صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۸

    دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۷ میزان ۱۳۹۷ هجری شمسی

   درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، از مسوولان وزارت معارف پیرامون ضعف ها وچالش ها در نظام تعلیمی کشور پرسشهای به عمل آمد.

17-Mizan97-JAL1.JPG

     اما درمباحث آزاد، سناتوران از افزایش تلاش ها درسطح ملی وبین المللی پیرامون صلح افغانستان استقبال نموده و آغاز کار زلمی خلیلزاد مشاوروزارت امورخارجه ایالات متحده امریکا را در این راستا امیدوارکننده خوانده، خاطر نشان نمودند که ایالات متحده امریکا بخاطرتأمین صلح وثبات گام های مثبتی را بردارد و فشارهای لازم سیاسی واقتصادی را برپاکستان که ازحامیان اساسی تروریزم می باشد؛ وارد نماید.

    همچنان درجلسه تذکررفت که به تازگی گروه تروریستی طالبان طی اعلامیه ازافراد مسلح اش خواسته است که انتخابات ولسی جرگه راسبوتاژ نمایند؛ در حالیکه نیروهای دفاعی وامنیتی کشوراطمینان داده اند که امنیت این پروسه ملی را به نحوه بهترتامین می نمایند ولی آنچه مهم است مردم باید بدون اعتنا به این تهدیدات، اقتدار خودرا نشان دهد ودر این  پروسه ملی اشتراک گسترده  نموده؛ رای شانرا استعمال نمایند.

    ونیز درمورد چگونگی استفاده ازبایمتریک درانتخابات ، چگونگی تامین امنیت مسیرشاهراه عمومی کابل–کندهارونگرانی های شهروندان ازاین ناحیه وبرخی مسایل دیگرصحبت گردید.

     درپایان مباحث آزاد فضل هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه گفت آمدن زلمی خلیلزاد را به کشور به فال نیک می گیریم وانتظاردایم که وی بتواند بارهبران حکومت وسایرسیاسیون جلسات دوامدار داشته باشد، مشرانوجرگه نیزعلاقمندی دارد تا روی موضوعات مهم باوی گفتگوهای داشته باشد.

فضل هادی مسلم یارگفت مداخله درامور افغانستان وحمایت ازگروه های دهشت افگن ازسوی پاکستان مواردی اند که سبب تیره گی روابط میان دوکشور وافزایش ناامنی درافغانستان گردیده وجانب پاکستان باید ازهمچو اقدامات دستبردارد وبرای تأمین امنیت افغانستان ومنطقه صادقانه تلاش نماید، ضمنا عربستان سعودی ، امارات متحده عربی، روسیه، ایران وبرخی کشورهای دیگر در آوردن صلح افغانستان تاثیرات به سزایی دارند.

17-Mizan97-JAL4.JPG

    رییس مشرانوجرگه افزود زلمی خلیلزاد درگفتگوباطالبان نماینده ایالات متحده امریکا می باشد وگروه های تروریستی که نمی خواهند به صلح تن دهند می توانند فشارهای مزید ایالات متحده را در برابر شان جلب کند .

همچنان رئیس مجلس درسخنانش گفت روزگذشته شماری ازکمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات درمورد چگونگی استفاده ازسیستم بایمتریک درانتخابات به وی معلومات ارایه نموده واتهاماتی را که دربرخی رسانه ها نشرشده است؛ بی اساس دانستند.

  رئیس مجلس، درادامه سخنانش ازفداکاری‌های نیروهای دفاعی وامنیتی کشوردرمیدان های نبرد وامنیت شهروندان ابرازقدردانی نموده، ضمن اشاره به اعلامیه طالبان درمورد سبوتاژ انتخابات گفت نیروهای امنیتی کشورباید قسمی که لازم است امنیت انتخابات را درسراسرکشوراتخاذ نموده تا شهروندان واجد شرایط طورگسترده دراین پروسه ملی اشتراک ورزند .

    مسلم یاراظهارداشت که ناامنی ها درنقاط مختلف کشور به ویژه در شاهراه کابل-کندهار را طی نشستی بامشاورشورای امنیت ملی افغانستان مطرح ساخته وبرای رفع نگرانی مردم خواهان آغازعملیات نظامی شده است.

