صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۷ میزان ۱۳۹۷ هجری شمسی

فضل هادی مسلم یاررئیس مشرانوجرگه ، امروزشکایت شماری ازولسوالان را استماع نمود.

دراین نشست آنان ضمن یادآوری ازکارکردهای شان گفتند، باآنکه آنان ازطریق پروسه اصلاحات اداری ومنظوری مقام ریاست جمهوری دربست های  ولسوالی ولایات مختلف تقررحاصل نموده اند؛ امادراین اواخرحکومت تصمیم گرفته است که بست های ریاست ها وولسوال ها را در ولایات که یک شخص بیشتر ازپنجسال ایفای وظیفه نموده باشند به اعلان بسپارد  وافزودند درجمع ولسوالان که بست هایشان به اعلان گذاشته شده است افرادی وجود دارندکه مدت خدمت شان کمترازپنج سال می باشد.

17-Mizan97-MUL1.JPG

سپس رئیس مشرانوجرگه ضمن استماع شکایات آنها،  گفت که تقرر وتبدل کارمندان دولت با درنظر داشت قوانین نافذه کشور از صلاحیت های حکومت میباشد واین موضوع درجلسه عمومی روزیکشنبه 15میزان سال روان مورد بحث  قرارگرفت وبه کمیسیون امورتقنینی عدلی وقضایی مشرانوجرگه وظیفه سپرده شده است، که موضوع را در پرتو قوانین ومقررهای نافذه با مسوولان ذیربط ، مورد بررسی همه جانبه قرار دهد وگزارش آن را به جلسه ارایه نماید که در این مورد بعد از ارایه دلایل حکومت، مشرانوجرگه موقف خودرا ابلاغ خواهد کرد.