صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز یک شنبه ۱ میزان ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 19 میزان 1396 هجری شمسی

جلسات کمیسیون‌های مشرانوجرگه شورای ملی امروز، روی موضوعات مختلف تدویریافت

درجلسه کمیسیون امورمعلولین و رفاه عامه به ریاست طیبه زاهدی معاون کمیسیون، باحضور برخی از باشندگان بلاک های اتحادیه ملی کارگران واقع غرب تپه نادرخان درابطه به شکایت شان مبنی بر« نبود مسجد،مکتب ،کودکستان، پارک تفریحی، عدم تطبیق متن قرار داد در بلاک های مذکور ، نبود خدمات اولیه ورفاهی و کند کاری وعدم مسوولیت پذیری شاروالی کابل و دیگر ادارات مربوطه که قضیه فعلا هم تحت بررسی ریاست تفتیش شاروالی کابل قرار دارد و شاروالی کابل امر تخریب بلاک های غیر قانونی و پلانی را نیز هدایت داده اند؛ اما نتیجه مثبت در قبال ندارد آنان خواهان فسخ قرارداد و اخذ پول شان از طرفین و مالکین اصلی بلاک ها میباشند» با مسئولین اتحادیه ملی کار گران افغانستان،ریس ملکیت ها وناحیه شانزدهم شاروالی کابل مطرح بحث قرارگرفت.

معاون وریس ملکیت های اتحادیه ملی کارگران افغانستان گفتند که شرکت ساختمانی کوه البرز که طرف قرار داد با این اتحادیه بود خلاف متن قرار داد به زور و دادن رشوه به برخی از ادارات بلاک های (E وC ) را غیر قانونی اعمار نمودند که اتحادیه ملی کارگران با ارسال 45 قطعه مکتوب به اداره شاروالی کابل ودیگر ادارات مربوط نتوانست جلوی اعمار خود سرانه شان را بگیرد، حال در همان بلاک های که خود سر اعمار گردیده هیچ نوع خدمات رفاهی در نظر گرفته نشده و شخص رییس شرکت ساختمانی کوه البرز تحت جلب اداره محترم لوی سارنوالی می باشد ؛ اما موصوف از وطن فرار و بیرون از کشور بسر میبرد به همین گونه رییس ناحییه شانزدهم  ومعاون ملکیت های شاروالی کابل اظهار داشت که زمین را اتحادیه ملی کارگران غرض ساخت استدیوم ورزشی خریداری که بعد در ان زمین اپارتمان اعمار گردید.

اعضای کمیسیون ضمن استماع توضیحات مسوولان ، فیصله نمود تا موضوع غرض وضاحت بیشتر در کمیته رؤسا در حضور داشت شخص شاروال کابل مورد بحث قرار گرفته و جلب رییس شرکت ساختمانی کوه البرز از طریق مراجع مسوول و مربوط به ادارات عدلی و قضایی معرفی و به مشکل باشنده گان بلاک های متذکره رسیدگی صورت گیرد.

درجلسه کمیسیون امور تقنینی عدلی و قضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف ، با اشتراک رئیس تفتیش ادارات محلی پیرامون ورقه عرض شرکت تجارتی فرقانیار مبنی بر  مقروضیت ریاست  معارف میدان وردک از بابت مواد اعاشوی و محروقاتی صحبت و تاکید شد وزارت معارف به شکایات عارض رسیده گی نماید.

در اخیر عدم اشتراک معین مالی واداری وزارت معارف و رئیس میدان وردک مورد انتقاد اعضای کمیسیون قرار گرفت .

19-Mizan96-Adli.jpg

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست الحاج محمد حنیف حنفی، معین وزارت صحت عامه ومسئولین موسسه همکار آن وزارت در ولایت ارزگان پیرامون شکایات واصله از عدم اجرای خدمات بهتر  صحی در ولایت ارزگان توضیحات ارایه نموده گفت قبلا بنابر ناامنی ها در آنولایت چند تن از کارکنان صحی این وزارت به شهادت رسیدند به همین دلیل این وزارت در اکثر مناطق آنولایت مراکز صحی ندارد آنها خواهان همکاری اعضای شورای ملی و شخصیت‌های بانفوذ در زمینه گردیدند.

 در مقابل اعضای کمیسیون در زمینه وعده همکاری داده تاکید نمودند مسئولین وزارت صحت عامه  باید در راستای حل مشکل عارضین اقدام نمایند.

 همچنان رئیس موسسات تحصیلات عالی خصوصی وزارت تحصیلات عالی در مورد شکایات متعدد واصله از میتود درسی، نبود اساتید مسکلکی و مجرب در بعضی از پوهنتونهای خصوصی وسایر مشکلات معلومات داده گفت در سطع کشور 35پوهنتون دولتی  وجود دارد که در آن هزاران تن مصروف کار میباشند ولی به تعداد 130پوهنتون و موسسسات تحصیلات عالی خصوصی در کشور فعالیت داشته که تنها یک ریاست با 25نفر تشکیل نمیتواند که به شکل مطلوب از فعالیت موسسات تحصیلات عالی نظارت بعمل آورد که حتی  پرسونل این ریاست در اوقات غیر رسمی در راستای نظارت جدی از پوهنتون خصوصی اقدام مینماید. وی خواهان افزایش تشکیل این ریاست گردید.

