صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۳۰ جوزا ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۱ سنبله ۱۳۹۷ هجری شمسی

کمیسیون‌های دوازده گانه مشرانوجرگه امروزروی مواردمختلف تشکیل جلسه دادند.

درجلسه کمیسیون اموردینی ، فرهنگی ،معارف و تحصیلات عالی به ریاست عبدالطیف نهضت یار ،  برعلاوه بررسی عرایض واصله ، اعضای کمیسیون وضیعت برخی مکاتب دولتی و خصوصی را         دربرخی ولایات   نگران کننده خوانده از حکومت و ارگانهای امنیتی تقاضا نمودند که در هماهنگی بامردم در تامین امنیت لیسه ها و مکاتب همکار باشند همچنان در جلسه روی عریضه  واصله از اداره محیط زیست در مورد نصب اوراق تبلیغاتی وبروشورهای کاندایدای ولسی جرگه صحبت وتاکید بعمل آمد کاندیدان در نصب تصاویر و بروشوراز شیوه های درست ومعیار های معین انتخاباتی استفاده نمایند تا باعث آزار و اذیت مردم نگردد.

در بخش اخیرضمن بحث روی تعیین اجندای کاری کمیسیون ، پیرامون اخذ امتحانات کانکور وچگونگی جذب محصلین در امتحانات کانکور موسسا ت  و پوهنتونهای خصوصی صحبت و تصامیم لازم اتخاذ گردید .

21-Sunbola97-Farhangi.JPG 

درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست صدیقه بلخی، درمورد طرح تعدیل وایزاد دربرخی ازمواد قانون اداره امورمالی ومصارف عامه بحث گردیده، برخی تعدیدلات پیشنهادی دررابطه به تفکیک بودجه جندردرقانون مذکورمشخص گردید.

 21-Sunbola97-Zanan.JPG

درجلسه کمیسیون اقتصادملی مالی وبودجه به ریاست محمدعظیم قویاش، درمورد طرح تعدیل وایزاد دربرخی ازمواد قانون اداره امورمالی ومصارف عامه بحث گردیده تصامیم اتخاذشد.

دربخش دیگرجلسه علاوه بررسیدگی عرایض واصله، گزارش چگونگی تطبیق پروژه‌های انکشافی دولت طی ربع دوم سال مالی 1397که شامل وضعیت پروژه‌ها وچگونگی تحقق بودجه انکشافی، مقایسه حالت تعداد پروژه‌های انکشافی طی ربع اول ودوم سال روان مالی، پیشرفت کارپروژه‌های انکشافی طی شش ماه اول سال جاری باتفکیک واحدهای بودجوی ومصرف بودجه انکشافی الی اخیرربع دوم سال مالی روان که ازسوی وزارت اقتصاد ارسال گردیده، مورد غورو مطالعه اعضای کمیسیون قرارگرفت.

21-Sunbola97-Mali.JPG 

درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست محمدعثمان رحمانی معاون کمیسیون، حمله تروریستی روزگذشته درولسوالی مومند دره ولایت ننگرهارکه منجر به جان باختن ومجروح شدن شماری ازهموطنان ما گردید به شدیدترین الفاظ تقبیح گردیده، بااتحاف دعا ازبارگاه ایزد منان به شهدای حادثه مذکوربهشت برین وبه زخمیان شفای عاجل استدعاشد و نیزازمسوولین کشفی واستخبارتی کشورخواسته شد تا درخنثی سازی وجلوگیری ازهمچوحوادث دلخراش تلاش جدی نمایند.

دربخش دیگرکمیسیون ازبسته جدید کمک‌های حدود دومیلیاردالری ایالات متحده امریکا به قوای هوایی کشورطی چهارسال استقبال به عمل آمده، ابرازامیدواری گردید که ایالات متحده امریکا مردم افغانستان را تنها نگذاشته درزمینه مبارزه با تروریزم، تمویل وتجهیزنیروهای دفاعی وامنیتی ونابودی لانه‌های تروریستی مردم افغانستان را یاری رسانند.

