صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۳ ثور ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۲ عقرب ۱۳۹۷ هجری شمسی

کمیسیون‌های مشرانوجرگه امروزطی جلسات شان موضوعات مختلفی رابه بحث گرفتند.

درجلسه کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه به ریاست محمد عظیم قویاش، ازآتش سوزی چندین مارکیت درجاده نادرپشتون شهرکابل ابرازتاسف گردیده، گفته شد که دکانداران مدعی اند به اثردیررسیدن کارمندان آتش نشانی اکثریت اموال تجاران و دکانداران حریق ویا دزدی شده است که باید مسوولان ذیربط پاسخ ارایه نموده و درضمن همرای شان کمک صورت گیرد تا هرچه زودتردکان‌ها اعمار وبه دسترس شان قرارداده شود.

کمیسیون درزمینه فیصله نمود که دراین اواخردرمرکز وولایات دکان‌های وسرای‌ها حریق گردیده وخسارات هنگفت مالی را به بارآورده است ایجاب می نماید نشست مشورتی با قوماندان امنیه کابل، رئیس اطفائیه، رئیس اتاق‌های صنعت وتجارات، رئیس بیمه ملی افغان ونمایندگان متضرین صورت گیرد.

12-Aqrab97-Mali.JPG 

درجلسه کمیسیون امورشوراهای ولایتی، مصونیت وامتیازات به ریاست قاری میرحاتم تره خیل، نامه شورای ولایتی کنرمطالعه شد که درآن آمده است، ازمدت هشت سال بدینسو مسیرشاهراه ولسوالی‌های اسمار، ناری وغازی آباد ولایت کنر نا امن بوده وهمواره عابرین مورد آزار واذیت قرارمی‌گیرند وحتی یکتعداد دراین مسیرجان‌های شانرا ازدست داده اند که باید توجه لازم درزمیه صورت گیرد. کمیسیون نگرانی‌های باشندگان ولایت کنر را موجه دانسته، اطمینان داده شد که موضوع را با مسوولان ذیربط مطرح خواهند کرد.

12-Aqrab97-Emtiazat.JPG 

درجلسه کمیسیون امورمعلولین وبازماندگان شهدا به ریاست نفیسه سلطانی، ازسانحه دلخراش هوایی که درآن یک چرخبال اردوی ملی سقوط نموده ابرازتاسف گردیده و به شهدا بهشت برین وبه بازماندگان آن صبرجمیل استدعا شد.

دربخش دیگرجلسه ازرئیس جمهورکشوربخاطرمعرفی نمودن رئیس عمومی اداره ملی افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا ابرازسپاسگزاری گردید وازرئیس مذکورخواسته شد که درحصه تقرری‌ها به ویژه سطح رهبری آن اداره سعی نماید که افراد دارای معلولیت گماشته شود.

دراخیرجلسه روی چگونگی بودجه ملی سال مالی 1398 دراداره ملی افراد داری معلولیت و ورثه شهدا صحبت و قرارشد که درنشست چهاردهم عقرب رئیس اداره مذکوراشتراک ورزد.

12-Aqrab97-Malolin.JPG 

درجلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست، ریاست طیبه زاهدی معاون کمیسیون،  اعضای کمیسیون پیرامون آتش سوزی در مارکیت تجارتی خیرخواه و برخی مارکیت‌‎های همجوار آن در ناحیه دوم شهر کابل، تعلل مسوولین اطفائیه در خاموش سازی آتش، چپاول اموال دوکان داران و تجاران توسط افراد و اشخاص و ممانعت دوکان داران ازسوی پولیس حین تخلیه اموال شان بحث نموده، تاکیدکردند که حکومت ضمن توظیف هیئت بخاطری بررسی قضیه ، برای تجاران و دوکان داران با اعطای قرضه دوباره زمینه‌های لازم کاری را برای آن‌ها فراهم سازند.

دربخش دیگرجلسه اعضای کمیسیون پیرامون برچوی‌های غیر منظم برق درشهرکابل بحث نموده، تاکید کردند که مسوولین برشنا شرکت برای توضیحات بیشتر دریکی ازجلسات بعدی کمیسیون حضوریابند.

به همین‌گونه درجلسه پیرامون چگونگی استفاده ازصفحات اجتماعی و آدرس‌های مبهم صحبت گردیده گفته شدکه باید در صفحات اجتماعی از تحقیر وتوهین بزرگان و شخصیت های ملی وسیاسی جلوگیری صورت گرفته و نهادهای مسوول در زمینه شناسایی افراد واشخاصیکه به تفرقه افگنی و تعصبات دامن می‌زند اقدام جدی نمایند.

