ اما کمیسیون ازعدم حضورمکرر وی درنشست‌ها بی توجهی به شورای ملی  وقانون‌گریزی دانسته از آن شدیداً انتقاد نموده، فیصله نمود که وزارت مالیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان درسوانح معین عواید وگمرکات اخطار درج نماید.

14-Aqrab97-Mali.JPG 

درجلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست طیبه زاهدی معاون کمیسیون، اعضای کمیسیون از تلاش‌های  رئیس اجرائیه کشوربه منظوربازدید از ساحه آتش سوزی و وعده همکاری  و کمک به دوکاندار داران مارکیت خیرخواه و مارکیت های همجوار آن افزودند لازم است که رهبران حکومت وحدت ملی در همآهنگی با نهاد ها وموسسات همکار زمینه‌های اعطای قرضه‌های کوچک را جهت فعالیت دوباره دوکان داران متضرر فراهم سازند ونیزاز تلاش‌های قوماندان امنیه کابل ومنسوبین آن در خاموش سازی آتش ابرازقدر دانی گردید.

همینگونه درچلسه پیرامون نقش معادن در دورنمای اقتصادی افغانستان بحث صورت گرفته گفته شد که افغانستان يکی از کشورهای است که دارای معادن و منابع طبيعی فراوان می‌باشد؛ اما متاسفانه تا کنون از معادن و منابع طبيعی که اساسی ترین پایه‌های اقتصاد راتشکیل می‌دهد، برای توسعه و خودکفايی اقتصادی کشورتلاش‌های مثمری صورت نگرفته است ونیزبه دلايل تداوم جنگ و خشونت‌ها حکومت‌ها نتوانسته اند ازمعادن و منابع طبيعي کشور را بصورت درست مديريت نماید.

اعضای کمیسیون ضمن ارایه برخی پیشنهادات ونگرانی ازاستخراج غيرقانوني و قاچاق معادن کشور افزودند عدم استفاده از اين منابع باعث شکنندگی وضعيت اقتصادی کشور، افزایش میزان فقردرو سبب مهاجرت‌های غيرقانونی شهروندان به بیرون ازکشورشده است وتاکید شد که وزارت معادن در جذب کادرهای مسلکی تلاش نموده و به منظوراستفاده درست از منابع طبیعی برنامه‌ها وپلان منظم را روی دست گیرد .

دربخش دیگرجلسه پیرامون اجراآت کاری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی بحث گردیده، فیصله بر آن شد تا  وزیر وبرخی مسوولین دیگر وزارت دولت در امور رسیده گی به حوادث در یکی از جلسات بعدی کمیسیون درمورد معلومات دهند.

 در اخیرجلسه اعضای کمیسیون نگرانی‌های شان را از بلند رفتن یکبارگی مواد سوخت و مواد خوراکی در فصل زمستان در شهر کابل وبرخی از شهرهای دیگرابرازداشته، قرار شد تا مسوولین مربوطه در یکی از جلسات بعدی کمیسیون  در زمینه توضیحات دهند.

 14-Aqrab97-Rifai.JPG

درجلسه کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی به ریاست لیلما احمدی معاون کمیسیون، پیرامون نشرات وپالیسی‌های نشراتی رسانه دراوضاع کنونی کشوربحث گردیده تاکیدشد که رسانه‌ها تلاش نمایند با استفاده ازبرنامه‌های خوب وحفظ وحدت ملی مردم رابه صلح وهمدلی تشویق و ترغیب نمایند.

دربخش دیگرجلسه پیرامون روند تدریس درمکاتب ولیسه‌ها درحالی‌که هوا روی به سردشدن می‌رود و بخصوص ساحات سردسیربحث گردیده، تاکید شدکه وزارت معارف درساحات سرد ومکاتب که درفضای آزاد بدون تعمیردروس شانرا پیش می‌برند توجه جدی نماید ونیزدرجلسه به عرایض واصله رسیدگی لازم صورت گرفت.

 14-Aqrab97-Farhangi.JPG

   درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست صدیقه بلخی، پیرامون چگونگی مصرف بودجه سال جاری ادارات حکومتی و افزایش بودجه دربخش جندرسال آینده مباحثی صورت گرفت و قرارشد که با مسوولان جندر وزارتخانه‌ها وریاست‌های مستقل نشست استماعیه تدویرگردیده، روی مسایل مربوط صحبت به عمل آید.

دربخش دیگرجلسه ازایجاد زمینه‌های کاری برای زنان درادارات دولتی به ویژه اداره محلی ولایت پکتیا ستایش به عمل آمد.

14-Aqrab97-Zanan.JPG 

درجلسه کمیسیون امورمعلولین و بازماندگان شهدا به ریاست نفیسه سلطانی، قراربودرئیس عمومی اداره حمایت ازافراد دارای معلولیت وورثه شهدا پیرامون بودجه سال1398، مشکلات درپرداخت معاشات معلولین وورثه شهدا ازسال‌های1393الی 1396، مشکلات بورسیه‌های تحصیلی وبرخی موارددیگرتوضیحات دهند؛ امابنابردلایل نامعلوم موصوف به جلسه کمیسیون شرکت نورزیدکه موردانتقاد شدیداعضای کمیسیون قرارگرفت. 

دربخش دیگرجلسه روی بودجه مالی 1398 اداره ملی حمایت ازافراد دارای معلولیت وورثه شهدا،مشکلات دربخش تعلیم وتربیه ، بورسیه ها، مشکلات درمکاتب لیسه‌های مسلکی نابینایان وناشنوایان درمرکز و ولایات وبرخی موارد بحث گردیده، قرارشد رئیس عمومی اداره حمایت ازافراد دارای معلولیت وورثه شهدا، معین امورمحصلان وزارت تحصیلات عالی، رئیس عمومی اداره تعلیمات تخنیکی ومسلکی ورئیس معارف شهردرجلسه کمیسیون مورخ23عقرب درزمینه توضیحات دهند.