21-Sunbola97-Bio.JPG 

درجلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست طیبه زاهدی معاون کمیسیون، اعضای کمیسیون به سناتورانجنیرعبدالقادر نورزی که چندی قبل توسط حکم رییس جمهوری بحیث سناتور انتصابی برگزیده شده بود وبعد ازآن عضویت این کمیسیون را کسب نمود خوش آمدیدگفته و توفیق خدمت‌گزاری آروز نمودند.

همچنان اعضای کمیسیون حمله وحشیانه دیروزی ولسوالی مومند دره ولایت ننگرهاررا که باعث شهادت ومجروحیت شماری زیادی ازهموطنان ما گردیدبا شدید ترین الفاظ محکوم نموده، ضمن فرستادن نفرین برعاملین وطراحان آن، مراتب تسلیت شان را باخانواده‌های قربانیان ابراز داشتند.

دربخش دیگراعضای کمیسیون تأمین صلح را نیازجدی مردم کشور دانسته، ابراز امیدواری کردند که طرف‌های درگیرجنگ به پروسه صلح تحت رهبری افغان‌ها بپیوندند وخواست‌های مشروع شان را درروشنایی قوانین نافذه دنبال نمایند.

درجلسه روی تدویرانتخابات شفاف وعاری ازتقلب نیزتأکید گردید ونیز همکاری  احزاب وجریان‌های سیاسی درموفقیت روند انتخابات اثرگذار دانسته شد و نیزاز کمیسیون مستقل انتخابات خواسته شد تا سعی ورزد که انتخابات پیشرو را درزمان معین آن برگزار نماید.

درقسمت دیگرجلسه ضمن یاد آوری از هفته شهید واتحاف دعا به روح سایرشهدای کشور، خودسری‌ها وبرهم زدن نظم عامه شهرکابل ازسوی برخی‌ها به انتقاد گرفته شد وتأکیدصورت گرفت که نهادهای امنیتی باید درشناسایی وبازداشت همچو اشخاص تلاش نمایند.

درأخیر روی طرح تعدیل قانون اداره امورمالیاتی ومصارف عامه بحث وفیصله شد تا اعضای کمیسیون نظریات شانرا پیرامون آن درجلسه عمومی مجلس ارایه بدارند.

21-Sunbola97-Rifai.JPG 

درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست محمد هاشم الکوزی، حمله انتحاری دیروز درولسوالی مومند دره ولایت ننگرهارکه منجربه شهادت ومجروحیت بیش ازدوصدتن ازافراد ملکی گردید با شدید ترین الفاظ نکوهش گردیده به شهدا بهشت برین وبه بازماندگان آن صبرجمیل وبه مجروحان شفای عاجل استدعا گردید.

 گفتنیست یکتعداد باشند گان مومند دره علیه جلال پاچا قوماندان پولیس محلی تظاهرات نموده وی را به کشتن افراد ملکی، چوروچپاول، آزارواذیت وتجاوز جنسی متهم نموده اند.

 همچنان درجلسه دررابطه به افزایش ناامنی‌ها درنقاط مختلف کشورنظریاتی ارایه گردید وفیصله به عمل آمد که وزرای دفاع ملی، امورداخله و رئیس عمومی امنیت ملی درنشست بعدی کمیسیون حضوریابند تا دررابطه به موضوع مباحثی صورت گیرد.

دراخیرجلسه ازکارکردها وخدمات تورن نوراحمد نوری وتورن فدا محمد فدایی پیلوتان قوایی هوایی کشوربا اهدای تقدیرنامه تحسین به عمل آورد.

