صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۱ دلو ۱۳۹۷

   دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۲ جدی ۱۳۹۶ هجری شمسی

       درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار،علاوه ازتصویب طرح تعدیل  وایزاد برخی ازمواد قانون محابس وتوقیف خانه ها روی مسایل جاری کشورنظریاتی ارایه شد.

     طرح مذکورکه درکمیسیونهای مشرانوجرگه مورد مطالعه قرارگرفته بود، توسط رئیس واعضای کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی ارایه ومورد تصویب قرارگرفت، طرح  تعدیل وایزاد شامل چگونگی تشکیل شورای عالی محابس ودخول مقامات دولتی به داخل محابس وتوقیف خانه ها می گردد.

       اما درمباحث آزاد جلسه، شماری ازسناتوران سخنان تازه دونالد ترامپ را علیه پاکستان، یک گام مثبت دانسته، ضمن حمایت ازسخنان وی، اظهارامیدواری نمودند که این مساله به طوررسمی ازسوی دولت ایالات متحده امریکا اعلام وعملی گردد؛ حالانکه برخی اعضا ازعملکرد جدی امریکا دربرابر پاکستان تردید داشتند.

 12-Jadi96-JAL1.JPG

    هکذا سناتوران انفجاربم دریک مراسم جنازه درننگرهارکه تلفات زیادی درپی داشت، تیرباران اعضای یک خانواده درولسوالی کوهستانات سرپل ازسوی طالبان وانفجارامروز درمربوطات ناحیه پنجم شهرکابل را شدیداً نکوهش نموده این اعمال را جنایت کارانه خوانده گفتند که ارگانهای مسوول، طراحان وعاملین این حوادث را شناسایی ومجازات نمایند وافزودند اخیراًوضعیت امنیتی درننگرهاربه ویژه شهرجلال آباد نگران کننده بوده، ایجاب می نماید که خصوصاً درساحات شهری، خانه ها، دکان هاومحلات مشکوک دقیقاً ازسوی نیروهای امنیتی تلاشی وعملیات لازم تصفیوی انجام شود.

      درجلسه باردیگرشماری ازسناتوران تلاش‌های تحریک آمیزبرخی اعضای ولسی جرگه را درمورد قانون ثبت احوال نفوس غیرمؤجه دانسته گفتند اختلافات درقانون مذکورازسوی هیئت مختلط مجلسین شورای ملی درمطابقت به قانون اساسی حل شده واین قانون تمام طی مراحل خود را سپری ومرعی الاجرا می باشد وهرگونه حرف اضافی دراین زمینه بی مورد وغیرعملی است وباید حکومت درتوزیع تذکره های برقی اقدام نموده ونگرانی شهروندان را درزمینه مرفوع سازد.

     اعضای مجلس سنا ازافزایش آلوده گی هوا، محیط زیستی و بیماری های ناشی از آن به ویژه در شهرکابل ابرازنگرانی نموده گفتند استفاده ازمواد سوختی بی کیفیت، سنگ زغال، پلاستیک، حرکت وسایط دود زا، موجودیت داش های خشت درحومه شهر، حمام ها، جاده های خاکی همه وهمه، فضای شهرکابل را آلوده وویروسی ساخته که باعث شیوع امراض گوناگون گردیده است که باید ارگانهای مسوول درزمینه تدابیرجدی اتخاذ نمایند ونیزسناتوران ازباشنده گان شهرکابل خواستند که درپاک ساختن هوای کابل ودرپاک نگهداشتن محیط زیستی همکاری شانرا بیشترساخته جداً احساس مسوولیت نمایند ونیز به همین منظورفیصله صورت گرفت که درزمینه مسئولین اداره ملی حفاظت ازمحیط زیست دریکی ازجلسات عمومی فرا خوانده شوند.

      یک عضومجلس سنا درجلسه اظهارداشت به اساس اطلاعات واصله سپاه پاسداران ایران درولایت نیمروزعملیات نظامی را انجام داده است که باید وزارت امورخارجه سفیرآنکشورمقیم کابل را درپیوند به آن احضار نماید ولی عده سناتوران به نقل ازمقامات آنولایت این مساله را بی اساس دانستند اما رئیس مجلس بخاطراهمیت این موضوع درجریان جلسه ازطریق تیلفون با والی ولایت نیمروزتماس حاصل نمود که والی آنولا نیزاین مساله را رد وآنرابی اساس دانست.

      نا امن بودن راه مواصلاتی شرن- غزنی، دسترسی آسان معتادان به مواد مخدر وفروش آزاد آن منجمله درزندانها، توجه جدی به مشکلات عودت کننده گان وبیجاشده گان داخلی، یاد آوری ازناچیزبودن بودجۀ سکتورصحت وتاکید برافزایش آن در بودجه ملی سال آینده، حل نشدن مشکلات زندانیان، افزایش قیم مواد خوراکی، تنقیص تشکیل پولیس ولایت نورستان، یاد آوری ازگردهمایی دیروز شورای احزاب جهادی که خواستار تطبیق قانون درمورد قضیه بلخ گردیدند، تاکید بربرگزاری انتخابات ولسی جرگه وشوراهای ولسوالی دروقت تعین شده وبرخی مسایل دیگر مطرح شد.

      رییس مجلس درپایان مباحث، ضمن ابرازغمشریکی باخانواده های قربانیان اخیر ولایات ننگرهار وسرپل گفت دشمنان مکار وزبون به هیچ ارزشی احترام قایل نبوده بلکه برای خوشی باداران شان دست به هراقدام جنایت کارانه مانند حمله برمراسم جنازه می زنند، ایشان از نیروهای امنیتی خواستند تا امنیت مردم افغانستان را تأمین ودشمن را درهرگوشه وکنارکشورسرکوب نمایند.