هکذا دربخش دیگرجلسه، به ریاست داکترمحمد آصف صدیقی نایب دوم مجلس، ازمعین وزارت معارف، سناتورعبداللطیف نهضت یاربه نمایندگی ازکمیسیون اختصاصی وسایراعضا سوالاتی را درمورد چالشها دربخش های معارف ازجمله کمبود کتب و تشکیل معلمان، ،نحوه تبدیلی ها، معاشات ناچیز معلمان، عدم پرداخت معاشات دوساله معلمان حق الزحمه ی دربرخی مناطق، مشخص نبودن سرنوشت دارالمعلمین ها، ناچیز بودن مواد سوختی مکاتب درفصل سرما، تقویه کورس های سواد آموزی، ضرورت بازنگری نصاب تعلیمی، اعمارمکاتب، چگونگی ساخت وسازمکاتب ازمواد محلی وبرخی مسایل دیگر مطرح نمودند

17-Mizan97-JAL2.JPG.

بعداً معین مالی واداری وزارت معارف درپاسخ هایش ضمن تأیید نمودن نگرانی های اعضای مجلس پیرامون وضعیت معارف کشور بیان داشت که برای ده سال آینده 75میلیون دالربرای چاپ کتاب درنظرگرفته شده است ونیز کارتدارکاتی 49میلیون جلد کتاب درجریان می باشد و35میلیون جلد دیگرآن برای داوطلبی گذاشته شده است که بودجه تمویل چاپ این کتاب ها ازسوی دونرهای خارجی پرداخت می شود اما این پول ها اندک بوده ودرزمان معین به دسترس قرارنمیگیرد که همین علت باعث تأخیردرتوزیع کتب می شود،همچنان برای سال 1398از تکمیل شدن دیزاین دوهزارباب مکتب یادآوری نموده گفت این مکاتب درهفده ولایت کمترانکشاف یافته به کمک مالی بانک جهانی اعمارخواهدشد

17-Mizan97-JAL3.JPG.

معین وزارت معارف هفتادو پنج هزاربست معلمین را نیاز این وزارت دانسته گفت چندی قبل حدود 6هزارمعلم ازطریق امتحان رقابتی جذب گردیدند ونیزتعهد منظوری هژده هزار بست دیگرازسوی رییس جمهوری داده شده است که تاحدی مشکلات کمبوداستادان مرفوع خواهد شد همینگونه از پرداخت 109میلیون افغانی حقوق معلمین حق الزحمه ی معلومات داد وازطی مراحل اجرای 30میلیون دیگرآن درآینده یاد آوری نمود.

موصوف درصحبت هایش گفت این وزارت نتوانسته است به تعهداتیکه بامعلمین جهت توزیع نمرات رهایشی داده شده بود موفق شود .

وی افزود این وزارت نتوانست به تعهدکه بامعلمین جهت توزیع نمرات رهایشی داده شده بود؛ موفق گردد وضمن اشاره به معاشات ناچیزمعلمین، ازشورای ملی خواست تا هنگام تأیید بودجه ملی به مشکل کمبود معاشات آنان توجه لازم نماید؛ همچنان گفت معارف کشوردرسالهای پسین ازلحاظ کمیت رشدخوبی داشته اما ازنظرکیفیت موفق نبوده است زیرا امکانات محدود بوده ونمیتوان به طوردرست به خواستهای عصرحاضررسیدگی نمود.

نامبرده این موضوع را هم یاد اوری کرد که وزارت معارف به معارف ولایات و همه مکاتب کشور هدایت داده است که هرگزدر پروسه انتخابات از وجود شاگرد ومعلم استفاده ابزاری صورت نگیرد در غیر آن کاندیدانیکه دست به چنین اقداماتی بزنند؛ حتما غرض رسیده گی به کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی می شوند

17-Mizan97-JAL5.JPG .

دراخیر جلسه سناتورمحمدحنیف حنفی گزارش هیئت کمیسیون سمع شکایات مجلس را از ولایت ارزگان به جلسه ارایه نمود که جریان تفصیلی آن دراخبارکمیسیونها به نشرخواهدرسید.