صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۱ دلو ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۷ جدی ۱۳۹۶ هجری شمسی

      درجلسه روزیکشبنه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه ازاستماع گزارش‌های کاری برخی کمیسیونها، روی مسایل مهم کشور مباحثی صورت گرفت.

     درمباحث آزاد، سناتوران حمله انتحاری برمحل تجمع پولیس ضد آشوب وشورش درساحۀ بنایی شهرکابل را پرسش برانگیزدانسته گفتند درحالیکه پولیس درناوقت های شب با شراب فروشان وفروشنده گان مواد مخدردرگیربودند، چنین حملۀ نامؤجه ازنگاه دساتیراسلامی صورت گرفت که شماری ازنیروهای امنیتی وافراد ملکی به شهادت رسیدند وباید ارگانهای ذیربط مشخص سازند که این حمله انتحاری چه ارتباطی با فروشندگان مواد مخدر و مشروبات الکولی داشته ودست های چه کسانی درعقب این حادثه خونبار قرار داشته است.

17-Jadi96-JAL1.JPG 

       هکذا اعضای مجلس تعلیق کمک‌های ایالات متحده امریکا به پاکستانرا یک اقدام مثبت دانسته ضمن استقبال ازآن، تاکید داشتند که پاکستان پناه گاۀ اصلی تروریزم است وانتظارمی رود ازتعزیرات سیاسی، اقتصادی ومالی را که امریکا علیه پاکستان وضع نموده است، افغانستان ازاین فرصت، استفاده اعظمی نماید.

      شماری ازسناتوران ازسخنان سید حامد گیلانی رهبرحزب محاذ ملی اسلامی افغانستان، که گفته است " رهبران طالبان، درکدام کشوردیگر نه، بلکه در افغانستان استند"  را شدیداً انتقاد نموده، ضمن ابرازتأسف ازچنین اظهاراتی به نفع پاکستان درموقع خاص، گفتند که تمام شواهد مستند موجود است که رهبران طالبان درپاکستان بوده وازسوی سازمان استخباراتی آنکشورتجهیز وتمویل می گردند وتمام بد بختی های افغانستان ازسوی پاکستان وسازمان استخباراتی می باشد واگرآقای گیلانی خبردارد که رهبران طالبان درپاکستان نه ودرافغانستان است باید به حیث یکی ازبزرگان کشورآدرس آنهارا به نیروهای امنیتی بدهد .

      هکذا سناتوران باردیگر برموقف قبلی مشرانوجرگه درپیوند به تصویب قانون ثبت احوال نفوس تاکید نموده گفتند این مساله خاتمه یافته است و قانون مذکورتمام مراحل قانونی خویش را سپری نموده است باید رئیس جمهورروند توزیع تذکره های برقی را مطابق قانون آغازنماید و مجلس نیز تاکید ورزید هرگاه ولسی جرگه قانون ثبت احوال نفوس را مجدداً شامل آجندای کاری خود بسازد؛ روابط دو مجلس قطع خواهدشد ومشرانو جرگه هیچ یک ازمصوبه های ولسی جرگه را تحویل نخواهد گرفت .

      درجلسه شماری ازسناتوران اظهارات عبیدالله بارکزی عضو ولسی جرگه را به آدرس شهید احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور بی حرمتی به مجاهدین ومقاومت مردم افغانستان دانسته گفتند قهرمان ملی کشورسی سال ازعمر پربارش را برای عزت، استقلال، آزادی، تماميت ارضی و وحدت ملی كشور سپری نمود و سرانجام جانش را در پای آرمان هايش فدا کرد که چنین صحبت ها نه به نفع کشور است ونه به توزیع تذکره های برقی ارتباطی دارد .