 اعضای کمیسیون کار و فعالیت آنریاست را قناعت بخش ارزیابی نموده ، فیصله نمودند موصوف را به نماینده گی از سایر همکاران شان مورد تقدیر قرار دهند و پیشنهاد افزایش تشکیلات اداره مذکور عنوانی وزارت تحصیلات عالی و سایر ادارات ذیربط گسیل گردید.

در بخش اخیر شکایت اهالی بلاکهای شاروالی کابل مبنی برغصب ساحه سبزاز سوی مشاور شاروالی  در حضور داشت مسئولین شاروالی کابل به بررسی گرفته شد و قرار شد هئیتی کمیسیون ساحه را از نزدیک بررسی نمایند .

19-Mizan96-Shikayat.jpg

درجلسه کمیسیون مواصلات و مخابرات به ریاست الحاج لطف الله بابا ،معین پلان و پالیسی اداره هوا نوردی مللکی  رئیس امنیت هوانوردی ومسوول بخش ( وی آی پی ) درمورد شکایات سناتوران در مورد تلاشی بدنی ، عدم تشریفات درست اعضای شورای ملی وبرخورد غیر مناسب توضیحات ارایه نموده گفتند نظر به فیصله کمیسیون نظارت بر دروازه های وی آی پی صرف برای اشخاص (وی آی پی ) باز میباشد وی از برخورد دوگانه با اعضای شورای ملی انکار نموده گفت هیچ نوع برخورد دو گانه صورت نگرفته است و از آنها مطابق اصول و تشریفات  پذیرایی میگردد؛ اگر در زمینه هرنوع شکایت به ماراجع گردد ما به اسرع وقت به آن رسیده گی مینمایم . هم چنان افزودند که در مورد پذیرایی مقامات بلند رتبه روی یک طرزالعمل جدید کار مینمایم که در این طرزالعمل سلوک مناسب در نظر گرفته شده است، آنها گفتند شرکت که در قسمت تلاشی با اداره هوانوردی ملکی کار میکند مبلغ 400ملیون دالر ضمانت اخذ نموده و حوادث که از بابت تلاشی در داخل طیاره صورت گیرد ضمانت نموده است . دراخیرتوضیحات مسوولان یادشده قناعت اعضای کمیسیون را فراهم نمود

هکذا درجلسه رئیس راه سازی وزارت انکشاف دهات بنابر معاذیری نتوانست در جلسه شرکت نمایند که قرار برآن شد موصوف در جلسه مورخ 22میزان دعوت گردد.

در اخیر روی طرزالعمل های داخلی مشرانوجرگه صحبت و تصامیم اتخاد گردید.

19-Mizan96-Mukhabirat.jpg

درجلسه کمیسیون امور بین المللی به ریاست سید صفی الله هاشمی اعضای کمیسیون  از مجهز شدن وقوای هوایی به هلیکوپتر(هی بلک هاوک )که از سوی ایالات متحده امریکا به ارتش افغانستان واگذار گردید تقدیر بعمل آمد.

 هکذا کمیسیون ابراز امیدواری نمود تا ایالات متحده امریکا به تعهد خویش مبنی براینکه قرار است در چند سال اینده 160 فروند از این هلیکوپتر ها را در اختیار قوایی هوایی افغانستان قرار دهند به این تعهد خویش مصمم باشند و این روابط  نیک و حسنه میان دودولت موجب تحکیم و افزایش اعتماد و دوستی با یک دیگر میگردد. در بخش دیگر پیرامون در خواست افغانستان از پاکستان مبنی برتحویل پنج زندانی ارشد طالبان به افغانستان که در آن کشور محبوس میباشند صحبت و از حکومت پاکستان تقاضا بعمل می آید در زمینه به تقاضای افغانستان اهمیت بخشیده و به آن جامع عمل بپوشاند . در بخش اخیر در مورد گفتگو های چهارجانبه صلح میان افغانستان ،پاکستان، چین و امریکا که قرار است در عمان برگزار گردد صحبت و ابراز امیدواری گردید تا افغانستان با آجندای مشخص بتواند نتایج متوقعه را در تداوم صلح در کشور حاصل نماید

19-Mizan96-Bio.jpg

درجلسه کمیسیون اموردینی ،فرهنگی ،معارف وتحصیلات عالی به ریاست عبدالطیف نهضت یار، روی فرمان تقنینی رئیس جمهوردرمورد طرح قانون محاسبین مالی بحث گردیده، قرارشدطرح قانون مذکوردرجلسه بعدی باحضورکارشناسان مطرح بحث قرارگیرد.

