صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز چهارشنبه ۲۹ حوت ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۱ جوزا ۱۳۹۷ هجری شمسی

شماری از کمیسیونهای مشرانوجرگه امروز تدویرجلسه نمودند.

درجلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست نثاراحمدحارس؛ مسئولین وزارت های صحت عامه، زراعت،آبیاری ومالداری واداره شاروالی کابل به پرسش های سناتوران پاسخ ارایه نمودند.

نخست رییس واعضای کمیسیون پرسش هایشان را درمورد موجودیت وفروش مواد غذایی کم کیفیت ،نوشابه های تاریخ گذشته ،گوشت های غیرصحی، بلندرفتن قیم مواد خوراکی، فروش ادویه های کم کیفیت وتاریخ گذشته با قیمت بلند  دربازار ها وبرخی موضوعات دیگر را مطرح نمودند.

سپس مسئولین حاضر درزمینه گفتند دربازارهای کشور مافیای وجود دارد که هنگام که تاریخ مواد غذایی پایان می یابد آنرا به قیمت نازل خریداری وبعد از جدید سازی تاریخ این اجناس آنرا درمحلات مختلف به فروش می رسانند و دوباره همین موارد وارد بازارهای میگردد؛ آنان افزودند بیشترین گوشت های وارداتی صحی نبوده وبدون کنترول وارد کشور میگردد وبعد ازمصرف مشکلات گوناگون صحی را به شهروندان به وجود میاورد که نبود لابراتوارهای مجهز وسردخانه ها نیز درزمینه از مشکلات قابل ملاحظه می باشد وباید مورد توجه لازم قرارگیرد.

نماینده وزارت صحت عامه اظهار داشت که کنترول ومراقبت مواد غذایی پروسس شده مسئولیت این وزارت می باشد اما مواد که پروسس نگردیده باشد مربوط وزارت زراعت دربنادر کشور میگردد ونیز بررسی تاریخ مواد وکیفیت آن دربازارها از وظایف شاروالی ها می باشد ؛ ازسوی دیگر یک لابراتوار در وزارت صحت عامه وجود دارد وتنها نمودنه مواد جهت آزمایش از ولایات به آدرس آن ارسال میگردد ومسئولین آن نمیتوانند از تمامی مواد وارداتی نظارت نمایند که این خود زمینه ساز وارد شدن اجناس بی کیفیت وغیرصحی به داخل کشور می باشد اما درنظر است تا برخی این مکلفیت ها به سکتور خصوصی واگذار شود تا ازطریق آن تاحدی از وارد شدن اشیای غیرصحی وبی کیفیت جلوگیری گردد.

رییس کمیسیون  موجودیت اجناس غیرصحی دربازارهای کشور را تأسفبار دانست که درکنار جنگ های جاری این اجناس می تواند زندگی مردم را باتهدید مواجه می سازند؛ وافزود درجلوگیری از این موارد نهادهای حکومتی مربوطه هیچگونه اقدام عملی ننموده وتنها به ارسال مکاتیب اکتفا می نمایند که ایجاب می نماید تا بخش های مربوطه درزمینه توجه جدی وهمه جانبه نمایند وشاروالیها نیز نظارت شانرا تقویت دهند وبا افراد متخلف اقدام قانونی نموده مراکز فعالیت شانرا مسدود سازند.

همچنان رییس کمیسیون رفاه عامه از وزارت عدلیه خواست تا درقسمت طی مراحل مقرره منع ورود گوشت که رویش کارجریان دارد تلاش های بیشتر نماید؛ ونیز از رهبری حکومت خواستار آنشد تا درقسمت ایجاد اداره مستقل که بتواند مصئونیت مواد غذایی را عهده دار باشد توجه نمایند.

21-Jawza97-Rifai.JPG 

و درپایان جلسه تأکید نمودکه مسئولین حاضرجلسه نماینده گان باصلاحیت شانرا به کمیسیون معرفی نمایند تا کمیسیون خود در روزهای معینه از بازار های مختلف نظارت همه جانبه نماید.

در جلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست گل احمد اعظمی معاون کمیسیون ، رئیس پوهنځی فزیک پوهنتون کابل در مورد شکایت اسامی حضرت شاه یکتن از کاندیدای بست کادری آن پوهنځی مبنی برعدم شفافیت در روند امتحان  توضیحات ارایه نمود موصوف از اخذ نمره کامیابی عارض تائید نمود اما کمیسیون جهت وضاحت بیشتر فیصله کرد که رئیس انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی در جلسه آینده کمیسیون دعوت گردد.

 هکذا در جلسه موضوع شکایات متعدد محبوسین ازمحابس  کشوربویژه محبس پلچرخی مبنی برکثرت محبوسین و عدم رسیده گی به تداویآنان در وقت معینه صحبت و قرار شد در جلسه بعدی کمیسیون در زمینه معین وزارت صحت عامه ،رئیس صحیه پولیس ،رئیس عمومی محابس وتوقیف خانه ها و سایر مسولین معلومات ارایه نمایند .

 در اخیر ریس عمومی زیر بناهای وزارت معارف پیرامون موضوع شکایات واصله مبنی برعدم اجرای تعهد قبلی وزارت معارف در مورد اعمار 6000باب مکتب در سراسر کشور توضیحات ارایه نموده گفت مطابق به تصمیم حکومت و همکاری نهاد های بین المللی قرار است بیش از ده هزار مکتب در سراسر کشور اعمار گردد که  کاراعمار مکاتب در 17 ولایت کشورکه از سوی بانک جهانی تمویل میگردد  در آینده های نزدیک آغازخواهد شد.

21-Jawza97-Shikayat.JPG 

در جلسه کمیسیون امور تقنینی عدلی و قضایی به ریاست غلام محی الدین منصف ، برعلاوه بررسی عرایض واصله ، ادامه گزارش مالی سال 1396  اداره مالی مبارزه علیه فساد اداری در بخش ریاست اطلاعات و ارتباط عامه ، ریاست ساحوی مرکز و زون ساحوی شرق که شامل شکایات و اطلاعات مستقیم  ، قضایای احاله شده به لوی سارنوالی وسایر موضوعات مطالعه وادامه بحث به نشست های بعدی موکول شد. ونیز فیصله بعمل آمد  تا مسوولین ادارات مربوط غرض وضاحت بیشتر در جلسات بعدی کمیسیون دعوت گردند .

 

21-Jawza97-Adli.JPG


در جلسه کمیسیون اقتصاد ملی ،مالی بودجه به ریاست صالحه میرزاد معاون کمیسیون، عدم حضور  رئیس بودجه وزارت مالیه غرض ارایه توضیحات در مورد ضمیمه بودجه سال 1397 مورد انتقاد قرار گرفت. هکذا در جلسه گزارش مصارف پروژه های انکشافی ربع اول سال مالی 1397 وزارت عدلیه که شامل اعمار ساختمانهای ریاستهای عدلیه ولایات ،کامپلکسها ، مراکز تربیت و اصلاح اطفال ،مراکز عدلی وقضایی میباشد مطالعه و قرار شد مسوولان ذیربط دلایل عدم پیشرفت کار پروژه های انکشافی آن وزارت را در یکی از جلسات کمیسیون ارایه بدارند .


21-Jawza97-Mali.JPG

 

در بخش دیگر راپور مصارف بودجه انکشافی وزارت صحت عامه بابت ربع اول سال مالی 1397 که مشمول  68  پروژه ها در بخشهای بهبود کیفیت خدمات  در شفاخانه ها  به سطع کشور میګردد، مطالعه گردید از آنجائیکه  وزارت صحت عامه دلیل عدم پیشرفت کار شماری از پروژه های انکشافی را ،معرفی فورم های جدید بودجوی و تقسیمات بودجه بطور ماهوار از سوی وزارت مالیه عنوان نموده است قرار برآن شد در زمینه در جلسات بعدی بحث بیشتر صورت گیرد.