     اعضای مجلس، ضرب العجل حکومت پاکستان برای برگشت مهاجرین افغان را دراین فصل سرما، سیاسی، غرض آلود وناشی ازفشارهای دولت امریکا دانسته گفتند اخراج اجباری مهاجرین خلاف تمام کنوانسیونهای بین المللی می باشد ایجاب می نماید وزارت های امورخارجه ومهاجرین این مساله را ازمجاری دیپلوماتیک پیگیری نمایند ولی شماری ازسناتوران گفتند حکومت وحدت ملی باید زمینه بازگشت آبرومندانه مهاجرین را ازکشورهای همسایه به ویژه پاکستان مساعد سازد زیراکه همواره پاکستان با وجودیکه سود زیادی را از درک مهاجرین دریافت می دارد؛ مهاجرین را برای خود وسیله فشارهم قرار داده اند .

       سناتوران ازسقوط ارزش پول افغانی دربرابردالروسایرارزها وافزایش قیمت اجناس اولیه ابرازنگرانی نموده گفتند که باید ارگانهای مسوول درکنترول ارزهای خارجی وثابت نگهداشتن پول افغانی تدابیرلازم وقناعت بخشی را اتخاذ نماید.

       همینگونه بعضی سناتوران ازکمیسیون مصونیت و امتیازات ولسی جرگه که گفته می شود خواهان افزایش امتیازات مادی بیشتری شده است انتقاد نموده این کار را ازمنفعت های شخصی دانسته گفتند باید به عوض بلند بردن امتیازات خویش، درفکرافزایش معاشات نیروهای مسلح کشور، معلمین وکارمندان دولت باشند.

      اعضای مشرانوجرگه کشمکش‌های سیاسی درشرایط کنونی را نگران کننده تلقی نموده گفتند مردم افغانستان به وحدت، برادری ویکپارچگی نیاز داشته وشرایط کنونی ایجاب می نماید که همه شهروندان ازسخنان واظهارنظرهای که باعث فاصله میان مردم باهم برادرمی گردند پرهیزنموده وبیشتربروفاق ملی وبرادری تاکید نمایند تا دشمنان در کمین نشستۀ افغانستان ازاین خلا سودبیشتر نبرند .

17-Jadi96-JAL2.JPG 

      یاد آوری ازشکایات معاون دوم رئیس جمهورکه گفته است سرپرست شاروالی کابل تیلفون وی را پاسخ نمی دهد، ایجاد گمرک ازسوی طالبان درمسیرجاده دلارام- زرنج، انتقاد ازخارج ساختن بندهای آبگردان ولایات مناطق مرکزی وعقب مانده کشور، سپاسگذاری ازجان فشانی های نیروهای دلیردفاعی وامنیتی کشور، تأسف ازتلفات افغانهایکه درجنگ های سوریه اعزام می‌شوند، ابرازتشکری ازرئیس جمهوربخاطرصدورحکم استرداد جایداد های هموطنان اهل هنود وسکه ازدست غاصبین، تاکید برمساعد شدن زمینه ملاقات هییت اعزامی مجلس سنا اززندان پلچرخی با رئیس جمهور، بی سرنوشت بودن یکتعداد محصلین کاندید بورسیه های پاکستان، یاد آوری ازفعالیت های غیرقانونی مرکزفرهنگی تبیان به اساس اظهارات مسوولان، انتقاد ازرئیس اداره ارگان های محلی بخاطرعدم پاسخ دهی به مکالمات تیلفونی برخی اعضا، استقبال ازقرارگرفتن راشد آرمان بازی کن تیم ملی کرکت به حیث بهترین بالر، تاکید برحل مشکلات معلولان درشهرکابل که اخیراً ازسوی شاروالی کابل ایجاد شده است، انتقاد اززورگویی ها وحتی برخورد های فزیکی برخی اعضای ولسی جرگه که خلاف موازین پارلمانی صورت می گیرد وبرخی مسایل دیگر مطرح شد.