 21-Sunbola97-Dfai.JPG

درجلسه کمیسیون شوراهای ولایتی مصونیت و امتیازات به ریاست قاری میرحاتم تره خیل، اعضای کمیسیون مراتب تسلیت و همدردی خویش را درمورد حمله تروریستی بالای مردم بیگناه ولسوالی مهمند دره ولایت ننگرهار که در آن تعدادی از هموطنان ما شهید و مجروح گردیدند ابراز نموده و از بی کفایتی و مدیریت ناسالم مسوولین دولتی آن ولایت انتقاد به عمل آمده تاکیدشدکه مسوولین امنیتی در تامین امنیت مردم تدابیر جدی اتخاذ نمایند .

در بخش دیگر جلسه با اشتراک معاون مالی و اداری ریاست دارالانشای مشرانوجرگه در مورد مسایل مالی و اداری صحبت و تصامیم اتخاذ گردید. هکذا فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد قانون شهرسازی و مسکن مطالعه و مورد تائید قرار گرفت.

21-Sunbola97-Emtiazat.JPG

درجلسه کمیسیون اموراقوام، قبایل، سرحدات وامورکوچی‌ها به ریاست داکترمحمد آجان منگل، حمله انتحاری دیروز درولسوالی مومند دره ولایت ننگرهار که منجربه شهادت ومجروحیت بیش ازدوصدتن ازافراد ملکی گردید با شدید ترین الفاظ مورد نکوهش قرارگرفته به شهدا بهشت برین و به بازماندگان آن صبرجمیل و به مجروحان شفای عاجل استدعا گردید و درضمن این عمل تروریستان یک جنایت ضد بشری عنوان گردید.

دربخش دیگرجلسه طرح تعدیل وایزاد دربرخی ازمواد قانون اداره امورمالی ومصارف عامه مطالعه وادامه بحث به نشست‌های بعدی موکول شد.

 دراخیرجلسه قرارشد که مشکلات و پیشنهادات کوچیان کشوردریکی ازنشست‌های کمیسیون با سرپرست اداره مستقل امورکوچی‌ها مطرح گردد.

21-Sunbola97-Aqwam.JPG 

درجلسه کمیسیون امورمعلولین وبازماندگان شهدا به ریاست نفیسه "سلطانی"  حمله تروریستی درولایت ننگرهارکه باعث شهید و زخمی شدن دها تن ازهموطنان ما شد به شدید ترین الفاظ تقبیع گردیده به روح شهدا جنت فردوس به خانواده شهدا صبرجمیل ازبارگاه ایزد منان استدعا شد وتاکید گردید که ارگان‌های امنیتی درتامین امنیت شهروندان کشورتوجه جدی مبذول دارند.

دربخش دیگرجلسه پیرامون مشکلات متعدد معلولین وبازمانده گان شهدا درسطح کشوربخصوص شکایات مکرر معلولین و بازماندگان شهدا مبنی برعدم پرداخت به موقع معاشات شان درمرکز و ولایات بخصوص ولایت پکتیا وپکتیکا، عدم توزیع زمین وآپارتمان‌های رهایشی درمرکز وولایات، مشکلات دربورسیه‌های تحصیلی برای معلولین وبازماندگان شهدا، مشکلات صحی معلولین، نبود زمینه کارواشتغال برای معلولین وبازماند گان شهدا وبرخی موارد دیگر صحبت گردیده، قرارکمیسیون برآن شد که مسئولین وزارت کارواموراجتماعی و وزارت صحت عامه دریکی ازجلسات کمیسیون حضوریابند.

21-Sunbola97-Malolin.JPG 

درجلسه کمیسیون مواصلات و مخابرات به ریاست الحاج لطف الله بابا ، مسوول شرکت افغان وطن واقع ولسوالی مندول ولایت نورستان درمورد عدم پرداخت مزد کارگران شرکت متذکره از مدت 3 ماه بدینسو توضیحات ارایه نمود قرار کمیسیون برآن شد تا وزارت فواید عامه هرچه زودتر در قسمت پرداخت پول شرکت متذکره اقدام نماید، درصورت عدم پرداخت پول شرکت مذکور، معین مالی وزارت فواید عامه غرض وضاحت در جلسه بعدی کمیسیون حاضر گردد.

