صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز چهارشنبه ۲۹ حوت ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۳ جوزا ۱۳۹۷ هجری شمسی

جلسات برخی کمیسیونهای مشرانوجرگه امروز تدویریافتند.

درجلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست نثاراحمدحارس، رییس عمومی پرورشگاه های وزارت کارواموراجتماعی وبرخی منسوبین پرورشگاه علاوالدین پیرامون شکایات واصله توضیحات داند.

بامسئولین حاضر عریضه اسامی مرضیه بنت یعقوب علی کارمند پرورشگاه علاوالدین که مدعی است توسط یکتن ازمدیران این پروشگاه لت وکوب گردیده است؛ مطرح بحث قرارگرفت.

آنان گفتند موضوع لت وکوب نبوده بلکه مشاجره لفظی بوده وتاحدی حل گردیده است.

رییس کمیسیون بعد ازاستماع توضیحات گفت مدیریت درپرورشگاه علاوالدین نهایت ضعیف بوده ومدیران آن  نمیتوانند به امورات مربوطه طور درست بپردازند ازسوی دیگر ریاست پرورشگاه ها نیز درقسمت رسیدگی به این قضیه کوتاه آمده است؛ روی این ملحوظ فیصله شد تاهیئت کمیسیون همین امروز از پرورشگاه علاوالدین بازدید نظارتی نموده تا در روشنایی دریافت ها تصامیم لازم اتخاذگردد.

 رییس واعضای کمیسیون رفاه عامه فرارسیدن عیدسعیدالفطر را به ملت متدین افغانستان مبارکبادگفته واز طرف های جنگ درافغانستان خواستند تا درایام عید دست ازجنگ برداشته اجازه دهند مردم افغانستان ایام عید را به خوبی تجلیل نمایند واندکی هم غم هارا به فراموشی بسپارند.

 23-Jawza97-Rifai.JPG

درجلسه کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف روی عرایض واصله مبنی برثبت دارایی های کارکنان ومقامات عالیرتبه دولتی، اشتراک وزیرعدلیه ویانماینده باصلاحیت اش درجلسات شورای عالی ستره محکمه بررسی ورقه عرض اسامی سردار منسوب پولیس ولایت تخار مبنی برتبدیلی مدت توقیفی اش از کابل به ولایت تخار بحث وتصامیم اتخاذ شد.

دربخش دیگر جلسه درمورد ادامه گزارش سال 1396 اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری که بخش های مختلف اداره محلی ولایت کنر بخصوص قرار دادهای قوماندانی امنیه آن ولایت بین سالهای 1391-1395 وولایت نورستان را به بررسی گرفته ونیز قضایای که جهت پیگرد به نهاد های مختلف ارسال گردیده است بحث وتصمیم اتخاذ شد درزمینه یکی ازمسئولین آن اداره دریکی ازجلسات کمیسیون پیرامون گزارش ارسالی توضیحات ارایه بدارد.

23-Jawza97-Adli.JPG 

  درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست حاجی محمد حنیف حنفی، شکایات غلام حیدربیات ومحمد حسن صمدی علیه محمد علی محمدی عضوشورای ولایتی کابل که مدعی اند قبلاً نمرات رهایشی را درمربوطات ولسوالی ده سبزولایت کابل ازموصوف خریداری نموده اند که درعین حال افراد دیگرنیزادعای ملکیت بالای نمرات مذکوررا دارند ولی شخص معروض علیه ازمدت ها بدینسونه درقسمت واپس دهی پول ونه درتوزیع نمره بدیل به ایشان اقدام می نماید، کمیسیون ضمن بحث موضوع تصمیم اتخاذ نمود که درنشست آینده رئیس امورشوراهای ولایتی اداره مستقل ارگانهای محلی وشخص معروض علیه اشتراک و پاسخ ارایه نمایند.

   دربخش دیگرجلسه، عدم حضوربه موقع بعضی اراکین حکومتی درایام ماه مبارک رمضان وکم کاری مسئولین وزارت دولت درامور پارلمانی درتنظیم دعوت اراکین انتقاد به عمل آمد وخاطرنشان گردید اگر این روال تداوم یابد کمیسیون موضوع را ازمجرای قانونی آن پیگیری خواهد کرد .

  درپایان جلسه، اعضای کمیسیون  پیرامون رویداد اخیر دردرب ورودی وزارت احیا وانکشاف دهات صحبت نموده، برای شهدا بهشت برین وبه مجروحان شفای عاجل استدعا نمودند.

23-Jawza97-Shikayat.JPG 

درجلسه روز دوشنبه کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی به ریاست لیلما احمدی معاون کمیسیون مشکلات کامپلکس تعلیمی وتحصلی مورا باسکرترجنرال جمعیت افغانی سره میاشت مطرح گردید.

درنخست مسئول آن نهاد طی صحبتی گفت بعد از دریافت مجوز رسمی ازسوی نهاد های حکومتی این نهاد تعلیمی وتحصلی فعالیت اش را از دوره کودکستان تا سطح ماستری برای طبقه اناث آغاز نموده است اما مالیات بلند، مشکلات امنیتی، تأدیه بلند صرفیه برق، تأدیه صفایی شاروالی واخذ مصارف اضافی خلاف قرار داد از سوی سره میاشت مشکلات فراراه این اداره می باشد.

سپس سکرترجنرال جمعیت افغانی سره میاشت درزمینه بیان داشت بعد از دریافت قرار واغاز فعالیت های تعلیمی وتحصیلی این نهاد هیچگونه مزایده واخذ کرایه اضافی صورت نگرفته ، وهیچگونه مشکل با نهاد مذکور موجود نمی باشد.

سپس نماینده شرکت دافغانستان برشنا درزمینه بلند بودن صرفیه برق گفت درجمع آوری مصارف برق کتگوری های دولتی،خصوصی، رهایشی، غیررهایشی، تجارتی، غیرتجارتی، نهادهای تعلیمی وتحصیلی وبرخی مراجع دیگر موجود می باشد اما ازمسئولین خواست تا نهاد مورا خواست شانرا کتباً عنوانی ریاست دافغانستان برشنا ارسال نمایند تا روی آن بحث صورت گیرد.

اعضای کمیسیون اظهارات ارایه شده را قناعت بخش دانستند؛ اما عدم حضور قوماندان امنیه ولایت کابل وسرپرست شاروال کابل را مورد انتقاد شدید قرار دادند وفیصله صورت گرفت تا موضوعات مورد نظر درجلسات بعدی باآنان به بحث گرفته خواهدشد.