صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز جمعه ۱۴ دلو ۱۴۰۱

ملاحظات

موقف

اسم

شماره


رئیس گروپ

محترم سناتورانجینیرحسیب الله کلیمزی

1


معاون اول گروپ

محترم سناتور انجینیر فرهاد سخی

2


معاون دوم گروپ

محترمه سناتور فاطمه اکبری

3


منشی گروپ

محترم سناتور نثار احمد حارس

4


نایب منشی گروپ

محترمه سناتور نبیه مصطفی زاده

5


سخنگوی گروپ

محترمه سناتور کلالی اکبری

6


عضو گروپ

محترم سناتور جمعه دین ګیانوال

7


عضو گروپ

محترم سناتورعبد الطیف ژوندی

8


عضو گروپ

محترم سناتور داکتر محمد فیصل

9


عضو گروپ

محترم سناتور صالح محمد لالاکل

10


عضو گروپ

محترم سناتورمحمد عظیم قویاش

11


عضوگروپ

محترم سناتور محمد نادر بلوچ

12


عضو گروپ

محترم سناتورمحمد داوود غفاری

13


عضو گروپ

محترم سناتور مولوی عبدالله قرلق

14


عضوگروپ

محترم سنا تورالحاج ولی شاه نایب زاده

15


عضوگروپ

محترم سناتورمحمد اصف صدیقی

16


عضو گروپ

محترم سناتورمحمد اجان منګل

17


عضو گروپ

محترم سناتور مولوی غلام محی الدین منصف

18


عضوگروپ

محترم سناتور انجینیر محمدافضل شامل

19


عضو گروپ

محترم سناتورفیس خان وکیلی

20


عضوگروپ

محترم سناتور داکترګل محمدرسولی

21


عضوگروپ

محترمه سناتورطیبه زاهدی

22


عضوگروپ

محترم سناتور عبدالباقی بریال

23


عضوگروپ

محترمه سناتور سهیلا شریفی

24


عضوگروپ

محترمه سناتور داکتر انارکلی هنریار

25


عضوگروپ

محترمه سناتور صدیقه بلخی

26


عضو گروپ

محترمه سناتور شفیقه نوروز خیل

27


عضوگروپ

محترمه سناتور صالحه مهرزاد

28


عضو گروپ

محترمه سناتور رونا ترین

29


عضو گروپ

محترمه سناتور فوزیه سادات څمکنی

30


عضو گروپ

محترمه سناتور ساراسرخابی

31


عضو گروپ

محترمه سناتورګلهارجلال

32


عضوگروپ

محترمه سناتورلیلما احمدی

33


عضو گروپ

محترمه سنا توررئیس فریده کوچی

34


عضو گروپ

محترمه سناتور بی بی حاجیه نفیسه سلطانی

35