هکذا درجلسه کمیسیون شکایات اهالی مسجد حمیرا سلجوقی مبنی برجاری بودن  مواد و آب  فاضلاب مدرسه خاتم النبین صحبت گردیده، قرار کمیسیون برآن شد جهت معلومات عمومی و ارایه گزارش در زمینه، رئیس ناحیه سوم وآمرحوزه سوم پولیس کابل در جلسه کمیسیون مورخ 26 سنبله شرکت نمایند .

 در اخیر جلسه حمله  تروریستی در شهرجلال آباد که منجر به شهادت وزحمی شدن تعداد زیاد از هموطنان بیگناه گردید با شدیدترین الفاظ تقبیح گردیده  و قوماندان امنیه آن ولایت ننگرهارشخص بی کفایت در تامین امنیت شهروندان آنولایت خوانده شد .

درجلسه کمیسیون سمع شکایات که به ریاست الحاج محمد حنیف حنفی تدویرگردید، قراربود وزیرسرحدات اقوام وقبایل پیرامون چگونگی عملکرد این اداره در راستای وحدت اقوام وقبایل کشوروهمچنان فعالیت ادارات ولایتی این وزارت به کمیسیون توضیحات ارئه نماید؛ اماعدم حضورموصوف درجلسه مورد انتقادشدید اعضای کمیسیون قرارگرفته تاکید شد که عدم حضورایشان درجلسات متعدد کمیسیون نمایانگرضعف وبی‌برنامه‌گی آن اداره درقبال امور مربوط به آن وزارت بوده و تاکید گردید که موصوف باید درجلسه  آینده کمیسیون اشتراک نموده درغیراین صورت موضوع ازمجاری قانونی پیگیری خواهد شد .

دربخش دیگرجلسه موضوع چگونگی اجراآت غصب ملکیت" تصدی باربری کاماز" که گفته می‌شود قبلا به اساس اعتراض کارمندان این اداره ومسبوقیت مقام عالی ریاست جمهوری، ریس جمهورکشورغرض بررسی این موضوع هیأتی را متشکل ازنمایندگان وزارت‌های عدلیه، لوی حارنوالی، وزارت ترانسپورت، وزارت امورداخله وسایرنهادهای ذیربط توظیف تا موضوع را به صورت همه جانبه بررسی نموده وبا غاصبین در روشنایی قوانین نافذه اقدام صورت گیرد که هیات مذکورضمن تشخیص تعداد ازغاضبین زمین، موضوع را عنوانی ریاست حارنوالی جرایم سنگین احاله نموده اند ولی تا اکنون ازنتیجه اجراآت ادارات مذکورمعلوماتی دردست نبوده وکمیسیون ضمن بحث موضوع تعقیب این موضوع را ازمسئولیت اداره قضایای دولت وزارت عدلیه تلقی نموده فیصله نمود تا مسئولین رهبری وزارت های عدلیه وترانسپورت همراه با رؤسای ذیربط درجلسه بعدی کمیسیون درموردوضاحت دهند .

به همین ترتیب موضوع شکایت تعداد ازکارمندان ریاست حج واوقاف ولایت فراه علیه رئیس این اداره مبنی برسواستفاده ازصلاحیت وظیفوی درتوظیف ناظمین پروسه حجاج سال جاری وعدم روحیه همکاری ایشان با علما وروحانیون این ولایت مطرح بحث اعضای کمیسیون قرارگرفته، فیصله گردید تا معین وزارت حج واوقاف ورئیس حج و اوقاف ولایت فراه دریکی ازجلسات آینده کمیسیون پیرامون موضوع به اعضای کمیسون پاسخ ارائه نمایند .

