صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۳ ثور ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۸ عقرب ۱۳۹۷ هجری شمسی

      درجلسه امروزمشرانوجرگه، یک عضوجدید مجلس معرفی ومراسم تحلیف رااجرا نمود و مسوولان (تیفا) گزارش چشمدید های‌شانرا ازوضعیت انتخابات ولسی جرگه ارایه نمودند.

 8-Aqrab97-JAL1.JPG  

    این جلسه که به ریاست فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس تدویرگردید؛ احمدشاه خان تره کی که به عوض سناتور الله داد خان اندربه این سمت انتصاب شده به اعضای مجلس معرفی وموصوف طی مراسمی ادای تحلیف نمود.

8-Aqrab97-JAL4.jpg 

   سپس محمد نعیم ایوب زاده رییس تیفا( بنیاد انتخابات شفاف افغانستان) گزارش این نهاد را ازچگونگی انتخابات ولسی جرگه مطرح نموده گفت این نهاد توسط بیشترازهفت هزارناظر، ازمراحل مختلف انتخابات گذشته نظارت نموده که حضورمردم، تأمین امنیت بهتر، نقش نظارتی نهادها وناظران کاندیدان وفعالیتهای چشمگیررسانه را می‌توان ازنقاط مثبت انتخابات دانست. اما ضعف های رهبری، مدیریتی وعملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات باعث نگرانی های زیادی گردیده و چالش ها ونا همآهنگی ها میان کمیسیونهای انتخاباتی نیزبحث برانگیزمی باشد وافزود کمیسیون شکایات انتخاباتی باید فرصت می‌داد تا کارهای تخنیکی درمورد شمارش آرا صورت می‌گرفت وشکایات نیزرده بندی می شد سپس فیصله اش را صادرمی نمود . وی از ظاهر شدن هزاران ضعف و تخطی چه در پروسه برگزاری آن وچه قبل از برگزاری آن یاد کرد که ناظران از سی وسه ولایات کشورآنرا مستند سازی نموده جهت پیگیری با کمیسیونهای انتخاباتی مطرح کرده اند.

  سپس شماری اعضای مجلس پیشنهاداتی را نیزجهت دریافت راه حل به مشکلات موجود از انتخابات ولسی جرگه ، تقویت وبهبود سیستم نظام انتخاباتی نیزمطرح نمودند.

8-Aqrab97-JAL3.JPG

      درمباحث آزاد جلسه سناتوران نگرانی شانرا ازناهماهنگی‌های بارزمیان کمیسیون‌های انتخاباتی ابرازداشته گفتند کمیسیون شکایات انتخاباتی وکمیسیون مستقل انتخابات باید کارهای شانرا مطابق به قوانین وطرزالعمل های نافذه پیش ببرند تاآرای پاک ازناپاک جدا کرده شود زیرا علاوه ازضعف های جدی دیگردر راستای انتخابات ، یک تعداد زورمندان تقلبات گسترده ی را به نفع کاندیدان مورد نظرشان انجام داده اند.

    همچنان درجلسه شماری ازسناتوران ازظلم، ستم وقانون شکنی های حکیم شجاعی یکتن ازفرماندهان مسلح غیرمسوول درولایت ارزگان یاد آوری نموده گفتند باید شخص مذکورازسوی ارگانهای ذیربط گرفتاروبه پنجه قانون سپرده شود و بی تفاوتی ها دراین زمینه اختلافات میان اقوام ساکن درولایت ارزگان را به بار خواهد آورد ونیزسناتوران درمورد تلاشهای زلمی خلیلزاد درروند صلح افغانستان گفتند هرگامیکه بخاطرتامین صلح برداشته شود مورد حمایت همه شهروندان قرارخواهند گرفت ولی مردم حق دارند که از پیشرفت آن آگاهی حاصل نمایند ونیزسناتوران رهایی ملا عبدالغنی برادر یکی ازاشخاص با نفوذ رژیم سابق طالبان را مؤثردانسته وخواهان نقش فعال وی در زمینه برقراری صلح شدند.

    همینگونه گفته شد به تازگی رئیس پیشین استخبارات پاکستان مدعی شده که دولت آنکشورازطالبان حمایت نموده ومی نماید را اعتراف آشکار بخاطرحمایت ازتروریستان دانسته تاکید داشتند که ایالات متحده امریکا این مساله را طورجدی پیگیری نموده تعزیرات لازم سیاسی واقتصادی را بالای آنکشور وارد نماید تا پاکستان وادار شود دست ازحمایت گروه های تروریستی بر دارد.