دربخش دیگرجلسه روی پیشنهاد وزارت مالیه در مورد ضمیمه بودجه ملی برای سال جاری وافزایش آن دربودجه عادی وانکشافی مبنی برکمک های مالی جدیدواعطای تخصیص جدید ازکمک های موسسه ای بی بی  ایالات متحده امریکا برای رادیو تلویزیون ملی افغانستان وسایرادارات صحبت بعمل آمده تصامیم لازم اتخاذشد .

دربخش اخیرجلسه پیرامون نبودمعلمین مسلکی درکشوروشکایات ازعدم توزیع نمرات رهایشی معلمین ومشکلات درزمینه بحث گردیده ،قرارشد موضوع بامسوولان وزارت معارف مطرح بحث قرارگیرد ونیزدرجلسه به عرایض واصله رسیدگی صورت گرفت.

19-Mizan96-Farhangi.jpg

در جلسه کمیسیون اقتصاد ملی به ریاست الحاج صالح محمد لالا گل رییس این کمیسیون،روی گزارش ریاست بودجه وزارت مالیه در مورد بررسی وسط سال بودجه ملی سال 1396 که شامل تغییرات وسط سال در بودجه میباشد بحث گردیده تغییراتی که در سکتور امنیت و سکتور حکومتداری و حاکمیت قانون وارد شده است مورد توجه اعضای کمیسیون قرار گرفته فیصله بر ان شد تا در جلسات بعدی کمیسیون درمورد تمام تغییرات بودجوی که در واحد های بودجوی در وسط سال بعمل امده مورد بحث قرار گیرد و در صورت ابهام ان مسئولین واحد بودجوی که در بودجه های وسط سال شان تغیرات رونماشده در جلسات بعدی کمیسیون دعوت گردند.

در بخش دوم جلسه اعضای کمیسیون روی وضیعت اقتصادی کشور بحث نمودند و بلند رفتن نرخ مواد نفتی مورد توجه قرار گرفت از آنجایکه صعود نرخ مواد نفتی و گاز مایع بالای مواد اولیه و اقتصاد مردم تاثیر زیادی دارد تصمیم بر آن شد که مسئولین ریاست تصدی مواد نفتی  به ارتباط موضوع فوق در جلسات بعدی کمیسیون  وضاحت دهد و نیز فیصله شد که هیت کمیسیون تاسیسات وذخایر مواد نفتی تصدی مواد نفتی وگاز مایع در شهر کابل را نظارت نمایند.

19-Mizan96-Mali.jpg

در جلسه کمیسیون امور زنان و جامعه مدنی به ریاست شفیقه نوروز خیل رییس این کمیسیون ، روی پلان کاری کمیسیون وطرزالعمل‌های داخلی مشرانوجرگه  بحث گردیده مورد تایید اعضای کمیسیون قرار گرفت .

19-Mizan96-Zanan.jpg

درجلسه کمیسیون اقوام، قبایل، سرحدات وامورکوچیها به ریاست الحاج داکترمحمداجان منگل، معاون ریاست مستقل امورکوچیها وبرخی مسئولین دیگرآن اداره، درجلسه حضور و یپرامون کارکردهایشان درسال روان معلومات ارایه نموده، ازکمبود تشکیل درآن اداره یاد آور شده  و تصریح نمودند که تلاش‌ها برای افزایش تشکیل صورت گرفته است ونیز بخاطر افزایش بودجه برخی پیشنهاداتی را به مقامات مسئول ارایه داشته اند آنان علاوه کردند درنظراست علاوه ازتطبیق برخی برنامه ها برای کوچی ها، درولایات غزنی، ننگرهار،هرات،کابل وکندهار برخی مکاتب ولیسه ها دارای ظرفیت گنجایش بلند به کوچیها ساخته شود ونیز بودجه برای حل مشکلات صحی کوچیها در بادغیس وارزگان تدارک شده است به همین گونه درپلان است تا شبکه رادیویی بنام (کوچی غږ)که تمام ولایت کشورکشور را تحت پوشش قرارخواهد داد درآینده نزدیک به نشرات آغاز نماید.

مسئولین افزودند  کمیسیون عالی امور کوچیها تحت ریاست رییس جمهور کشور ایجاد گردیده که دوتن نماینده گان ولسی جرگه نیز عضویت آنرا خواهند داشت اما درزمینه اعضای کمیسیون انتقاد نموده ازرییس جمهور خواستند تا دراین کمیسیون به نماینده گان مشرانو جرگه نیز عضویت دهد.

 آنان علاوه کردند درولایت های کابل، لوگر،بلخ، ارزگان، هلمند و فراه جهت ایجاد شهرک ها زمین مشخص شده وکارهای مقدماتی آن نیز جریان دارد که بعد ازطی مراحل کارهای عملی آن آغاز خواهدشد.

اعضای کمیسیون تسلیت شان را نسبت وفات سناتور الحاج محمدعیسی خان شینواری ابراز داشته به مرحومی بهشت برین وبه بازمانده گانش صبرجمیل استدعانمودند وازکارکردها وفعالیت های موثرآن به نیکویی یاد کردند.

19-Mizan96-Aqwam.jpg