دراخیرجلسه شکایات واصله تعداد ازمحبوسین محبس پلچرخی مبنی برعدم توجه به دوسیه‌های نسبتی ایشان همچنان عدم تطبیق به موقع فرامین عفو وتخفیف مقام عالی ریاست جمهوری مطرح بحث اعضای کمیسیون قرارگرفته، فیصله به عمل آمد تا رئیس محبس پلرچی همراه با کمیته تطبیق فرامین عفو وتخفیف مقام عالی ریاست جمهوری درجلسه بعدی کمیسیون درزمینه توضیحات ارایه نمایند.

21-Sunbola97-Shikayat.JPG 

درجلسه کمیسیون امورتقنینی عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف، علاوه ازرسیدگی به عرایض واصله، روی فرمان تقنینی شماره 156درمورد طرح قانون شهرسازی ومسکن بحث گردیده، جهت مطالعه بیشتربه جلسات بعدی کمیسیون موکول شد.

هکذادرجلسه عمومی دیروزسناتورمولوی غلام محی الدین منصف گزارش خویش راازولایت کاپیسا ارایه نموده گفت وی ضمن دیداروملاقات باانجنیرعبداللطیف مراد والی، بااعضای شورای ولایتی،روسای ادارات، نمایندگان جامعه مدنی، فعالان حقوق زن، بزرگان ،محاسن سفیدان وجوانان درساحات مختلف آن ولایت ملاقات وخواستهای آنانرااستماع نمود که ازجمله مشکلات عمده باشندگان آن ولایت بخصوص قشرجوان  معضل بیکاری می باشد که آنان خواستارتوجه ورسیدگی مسوولین ذیربط درزمینه گردیدند.

همینگونه دردیداربارئیس معارف ولایت کاپیسا موصوف ضمن ارایه گزارش کاری خویش کمبودکتب درسی، کمبودتشکیل معلمین راازمشکلات درعرصه معارف عنوان نموده افزودکه ازهشت هزاربست درسرتاسرکشورصرف 120بست سهم این ولایت مشخص گردیده است که به هیچ وجه بسنده نمی باشد همچنان ازمجموع 277باب مکتب دراین ولایت 140باب آن دارای تعمیرمی باشد.وی کمبودوسایل وتجهیزات، عدم توجه توزیع نمرات رهایشی برای معلمین مکاتب ازمشکلات دیگرمعارف عنوان کرد که تلاش های رئیس معارف درمعیاری سازی واستخدام معلمین مسلکی وکادرهای مجرب ومبارزه بافساد ستودنی می باشد.هکذاسناتورمنصف افزود ولایت کاپیسا به مانند برخی ولایات ازموجودیت فساداداری رنج برده؛ امابااستخدام کادرهای جوان ومسلکی مبارزه بافساد تشدید یافته است وی علاوه کردکه مردم ولایت کاپیسا خواهان تحت کنترول قرارگرفتن خیزش های مردمی وپولیس محلی ازسوی یک اداره واحد ،تشکیل وتجهیزنیروهای امنیتی وجلوگیری ازورود افرادمسلح غیرمسوول ازولایات همجواروگشت گذارآنهاکه سبب ترورافراد میگردد، می باشند.

21-Sunbola97-Adli.JPG 

همینگونه پروژه های بازسازی درساحات مرکزولایت وولسوالی های بهبودیافته؛ اما درولسوالی هااله سای،کوه بندهابخصوص تگاب که سالانه به نسبت نبودسرخانه حاصلات انارآنهاازبین میرود توجه صورت نگرفته است.موصوف ابرازامیداری کردکه وزارت صحت عامه دربخش استخدام کمبودپرسونل، داکتران مجرب ومسلکی ،قابله هادرکلنیک های نسایی ولادی، تفویض صلاحیت استخدام بست های 5و6مسلکی ریاست های صحت عامه دوباره ازطریق کمیسیون اصلاحات اداری به ادارات مربوطه وتوجه به کیفیت ادویه جات درشفاخانه هاومراکزصحی اقدامات جدی نماید.