صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۳۰ جوزا ۱۳۹۸

   دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۳ اسد ۱۳۹۷ هجری شمسی

       محمد علم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه امروزازخدمات وافتخارات فیلسوف جهان محمد صدیق افغان رئیس وبنیانگذارمرکزتحقیقاتی ریاضی وفلسفی جهان طی نشستی با اهدای مدال وتقدیرنامه تحسین نمود.

23-Asad97-MUL1.JPG


    دراین نشست که شماری ازسناتوران نیزحضورداشتند ازفعالیت های چشمگیر وخسته گی نا پذیر، خدمات علمی وفرهنگی، ایجاد مرکزعلمی ریاضی وفلسفی جهان، ابتکارات ونو آوری های دربخش های علمی، دادخواهی ها بشردوستانه وسخنان جسورانه موصوف دربرابر نقض حقوق بشری درسطح ملی وبین المللی به نیکویی یاد آوری گردیده، تقدیرنامه ومدال مشرانوجرگه به موصوف اهدا گردید.

     سپس محمد صدیق افغان ازتقدیرمعنوی مجلس سنا سپاسگذاری نموده گفت درآینده نزدیک بخاطردفاع ازحقوق جهان اسلام به ویژه فلسطین خیمه تحصن را درکناربیت المقدس نخستین قبله مسلمین بخاطرانتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس برپا خواهند کرد تا امریکا ازتصمیم خویش منصرف گردد زیراکه این تصمیم عجولانه ونا سنجیده شده قلب ملیونها مسلمان را جریحه دارنموده است.

     همچنان دراین نشست ازرویداد های اخیر درولایت غزنی ابرازنگرانی گردیده تاکید به عمل آمد که رهبری حکومت وحدت ملی درتامین امنیت آن ولایت که درآن پایتخت فرهنگی جهان اسلام قراردارد تلاش های موثروقابل قبول را به خرچ دهد.

  همینگونه نایب اول مجلس سنا بخاطرارج گذاری به فداکاری وقربانی های نیروهای دفاعی وامنیتی کشوربه برید جنرال شیرین شاه کوهبندی رئیس ارکان قوای سرحدی وزارت دفاع ملی وبرید جنرال حسن المأب برهان امیری معاون پیشین ریاست حقوق ستردرستیز، تقدیرنامه تفویض نموده خواهان موفقیت های بیشترایشان درامورمحوله گردید.

23-Asad97-MUL2.JPG