صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز سه شنبه ۱۷ سرطان ۱۳۹۹

kafil.jpg

نور محمد کفیل

سناتور انتخابی

ولایت کاپیسا

________________________________________________________________________

 

نام  وتخلص:                     سناتور نورمحمد کفیل نوري     

نام پدر :                           طهماس

تاریخ تولد :                      1340

محل تولد :                        ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا

سکونت اصلی:                  ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا

سکونت فعلی :                  چهلستون -کابل

حالت مدنی :                     متاهل

تحصیل :                          معادل لیسانس

حوزه انتخاباتی :                کاپیسا

کمیسیون مربوط:               اقتصاد ملی ، مالی و بودجه ومحاسبات عمومی (انکشاف دهات ،زراعت ومالداری،انجوهای داخلی    وخارجی ،تفتیش عمومی،مبارزه علیه مواد مخدرومسکرات )        

وظیفه درکمیسیون  :           عضو

سابقه  کاری :                  افسر در فرقه 7،استاد در دوره مجاهدین درپشاور ، داکتر صحت حیوانی ، عضوشورای لایتی کاپیسا، اسستانت داکتر وترنر در(UNDP)و (GEF)

گذ شته سیاسی :                عضو محاذ ملی

شماره تماس تیلفونی:         0798032869