همچنان درجلسه ضمن بحث روی انتخابات پارلمانی 28میزان وبرخی چالش‌ها درآن، تأکید صورت گرفت که باید انتخابات شوراهای ولایتی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار گردد و کمیسیون‌های انتخاباتی نباید قانون انتخابات را زیر پا گذارند وبرکمیسیون‌های انتخاباتی لازم است که در رفع چالش‌های موجود اقدام و نگذارند که چنین مشکلات در انتخابات‌های بعدی تکرار شود.

 دراخیرپیرامون برخی شکایات واصله مبنی برعدم پرداخت حقوق متقاعدین ، اخذ پول گزاف از مشترکین توسط شرکت های آب رسانی خصوصی، استفاده بی رویه از آب آشامیدنی وبرخی موضوعات دیگر بحث صورت گرفته تصامیم لازم اتخاذشد.

12-Aqrab97-Rifai.JPG 

درجلسه کمیسیون امورتقنینی عدلی وقضایی به ریاست محمدحسن هوتک معاون کمیسیون، ضمن رسیدگی به عرایض واصله گزارش ریاست اداره عالی بررسی، پیرامون بررسی رعایت قوانین ومقررات عواید سال مالی1395 مطالعه گردیده، قرارتدقیق بیشتربه جلسه بعدی موکول شد و نیزاز وزارت مالیه خواسته شد تا درقسمت حصول عواید باقی مانده آن اداراتی که درگزارش به آن اشاره گردیده است توجه جدی نماید.

12-Aqrab97-Adli.JPG 

درجلسه کمیسیون اموردینی ، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی به ریاست لیلما احمدی معاون کمیسیون،روی اعلان تقویم انتخابات ریاست جمهوری دربهارسال 1398 ، طی مراحل پروسه انتخابات ولسی جرگه وبرخی موارد دیگرصحبت گردیده، ازحضورهمه اقشارافغانستان به شمول معلمین که این پروسه ملی را به اکمال رسانیدن تمجید به عمل آمد.

دربخش دیگرجلسه ازتلاش‌ها درجهت تامین صلح سراسری درکشوروحمایت ازاین پروسه وتلاش‌های سیاسیون و شورای عالی صلح قدردانی به عمل آمد ونیزدرجلسه به عرایض واصله رسیدگی صورت گرفت.

 12-Aqrab97-Farhangi.JPG

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست حاجی محمد حنیف حنفی، شکایت سناتورمنتخب ولایت بلخ مبنی برفشار ریاست تصفیه کابل برتخلیه جایداد وقیمت گذاری جاید تحت تضمین شرکت ابوذر سخی یار  با رئیس کمیسیون کابل بانک محمد نعیم حقمل ورحمت الله سوله مل معاون تصفیه کابل بانک مطرح بحث قرارگرفت.

ایشان ضمن ارایه توضیحاتی گفتند کمیته قیمت گذاری جایداد ازسوی مقامات کابل بانک جهت حل معضله توظیف گردیده تا به شکایت رسیدگی صورت گیرد.

کمیسیون سمع شکایات پس ازاستماع توضیحات طرفین تاکید نمود که به مشکل پیش آمده مطابق قوانین نافذه رسیدگی لازم صورت گیرد.

دربخش دیگرجلسه عدم دسترسی ولایات درجه سوم به رشته های طب خصوصی قشر اناثا درحضور داشت سپوژمی وردک معین پالیسی ومسلکی وزارت امورزنان ومسعود توخی رئیس عمومی اداره خدمات ملکی کمیسیون اصلاحات اداری  مورد بحث قرارگرفت.

مسوولان ضمن ارایه توضیحاتی گفتند وزارت امورزنان وکمیسیون اصلاحات اداری همواره درصدد دریافت راه حل مناس بخاطرشمولیت قشراناث دربست های خالی وادامه تحصیل ایشان درپوهنتون های می باشد ودرزمینه نیزدرمرکز وولایات درصدد ایجاد پالیسی می باشد که ازحقوق حقه بانوان دفاع صورت گیرد.

12-Aqrab97-Shikayat.JPG 

درجلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست الحاج لطف الله بابا، موضوعات پیرامون نشر اخبار مراجع دولتی، عدم رعایت زمان نشر، کم توجهی به اخبارکمیسیونهای مشرانوجرگه وبرخی کاستی های دیگر بامسئول شبکه خبرتلویزیون ملی مطرح گردید.