       فضل هادی مسلم یار درمورد موضعگیری اخیررییس جمهور ایالات متحده امریکا اظهارداشت این یک موقف مثبت ونیز خواست دیرینه مردم وحکومت افغانستان است که پایگاه امن تروریستان درخاک پاکستان قرار دارد که باید نابود شوند

       رییس مجلس علاوه کرد افغانستان همواره درصدد دوستی وبرادری باکشورهای منطقه طوراخص باپاکستان بوده، اما بدبختانه آنکشور ازچهل سال بدینسو هیچ فرصتی را برای ویرانی افغانستان وکشتار مردم ما ازدست نداده است وایجاب می نمایدکه آنکشوربااستفاده ازین فرصت در تأمین صلح وثبات در افغانستان همکاری صادقانه نماید.

       رییس مشرانوجرگه درادامه گفت موضوع تذکره های برقی مطابق قانون خاتمه یافته است باید رییس جمهور روند عملی توزیع آن را آغاز نماید. وی آلودگی هوای شهرکابل را نگران کننده وخطرناک خوانده، خواستار آن شد که نهاد های مرتبط ازطریق آگاهی دهی به این امربپردازند.

12-Jadi96-JAL2.JPG 

    مسلم یارضمن تأکید بربرگزاری انتخابات ولسی جرگه وشورای های ولسوالیها درپیوند به تظاهرات معلولین اظهارداشت که باید درزمینه عدالت تأمین گردد ونیزموضوعات افزایش مواد مخدر، مشکلات صحی درولایت غزنی وبرخی ولایات دیگر را غرض رسیده گی به کمیسیونهای مربوطه ارجاع ساخت.

      همینگونه سناتورنثاراحمدحارس گزارش هیئت کمیسیون امورمعلولین ورفاه عامه را ازچگونگی تجمع برخی دست فروشان وافراد دارای معلولیت را درنزدیک شورای ملی به جلسه ارایه نموده گفت طبق فیصله جلسه عمومی، هیئت کمیسیون باشماری ازنماینده گان این افراد به ساحه مورد منازعه میان دست فروشان و شاروالی کابل رفته و با ایشان ملاقات نمود که شاروالی میخواهد ساحات مختلف شهرمنجمله پل باغ عمومی رابه خاطر رفع مشکلات ترافیکی تخلیه نماید اما معلوم شد که بعضی افراد استفاده جوبه نام اشخاص دارای معلولیت به ده ها محل را برای دستفروشی اشغال و به سایرین به اجاره داده اند وآنها به طرح شاروالی که برای این معلولین در یک ساحه معین غرفه می دهند ومحل را تخلیه کنند اعتنا ندارند، ولی هیئت شاروالی کابل باحضورداشت نماینده گان سارنوالی، محکمه و پولیس، اقدام به تخریب غرفه های ایشان نموده است.

     سناتورحارس علاوه کرد درجلسه که با حضورداشت سرپرست شاروالی کابل، معاون امنیتی زون 101 آسمایی، برخی نماینده گان شورای ولایتی کابل، قوماندانی گارنیزون، نمایندگان ریاست عمومی امنیت ملی، اداره لوی سارنوالی، نهاد های جامعه مدنی، اتحادیه وکلای گذرنواحی شهرکابل ، نماینده گان دست فروشان و افراد دارای معلولیت تدویرگردیده بود پس از بحث ها توافق صورت گرفت که  تمام معلولین درسطح نواحی کابل که دارای تذکره تابعیت وکارت معلولیت می باشند بعدازتأییدی وکیل گذرناحیه مربوطه برای هرنفرصرف اجازه فعالیت یک غرفه ویاکراچی را بدهد.

    همچنان تمام دست فروشان که موجودیت غرفه ها وکراچی هایشان باعث ازدحام ترافیکی وبندش جاده ها گردیده، به ساحات مشخص تنظیم و شورای رهبری اتحادیه وکلای گذرنواحی شهرکابل دراین زمینه همکاری لازم را با شاروالی کابل و روئسای نواحی انجام دهند.

      همینگونه توافق صورت گرفت که کمیسیون امورمعلولین ورفاه عامه، مطابق فیصله نشست درصورتیکه هرمعلول درنواحی شهرکابل برایشان اجازه فعالیت داده نشده افراد متذکره را به شاروالی معرفی وآن اداره بعد ازثبت وراجستر برای افراد متذکره درنواحی که مسکن گزین هستند اجازه فعالیت کراچی ویاغرفه را میدهد و ساحات که بخاطرعادی ساختن روند ترافیکی پاک کاری می شود بعد از پاک کاری به کمیسیون مشترک شامل حوزه مربوطه پولیس، ریاست ناحیه و ترافیک محل تسلیم داده وآنها مکلف اند که به حفظ ساحه تدابیر لازم را روی دست داشته وبا متخلفین برخورد قانونی صورت گیرد.

12-Jadi96-JAL3.JPG 

    اما متأسفانه بازهم برخی ازافراد واشخاص با استفاده ازمعلولین واقعی ومستحق برعلاوه اینکه دلایل منطقی وقانونی برای گفتن ندارند به فیصله ها وتعهدات که داده اند عمل نمی نمایند، درجریان این بازدید ها دیده شده که برخی شان بیشترازصدها غرفه وکراچی درنقاط مختلف شهردارند و آنها را به کرایه داده اند وبخاطری از دست دادن آن به هیچ راه واصول نمی‌خواهند پاپند باشند.