     هکذا درجلسه بازهم ازعملیات کورکرانه شبانه درولایت پکتیکا که منجربه تلفات انسانی گردیده است انتقاد جدی صورت گرفت وازعواقب آن ابرازنگرانی شدونیزازمسدود بودن راه های مواصلاتی ترینکوت– کندهار ومتوقف شدن پروازهای هوایی به آنولایت ابرازنگرانی گردیده وازکمکهای جدید کشورجاپان برای بیجاشدگان ابرازقدردانی شد.

     همین ترتیب درجلسه به روح محمدکاظم ملوان رییس اسبق دارالانشای مشرانوجرگه اتحاف دعا صورت گرفت وازکارکردها وزحمات مرحومی درجریان تصدی مأموریتش به حیث رئیس دارالانشأ ستایش بعمل آمد.

     درجمعبندی مباحث، رئیس مشرانوجرگه هرگونه گفتگوهای صلح را زیرنظرحکومت افغانستان مؤثر خوانده گفت سخنان رئیس پیشین استخبارات پاکستان، مداخله واضح وآشکار درامورداخلی افغانستان بوده و سالها صدا بلند نمودیم که پاکستان وبرخی کشورهای دیگرهمواره درامورداخلی افغانستان مداخله می‌کنند وتا می‌توانند وضعیت را پیچیده می سازند که باید فشارهای لازم سیاسی و اقتصادی برمداخله گران اعمال شود وافزود خوشبینی های وجود دارد که با رهایی ملاعبدالغنی (برادر) اززندان پاکستان ومذاکرات زلمی خلیلزاد ، صلح وثبات دراین کشورتامین شود.

8-Aqrab97-JAL2.JPG

     رئیس مشرانوجرگه با اشاره به مسایل انتخابات گذشته گفت کمیسیون شکایات انتخاباتی به همین منظورایجاد شده است که شکایات را بررسی نماید وما ازکمیسیونهای انتخاباتی می‌خواهیم که آرای پاک ونا پاک را ازهم تفکیک نموده نگذارند که آرای پاک مردم ضایعه گردد .

      رئیس مشرانوجرگه ضمن ارجاع برخی موارد مطروحه به کمیسیونهای ذیربط گفت آوازه های مختلف درمورد وضعیت جسمی حکیم شجاعی وجود دارد ولی ایجاب می نماید که حکومت افغانستان وی را گرفتار وبه محاکمه بکشاند وافزود عملیات های شبانه باید دقیق انجام شود وکسانیکه دست به کشتار اهالی ملکی وغیرمحارب میزنند باید مجازات گردند ومشرانوجرگه مصمم است که این مساله را درنشست فردای کمیته روسا مورد بحث قرارخواهند داد.

     دراخیررئیس مشرانوجرگه وسایراعضا حملات انتحاری وانفجاری روزهای گذشته را درولایات کابل و میدان وردک نکوهش نموده تاکید داشتند که باید بخاطرجلوگیری ازچنین حوادت تدابیرلازم امنیتی گرفته شود

8-Aqrab97-JAL5.JPG.

     درپایان جلسه سناتورمولوی غلام محی الدین منصف گزارش سفرهیئت مجلس را به ریاست داکترمحمدفیصل سمیع نایب منشی از ولایت قندهار ارایه نمود. درگزارش گفته شد که هیئت به فاتحه شهیدسترپاسوال عبدالرازق خان، شهیدعبدالجبارقهرمان، شهیددگرجنرال عبدالمؤمن حسین خیل ویکتن ازکارمندان تلویزیون ملی اشتراک نموده با فامیل هایشان غمشریکی و به روح ایشان اتحاف دعا نمودند.

     سپس رییس واعضای هیئت مراتب تسلیت رییس مشرانوجرگه وسایراعضای آنرا به فامیل شهیدجنرال عبدالرازق وسایرشهدا پیشکش نموده شهادت آنانرا ضایعه جبران ناپذیردانستند ونیز ازقربانیها ورشادت های جنرال عبدالرازق وسایرهمرزمان قهرمانش تمجید وبه نیکویی یاد آوری به عمل آمد.