     درجمعبندی مواردفوق، رییس مجلس باردیگرتأکیدداشت که موضوع تذکره های برقی نظربه قانون اساسی حل بوده ومشرانو جرگه ازآن حمایت می نماید،همچنان گفت بخاطروحدت وهمدلی میان اقوام افغانستان بایدسیاسیون ازسخنان توهین آمیز اجتناب ورزند زیرا قهرمان ملی کشورمنحصر به سمت وقوم نمی باشد وازسوی دیگرآنانی که ادعا می کنند که پیروان اندیشه وفکر قهرمان ملی اند نباید به اقدامات متوصل شوند که باعث گردد تا به آن شهید اشاراتی صورت گیرد.

      رییس مشرانوجرگه سخنان اخیر رهبرحزب محاذملی را تأسفباردانسته گفت نباید پیرسید حامدگیلانی برای خوشحال ساختن بیگانه ها، چنین اظهاراتی نماید که مردم هم به آن باورندارد زیرا امروزهم حکومت افغانستان وهم جامعه جهانی دررأس ایالات متحده امریکا با داشتن مدارک وشواهد انکارناپذیرو کافی باورمنداند که پایگاه های امن تروریستان درخاک پاکستان اند وازآنجا حمایت می شوند، همچنان ازحکومت خواست تا دربرابر هیچ گروه تروریستی مدارا ننموده هراس افگنان وحشی صفت را درهرگوشه کشور مورد هدف قراردهند.

       فضل هادی مسلم یارعلاوه کرد موضوع تأمین امنیت کشورارتباط نزدیک با حل مشکلات مهاجرین افغان دارد که ایجاب می نماید حکومت درهمکاری کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهده گان از طریق دیپلماسی به مشکل مهاجرین درپاکستان رسیدگی نماید ونیز درداخل افغانستان اقدامات پیشگیرانه رویدست گیرند وباید ارگانهای ذیربط تلاش کنند زمینه را برای برگشت هموطنان مساعد سازد وحربه قوی را از دست پاکستان بگیرند که از مهاجرین به حیث وسیلۀ فشار استفاده می برد .

      ایشان درحالیکه ازکمبودی معاشات وحقوق سربازان،افسران،معلمان وکارمندان دولتی یاد آوری می نمود خاطرنشان ساخت این غیرعادلانه وبه دورازانصاف خواهد بود که برخی اعضای ولسی جرگه از بودجه ملی استفاده ابزاری نموده، خواهان افزایش امتیازات خویش می شوند.

        مسلم یارحادثه تروریستی ساحه بنایی را نکوهش نموده گفت ارتباط نزدیک میان تروریستان وگروه های قاچاق مواد مخدر وجود دارد زیرا پولیس که وظیفه اسلامی وانسانی خویش را برای ضبط مواد نشه آورانجام میدادند مورد حمله خودکش قراردادند، رییس مجلس این موضوع را به کمیسیون اموردفاعی ارجاع ساخت تادرزمینه بامسئولین امنیتی درتماس شود ونیز ازرییس عمومی دارالانشاء مجلس،معاونانش وسایرکارمندان تحت امرش که درمراسم به خاک سپاری وفاتحه مرحوم بهرام خان څمکنی عضو پیشین مجلس تلاش های زیادی را انجام داده اند ابراز امتنان وقدردانی نمود.

17-Jadi96-JAL3.JPG 

       دراخیرجلسه سناتوران نثاراحمدحارس گزارش اجلاس دوم سال تقنینی جاری کمیسیون امورمعلولین ورفاه عامه، الحاج صالح محمدلالاگل گزارش کمیسیون اقتصادی ملی،مالی وبودجه، شفیقه نوروزخیل گزارش کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی، رنا ترین گزارش کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی، سیدصفی الله هاشمی گزارش کمیسیون اموربین المللی وداکترمحمدآجان منگل گزارش کمیسیون اقوام،قبایل،سرحدات وامورکوچیها را ارایه نمودند که قرار است گزارش های تفصیلی آنان، فرداشب درردیف اخبار کمیسیون های مشرانوجرگه به نشر برسد .