صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۳ ثور ۱۳۹۸

 دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۳ عقرب ۱۳۹۷ هجری شمسی

 درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه که دردوبخش به ریاست فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس وداکترمحمد آصف صدیقی نایب دوم تدویر گردید روی مسایل جاری کشور مباحثی صورت گرفت.

13-Aqrab97-JAL1.JPG

     درمباحث آزاد جلسه از نتایج آتش سوزی جمعه شب درجاده نادرپشتون شهرکابل که خسارات بسیار سنگینی برسکتور تجارتی کشور برجا گذاشت شدیداً ابرازتأسف وناراحتی گردید که در آن اجناس قیمتی وپر بهای بیش ازیک هزاردکان حریق گردیده واحتمال میرود ملیاردها افغانی به دکانداران خساره وارد شده باشد که متاسفانه تیم های اطفاییه نتوانسته این آتش سوزی مدهش را در همسایگی خود به موقع مهارسازند که بعد از سه شبانه روز هم آتش را به کلی خاموش نتوانستند زیرا مهارت های این اداره همیشه تحت سوال بوده وایجاب می کند که این حادثه وتمام علل وعوامل آن به شمول ظرفیت کار اطفاییه به طورجدی بررسی گردد وبه دکاندران کمک های مالی مناسب صورت گیرد.

    هکذا برخی سناتوران درمورد علل وعوامل کشته شدن مولانا سمیع الحق رهبر جمعیت علمای پاکستان معروف به پدر معنوی طالبان گفتند که موصوف در این اواخربه صلح افغانستان تمایل داشت وممکن است قتل وی جنبۀ استخباراتی داشته باشد تا به پروسه صلح افغانستان موانع ایجاد کنند به هرحال مرگ وی باید برای جنگ افروزان یک درس باشد تا به قتل مردم بیگناه مبادرت نورزند.

   همینگونه تاکید گردید که کمیسیونهای انتخاباتی آرای پاک وناپاک انتخابات ولسی جرگه را ازهم تفکیک نموده صندوق های که قرنطین شده اند، درحضورداشت ناظرین ملی وبین المللی بررسی گردد وافزودند به اساس تقویم انتخابات ریاست جمهوری که در29 حمل سال آینده برگذار خواهد شد ؛ این تاریخ از نگاه وضع جوی کشور به خصوص در مناطق سرد سیر مساعد نمی باشد و کمیسیون انتخابات همچنان آمادگی کامل تخنیکی را ازهرلحاظ داشته باشد

13-Aqrab97-JAL2.JPG.

      همین ترتیب درجلسه سناتور رحمت الله اچکزی یکی ازبسته گان سترپاسوال شهید عبدالرازق خان ازرهبری نظام وسایرشهروندان کشوربخاطرابرازهمدردی شان با فامیل مرحومی ابرازسپاسگزاری نموده تاکید داشت که باید تحقیقات جدی بخاطردریافت عاملین این جنایت صورت گیرد ونیز از مجلس سنا به خاطرپیشنهاد نام گذاری اکاد می پولیس به نام وی وپیشنهاد لقب قهرمان ملی وازمسوولان ومردم ولایات پروان، بدخشان وکندزکه یک یک جاده را بنام عبدالرزاق اچکزی مسمی نموده اند نیزسپاسگذاری نمود.

     هکذا درجلسه امروز درمورد چگونگی برگزاری نشست صلح مسکو وتاثیرات آن بر پروسه صلح، افزایش افراد معتاد درجاده های شهرکابل وفروش علنی مواد مخدر، غیرموثردانستن سیستم حزبی انتخابات، تلاش دشمنان بخاطرنا امن سازی مناطق امن ولایت غزنی، پیشنهاد ایجاد شورای نظامی ازسوی رئیس جمهور بخاطرمدیریت جنگ، توجه به تامین امنیت شاهراه های عمومی، تاکید بربررسی جنایت حکیم شجاعی درولایت ارزگان، بازسازی آرامگاه سید جمال الدین افغان، تاکید بر بررسی علت سقوط یک چرخبال درولایت فراه که منجر به تلفات سنگین گردید و چگونگی جنگ شدید میان حکومت ومخالفین درمنطقه شیوه بدخشان وبیجاشدن مردم ازاین منطقه وبرخی مسایل دیگر مطرح بحث قرار گرفت .

درجمعبندی مباحث ، داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم که یک بخش جلسه را ریاست کرد؛ گفت که حکومت باید قضیه شهادت جنرال عبدالرازق را طورجدی پیگیری نموده وجزئیات آنرا با مردم شریک سازد وافزود که این موضوع و سقوط چرخبال درولایت فراه که باعث شهادت شماری از مسنوبین ملکی ونظامی گردید درجلسه بعدی با رهبری سکتور امنیتی مطرح بحث قرار خواهند گرفت .

موصوف ازعدم صداقت همکاران بین المللی نیز سخن گفت که متأسفانه آنان برخلاف تعهدات شان ،تجهیزات لازم وکافی را دراختیار نیروهای امنیتی ودفاعی کشور قرارنمیدهند و درجبهات جنگ طور که لازم است همکاری نمی نمایند.

نایب دوم اضافه کرد هرگاه اراده طالبان عوض شود ویاهم به واقعیت پی ببرند مثل مولاناسمیع الحق ازسوی حلقات استخباراتی ازبین برده خواهندشد و ازآنان خواست تا دست ازجنگ های تحمیلی برداشته وبه زندگی مصالحت آمیز روبیاورند؛ ونیز ضمن انتقاد ازسخنان برخی علمای پاکستان درقبال جنگ افغانستان ازحکومت آنکشور خواست تا جلوتوطیه گران را گرفته برای همزیستی مسالمت آمیز سعی ورزند ونیز خواستار آنشد که شورای علمای افغانستان همچو موارد اسلام ستیزی آنانرا محکوم ودربرابر آنان واکنش نشان دهد

13-Aqrab97-JAL3.JPG.

داکترصدیقی ضمن حمایت ازطرح کمیسیون مستقل انتخابات گفت باید انتخابات شورای های ولایتی وولسوالی از انتخابات ریاست جمهوری جداگانه تدویر یابد وزمینه های بهتری برای شفافیت وتأمین عدالت درپروسه انتخابات به وجود آید؛ همینگونه درمورد نشست مسکو گفت هرنشستی که درپروسه صلح کشور مفید واقع گردد مورد حمایت مردم می باشد؛ اما بهترخواهد بود که فدراتیف روسیه حکومت افغانستان را درهمچو موارد به طورلازم وهمه جانبه درجریان قراردهد ونباید اینگونه نشست ها بخاطر مخالفت های سیاسی و تضعیف ساختن نقش  کشورهای دیگر تدویریابد.

دراخیر ضمن ارجاع برخی موارد به کمیسیونهای مربوطه آن ازحکومت خواست تا به مشکل پیش آمده جنگی در ولایت ارزگان رسیدگی جدی نماید وبه نگرانی های مردم خاتمه دهد.