صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۱ دلو ۱۳۹۷

    دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۰ جدی ۱۳۹۶ هجری شمسی

       فضل هادی مسلم یار رئیس مشرانوجرگه، امروزبا آقای ( پیترستی پینک ) سفیرجمهوری چک مقیم کابل، درمقرشورای ملی ملاقات نمود.

     محوراین ملاقات را گسترش روابط پارلمانی میان دوکشور، چگونگی سرمایه گذاری چکی ها درافغانستان وبرخی مسایل دیگرتشکیل می داد.

20-Jadi96-MUL1.JPG 

       درملاقات سفیرموصوف، ازادامه همکاری های کشورمتبوعش به خصوص در بخش سکتورنظامی وزراعت اطمینان داده افزود که تلاش ها بخاطر آموزش پیلوت های افغان و ترمیم چرخبال ها ساخت کشورروسیه جریان داشته وبه زودی چند رأس گاو نسلی ازطریق مرزازبیکستان وارد افغانستان خواهند شد ، همچنان سفیر کشور چک علاقه مندی وهمکاری تخنیکی کشورش را برتدویرانتخابات سال آینده افغانستان نیز ابراز نمود.

        رئیس مشرانوجرگه ضمن ابرازامتنان ازکمکهای جمهوری چک دربخش های ملکی ونظامی، تبادل هییت های پارلمانی دو کشور وسرمایه گذاری چکی ها را درافغانستان مفید خواند.

       مسلم یاربه پرسشی سوالی گفت مجلس سنا دردوجلسه گذشته موقف خویش را درخصوص حضور وفعالیت رهبران طالبان وسایرگروه های تروریستی درخاک پاکستان ابراز داشته است وهیچ جای شک نیست که مراکز اصلی هراس افگنان دراسلام آباد، کویته، پشاور وکراچی پاکستان قرارداشته وازسوی سازمان آی اس آی تجهیزوتمویل می گردند تا خشونت ها را درافغانستان، منطقه وجهان گسترش دهند که جامعه جهانی نیز در این مورد معلومات کافی به دسترس دارد .