اما درنخست ازعدم حضوررییس عمومی رادیوتلویزیون ملی انتقاد به عمل آمده گفته شد درصورتیکه تلویزیون ملی وقت کافی برای نشراخبارکمیسیون های مشرانوجرگه نداشته باشد بهتر است تا اخبارآنرا بعد از ختم سرویس خبری ساعت هشت به نشر برساند درغیرآن تأخیر قابل قبول نمی باشد.

مسئول شبکه خبر رادیوتلویزیون ملی ضمن پذیرفتن برخی کاستی ها دراین مورد تعهدسپرد که سعی خواهند ورزید تا به مشکلات پیش آمده رسیدگی لازم صورت گیرد.

دربخش دیگرموضوعات محدودبودن خدمات مخابراتی، پایین بودن خدمات انترنتی، عدم رضایت مشترکین، محدودبودن ساحه فعالیت، نصب پایه های جدیدمخابراتی درساحات مختلف به ویژه ولسوالی رودات ولایت ننگرهار وولسوالی مالستان ولایت غزنی به مسئولین شبکه های مخابراتی افغان تیلیکام وسلام مطرح بحث قرارگرفت.

مسئولین یاد شده درپاسخ هایشان ضمن یاد آوری از پروسه طولانی تدارکاتی بیان داشتندکه باوجود تهدیدات امنیتی دربیشترین نقاط کشور فعالیت هایشان جریان دارد وتلاش صورت گرفته است تا تمامی آنتن های آن فعال وبرای مردم عرضه خدمات نمایند، وتعهدسپردند آنتن های که بامشکلات تخنیکی مواجه می باشد به زودی دوباره فعال خواهندگردید.

آنان افزودند درنظراست تا مناطق که ازخدمات مخابراتی محروم اند درآن 500آنتن جدید نصب گردد تا علاوه ازارایه خدمات درعواید دولت نیزافزایش بمیان آید.

12-Aqrab97-Mukhabirat.JPG 

دراخیر روی مشکلات موجود درعرضه خدمات مخابراتی شبکه های روشن و ام تی ان بحث وفیصله صورت گرفت که مسئولین شبکه های یاد شده دریکی ازجلسات کمیسیون به نگرانی ها وشکایات واصله پاسخ ارایه نمایند.

درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست محمدهاشم الکوزی ،مشکلات چون عدم پرداخت معاشات پولیس ازماه ها بدینسو، عدم اجرای رخصتی هایشان، مشکلات محبوسین، مشکلات درتبدیلی ها وبرخی موارد دیگر با رییس عمومی محابس وتوقیف خانه ها، رییس پیژنتون وقوماندان قطعات خاص وزارت امورداخله مطرح گردید.

لوی پاسوال عبدالعلیم کوهستانی رییس عمومی محابس وتوقیف خانه ها گفت درتبدیلی های محبوسین که مدت حبس شان پایین تر ازپنج سال باشد واگرداوطلبانه حاضرباشند تا به ولایت تبدیل گردند به مصرف شخصی شان این کار صورت می گیرد  وآنانی که مدت حبس شان کمتر ازده سال باشند نوبت وار به ولایت مربوطه تبدیل میگردند؛ همچنان روی کارساخت شفاخانه 50بستر وایجاد سهولت ها برای مریضان صعب العلاج برخی توضیحات ارایه نموده گفت محبوسین که به اعدام محکوم شده اند درکمیته قوانین به ریاست معاون دوم رییس جمهور فیصله شده است تا اعدام شان به حبس تبدیل گردد.

رییس کمیسیون بعد از استماع گزارش از جنرال کوهستانی خواست تا آنعده منسوبین که برخورد نادرست  وتبعیض آمیز می نمایند برخورد قانونی صورت گیرد وجلو چنین اقدامات شان باید گرفته شود.

سپس پاسوال نعمت الله حیدری رییس پیژنتون وزارت امورداخله گفت مشکلات زیادی دراین اداره موجود بوده وارزیابی های درحال جریان است تا به این مشکلات تاحد ممکن رسیدگی صورت گیرد؛ ودراین زمینه خواهان همکاری کمیسیون شد.

12-Aqrab97-Dfai.JPG 

موصوف همچنان روی تقاعدمنسوبین، روتیشن آنان ومعرفی برخی آنان به احتیاط فعال معلومات در اختیارکمیسیون قرارداد.

دراخیر مل پاسوال میراحمدعظیمی قوماندان قطعات خاص پولیس ازفعالیت های ودست آوردهای منسوبین، تشکیل، اسلحه وتجهیزات وموضوعات مرتبط دیگر معلومات مفصل به جلسه ارایه نمود